Kế hoạch Giáo dục thể chất Lớp 11 (Sách Kết nối trri thức với cuộc sống) - Môn tự chọn: Cầu lông

Kế hoạch Giáo dục thể chất Lớp 11 (Sách Kết nối trri thức với cuộc sống) - Môn tự chọn: Cầu lông

I. MỤC TIÊU: (Yêu cầu cần đạt).

 - Hình thành, phát triển ở HS:

 - Khả năng sử dụng các yếu tố có lợi và phòng tránh các yếu tố có hại của tự nhiên để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất.

 - Khả năng sử dụng hợp lí các yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất.

* Giúp HS:

1. Kiến thức.

 - Nhận biết được các yếu tố có lợi, có hại của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe và sự phát triển thể chất.

 - Bước đầu nhận biết được chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần thiết đối với hoạt động luyện tập thể dục thể thao.

2. Kĩ năng.

 - Lựa chọn được những yếu tố thuận lợi của môi trường tự nhiên và dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả tập luyện.

3. Thái độ.

 - Luôn quan tâm đến điều kiện của môi trường tự nhiên và và chế độ dinh dưỡng trong quá trình luyện tập thể thao và rèn luyện thân thể.

 

doc 16 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 819Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch Giáo dục thể chất Lớp 11 (Sách Kết nối trri thức với cuộc sống) - Môn tự chọn: Cầu lông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 11
 (Kết nối trri thức với cuộc sống)
 ...............................................................................*.................................................................................
 MÔN TỰ CHỌN: CẦU LÔNG
STT
Chủ đề/ Bài
Số tiết
PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG
Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
PHẦN II: THỂ THAO TỰ CHỌN CẦU LÔNG
Chủ đề 1: VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CƠ BẢN CỦA MÔN CẦU LÔNG ĐỐI VỚI SỰ THÁT TRIỂN THỂ CHẤT,
MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐẤU CẦU LÔNG
Bài 1:
VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CƠ BẢN CỦA MÔN CẦU LÔNG ĐỐI VỚI SỰ THÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Bài 2:
MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐẤU CẦU LÔNG
Chủ đề 2: KĨ THUẬT DI CHUYỂN
Bài 1:
KĨ THUẬT DI CHUYỂN TIẾN CHÉO
Bài 2:
KĨ THUẬT DI CHUYỂN LÙI CHÉO
Chủ đề 3: PHỐI HỢP KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY
Bài 1:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN TIẾN CHÉO BÊN PHẢI ĐÁNH CẦU THẤP THUẬN TAY
Bài 2:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN TIẾN CHÉO BÊN TRÁI ĐÁNH CẦU THẤP TRÁI TAY
Chủ đề 4: KĨ THUẬT BỎ NHỎ
Bài 1:
KĨ THUẬT BỎ NHỎ THUẬT TAY
Bài 2:
KĨ THUẬT BỎ NHỎ TRÁI TAY
Chủ đề 5: PHỐI HỢP KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY
Bài 1:
KĨ THUẬT NHẢY ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY
Bài 2:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN LÙI CHÉO BÊN PHẢI ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY
Bài 3:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN LÙI CHÉO BÊN TRÁI ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY
Chủ đề 6: PHỐI HỢP KĨ THUẬT ĐẬP CẦU THUẬN TAY
Bài 1:
KĨ THUẬT BẬT NHẢY ĐẬP CẦU THUẬN TAY
Bài 2:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN LÙI CHÉO BÊN PHẢI ĐẬP CẦU THUẬN TAY
Bài 3:
PHỐI HỢP KĨ THUẬT DI CHUYỂN LÙI CHÉO BÊN TRÁI ĐẬP CẦU THUẬN TAY
Chủ đề 7: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU ĐƠN
Bài 1:
CHIẾN THUẬT GIAO CẦU TRONG THI ĐẤU ĐƠN
Bài 2:
CHIẾN THUẬT ĐÁNH CẦU TẤN CÔNG 
TRONG THI ĐẤU ĐƠN
Bài 3:
CHIẾN THUẬT ĐÁNH CẦU PHÒNG THỦ 
TRONG THI ĐẤU ĐƠN
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THỂ DỤC THỂ CHẤT LỚP 11
 (Kết nối trri thức với cuộc sống)
 ..............................................................................*.....................................................................................
 PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG
Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)
I. MỤC TIÊU: (Yêu cầu cần đạt). 
 - Hình thành, phát triển ở HS: 
 - Khả năng sử dụng các yếu tố có lợi và phòng tránh các yếu tố có hại của tự nhiên để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. 
 - Khả năng sử dụng hợp lí các yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
* Giúp HS: 
1. Kiến thức. 
 - Nhận biết được các yếu tố có lợi, có hại của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe và sự phát triển thể chất. 
 - Bước đầu nhận biết được chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần thiết đối với hoạt động luyện tập thể dục thể thao. 
2. Kĩ năng. 
 - Lựa chọn được những yếu tố thuận lợi của môi trường tự nhiên và dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả tập luyện. 
3. Thái độ.
 - Luôn quan tâm đến điều kiện của môi trường tự nhiên và và chế độ dinh dưỡng trong quá trình luyện tập thể thao và rèn luyện thân thể. 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
1. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức. 
 * Sau bài học này, HS sẽ: 
 - Biết sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,.), dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
2. Năng lực. 
+ Năng lực chung: 
 - Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo. 
 - Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên. 
+ Năng lực riêng: 
 - Lựa chọn được những yếu tố thuận lợi của môi trường tự nhiên và dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả tập luyện. 
3. Phẩm chất.
 - Chủ động tích cực tham gia các hoạt động luyện tập trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. 
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Đối với giáo viên. 
 - Giáo án, SGK, SGV Giáo dục thể chất 11. 
 - Hình ảnh, tranh vẽ minh họa có liên quan đến các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng. 
2. Đối với học sinh. 
 - SGK Giáo dục thể chất 11.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
* Hoạt động khởi động.
1. Mục tiêu. Tạo hứng thú cho HS, từng bước bước vào bài học. 
2. Nội dung. 
 - GV sử dụng phương tiện trực quan, giúp HS có nhận biết ban đầu về hình ảnh các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
 - GV đặt câu hỏi để thu hút, khích lệ sự tập trung chú ý khai thác vốn hiểu biết của HS. 
3. Sản phẩm học tập. HS trình bày một số hiểu biết có liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng, tự nhiên để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
4. Tổ chức thực hiện. 
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
 - GV nêu vấn đề và đặt câu hỏi cho HS thảo luận: 
 + Môi trường tự nhiên gồm những yếu tố nào? 
 + Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến quá trình luyện tập TDTT không? Cho ví dụ. 
 + Hằng ngày, cần cung cấp những gì để giúp cơ thể phát triển thể chất và tăng cường sức khỏe? 
 + Luyện tập TDTT giúp cơ thể tăng hay giảm tiêu hao năng lượng? 
* Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ. 
 - HS vận dụng kiến thức thực tế, hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi. 
 - GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận.
 - GV đại diện HS trả lời câu hỏi: 
 + Môi trường tự nhiên gồm những yếu tố: đất, nước, không khí, ánh sáng,... 
 + Môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình luyện tập TDTTT. Ví dụ: Chạy ngược gió tốc độ chạy giảm hơn so với chạy xuôi gió, chạy lên dốc mệt hơn so với chạy trên đường bằng,... 
 + Trong quá trình luyện tập TDTT; mồ hôi ra nhiều thì cơ thể đòi hỏi phải cung cấp
lượng nước vừa đủ.
 + Hằng ngày cần cung cấp thức ăn và nước uống để giúp cơ thể phát triển thể chất và tăng cường sức khoẻ. 
 + Luyện tập TDTT giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng. 
 - GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
 - GV nhận xét, đánh giá, khuyến khích động viên HS. 
 - GV dẫn dắt vào bài học: Các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng chiếm một vai trò quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất của chúng ta. Ở mỗi thời kỳ phát triển, yếu tố tự nhiên và nhu cầu về dinh dưỡng hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên việc đáp ứng nhu cầu ấy một cách hợp lý lại luôn luôn là vấn đề đáng chú ý, vì đó là nền tảng của sức khỏe. Vậy chúng ta cần sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng như thế nào để đảm bảo và phù hợp? Hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay 
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Hoạt động 1: Khái niệm về sức khỏe. 
1. Mục tiêu. Thông qua hoạt động, HS: 
 - Nắm được khái niệm về sức khỏe. 
 - Những việc cần làm để có một sức khỏe tốt. 
2. Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập. 
3. Sản phẩm học tập. Trình bày theo nhóm khái niệm về sức khỏe. 
4. Tổ chức hoạt động.
HỌAT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
- GV dẫn dắt: Môi trường tự nhiên chứa đựng trong đó cả yếu tố có lợi và có hại đối với sức khoẻ con người. Sử dụng hợp lí các yếu tố của môi trường tự nhiên có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả luyện tập thẻ dục thể thao (TDTT) vì mục đích sức khoẻ. 
- GV chia HS thành 4 nhóm, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin và quan sát tranh ảnh SGK tr.4-6, thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của không khí để luyện tập. 
+ Nhóm 2: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để luyện tập. 
+ Nhóm 3: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của môi trường nước để luyện tập. 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của địa hình để luyện tập. 
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ. 
- HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra. 
- GV theo dõi phần thảo luận của các thành viên trong từng nhóm, của mỗi nhóm, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày nội dung thảo luận: 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của không khí để luyện tập. 
+ Nhóm 2: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để luyện tập. 
+ Nhóm 3: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của môi trường nước để luyện tập. 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu việc sử dụng các yếu tố của địa hình để luyện tập. 
- GV mời đại diện các nhóm nhận xét lẫn nhau, đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu chưa rõ). 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập. 
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 
I. Sử dụng các yếu tố tự nhiên để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất.
1. Sử dụng các yếu tố của không khí để luyện tập. 
a. Nhiệt độ và độ ẩm không khí. 
- Những ngày nắng nóng, độ ẩm cao: 
+ Lựa chọn thời điểm, địa điểm có nhiệt độ không khí thấp hơn, giàu oxygen để luyện tập. 
+ Rút ngắn thời gian luyện tập, tăng số lượng các quãng nghỉ ngắn trong buổi tập ở nơi thoáng mát. 
+ Thả lỏng và hồi phục tích cực sau luyện tập. 
+ Sử dụng trang phục rộng rãi, thoáng mát, dễ thắm hút mồhôi. 
+ Kịp thời bổ sung lượng nước đã mắt do mô hôi. 
+ Không tắm trong hoặc ngay saukhi dừng luyện tập. 
- Những ngày giá lạnh, độ ẩm cao: 
+ Không luyện tập vào các thời điểm cónhiệt độ thấp, nơi bị gió lùa. 
+ Khởi động kĩ trước khiluyện tập, đảm bảo đủ ấm cho cơ thể. 
b. Chuyển động không khí (gió)
- Với bài tập chạy: 
+ Chạy ngược chiều gió tốc độ chạy bị giảm sút, hoạt động hô hấp khó khăn, cơ thể nhanh mệt mỏi. 
+ Chạy xuôi chiều gió: mức độ gắng sức được giảm bớt, cảm giác nóng bức tăng lên. 
3. Sử dụng các yếu tố của môi trường nước để luyện tập. 
Khi luyện tập trong môi trường nước, người tập cần: 
- Có kiếnthức, kĩ năng về phòng chống đuối nước 
- Nhận biết được mức độ sạch, an toàn của nước thông qua độ trong, màu, mùi vị, nhiệt độ và những yếu tố tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với việc luyện tập. 
Bổ sung:
..
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THỂ DỤC THỂ CHẤT LỚP 11
 (Kết nối trri thức với cuộc sống)
 .................................................................................*..................................................................................
 PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG
 Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 (Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)
I. MỤC TIÊU: (Yêu cầu cần đạt). 
 - Hình thành, phát triển ở HS: 
 - Khả năng sử dụng các yếu tố có lợi và phòng tránh các yếu tố có hại của tự nhiên để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. 
 - Khả năng sử dụng hợp lí các yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
* Giúp HS: 
1. Kiến thức. 
 - Nhận biết được các yếu tố có lợi, có hại của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe và sự phát triển thể chất. 
 - Bước đầu nhận biết được chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần thiết đối với hoạt động luyện tập thể dục thể thao. 
2. Kĩ năng. 
 - Lựa chọn được những yếu tố thuận lợi của môi trường tự nhiên và dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả tập luyện. 
3. Thái độ.
 - Luôn quan tâm đến điều kiện của môi trường tự nhiên và và chế độ dinh dưỡng trong quá trình luyện tập thể thao và rèn luyện thân thể. 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
 ... ông khí, ánh sáng,... 
 + Môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình luyện tập TDTTT. Ví dụ: Chạy ngược gió tốc độ chạy giảm hơn so với chạy xuôi gió, chạy lên dốc mệt hơn so với chạy trên đường bằng,... 
 + Trong quá trình luyện tập TDTT; mồ hôi ra nhiều thì cơ thể đòi hỏi phải cung cấp
lượng nước vừa đủ.
 + Hằng ngày cần cung cấp thức ăn và nước uống để giúp cơ thể phát triển thể chất và tăng cường sức khoẻ. 
 + Luyện tập TDTT giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng. 
 - GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
 - GV nhận xét, đánh giá, khuyến khích động viên HS. 
 - GV dẫn dắt vào bài học: Các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng chiếm một vai trò quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất của chúng ta. Ở mỗi thời kỳ phát triển, yếu tố tự nhiên và nhu cầu về dinh dưỡng hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên việc đáp ứng nhu cầu ấy một cách hợp lý lại luôn luôn là vấn đề đáng chú ý, vì đó là nền tảng của sức khỏe. Vậy chúng ta cần sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng như thế nào để đảm bảo và phù hợp? Hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay 
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Hoạt động 1: Khái niệm về sức khỏe. 
1. Mục tiêu. Thông qua hoạt động, HS: 
 - Nắm được khái niệm về sức khỏe. 
 - Những việc cần làm để có một sức khỏe tốt. 
2. Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin SGK tr.4 và thực hiện nhiệm vụ học tập. 
3. Sản phẩm học tập. Trình bày theo nhóm khái niệm về sức khỏe. 
4. Tổ chức hoạt động.
HỌAT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
- GV chia HS thành 4 nhóm, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin và quan sát tranh ảnh SGK thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu việc sử dụng các chất dinh dưỡng và nước để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
+ Nhóm 2: Tìm hiểu ảnh hướng của việc thừa, thiếu các chất dinh dưỡng và nước. 
+ Nhóm 3: Tìm hiểu việc sử dụng dinh dưỡng cho hoạt động luyện tập và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu việc sử dụng chế độ dinh dưỡng hợp lí trong hoạt động thể dục thể thao. 
- GV rút ra kết luận: Cơ thể cần phải có đủ chất dinh dưỡng. Sự thừa hay thiếu các chất dinh dưỡng đều có hại cho sức khỏe. 
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ. 
- HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra. 
- GV theo dõi phần thảo luận của các thành viên trong từng nhóm, của mỗi nhóm, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày nội dung thảo luận: 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu việc sử dụng các chất dinh dưỡng và nước để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
+ Nhóm 2: Tìm hiểu ảnh hướng của việc thừa, thiếu các chất dinh dưỡng và nước. 
+ Nhóm 3: Tìm hiểu việc sử dụng dinh dưỡng cho hoạt động luyện tập và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu việc sử dụng chế độ dinh dưỡng hợp lí trong hoạt động thể dục thể thao. 
- GV mời đại diện các nhóm nhận xét lẫn nhau, đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu chưa rõ). 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập. 
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 
II. Sử dụng các yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất.
1. Các chất dinh dưỡng và nước. 
- Chất đạm được chia thành hai loại là đạm động vật và đạm thực vật. 
- Vai trò của chất đạm: 
+ Giúp cơ thể phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. 
+ Cần thiết cho việc tái tạo các tế bào đã chết. 
+ Góp phân tăng khả năng đê kháng vàcung cấp năng lượng cho cơ thể. 
b. Chất bột đường (carbohydrate) 
- Chất bột đường có trong gạo, ngô, khoai, sắn,... 
Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động củacơ thể, chuyển hoá thành cácchất dinh dưỡng khác. 
- Chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh táo bón, làm cho những chất thải mềm ra để dễ dàng thảira khỏi cơ thể. 
c. Chất béo (lipid) 
- Có trong mỡ động vật, dầu thực vật, các loại hạt, cácloại bơ,... 
- Vai trò của chất béo: 
+ Cung cấp năng lượng tích trữ dướ
+ Giúp hấp thu một số vitamin cần thiết cho cơ thể. 
d. Vitamin và chất khoáng 
- Vitamin gồm các nhóm: A, B, C, D, E, PP, K,...; các chất khoáng: phosphorus, iodine,calcium, iron,... 
- Vai trò của vitamin: 
+ Giúp hệ thần kinh, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, xương, da,... hoạt độngbình thường. 
+Tăng cường sức để kháng của cơ thể. 
+ Giúp cơ thể phát triển tốt, luônkhoẻ mạnh, vui vẻ. 
- Vai trò của chất khoáng: 
+ Giúp cho sự phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp. 
+Tổ chứchệ thần kinh, cấu tạo hồng cầu và các quá trình chuyển hoá của cơ thể. 
e. Nước uống. 
- Nước có ở tất cả các bộ phận trong cơthể như não, cơ, xương... 
- Vai trò của nước: 
+ Là môitrường cho mọi chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể. 
+ Giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất. 
+ Vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxygen đi khắp tế bào; giúp loại bỏ chất thải. 
+ Giúp điều hoà thân nhiệt, bôitrơn các khớp xương, giúp bảo vệ các cơ quan quan trọng trong cơ thể. 
2. Ảnh hướng của việc thừa, thiếu các chất dinh dưỡng và nước 
a. Chất đạm 
- Thừa chất đạm: gâynên bệnh béo phì, bệnh huyết áp, bệnh tim mạch. 
- Thiếu chất đạm gây nên bệnh suy dinh dưỡng, bệnh nhiễm khuẩnvà trí tuệ kém phát triển. 
b. Chất bột đường 
- Thừa chất bột đường: làm tăng trọnglượng cơ thể, gây bệnh béo phì. 
- Thiếu chất bột đường: bị đói, mệt, cơ thể ốm yếu. 
c. Chất béo 
- Thừa chất béo: cơ thể béo phi, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. 
- Thiếu chất béo: thiếu năng lượng và vitamin, cơ thể ốm yếu, dễ mệt mỏi. 
d. Ảnh hưởng của sự mất nước 
- Khi cơ thể mất nước: 
- Làm giảm khả năng tự làm mát, giảm thể tích máu dẫnđến làm giảm lượng máu chảy tới tìm. 
- Làm mất các chắt điệngiải, ảnh hưởng tới khả năng co cơ. 
3. Sử dụng dinh dưỡng cho hoạt động luyện tập và thi đấu thể dục thể thao. 
a. Thức ăn.
Bữa ăn trước luyện tập và thi đấu: cần có giá trị dinh dưỡng cao, khối lượng nhỏ, dễ tiêu hoá, chứa nhiều carbohydrate, phosphorus, vitamin C. 
- Bữa ăn sau luyện tập: cần đáp ứng về nhu cầu chất đạm, chất bột đường, có nhiều chất xơ giúp hồi phục, dự trữ năng lượng; đảm bảo đáp ứng đầy đủcác khoáng chất và vitamin. 
- Bữa ăn phải đúng giờ mới tạo được cảm giác ngon miệng, không nên ăn nhanh. 
- Không nên luyện tập ngay sau khi ăn, vận động ngay sau khi ăn. 
- Không nên ăn ngay sau khi dừng luyện tập. 
b) Nước uống.
Cung cấp lượng nước vừa đủ với phương pháp uống từng ngụm nhỏ, uống nhiều 
lần trong hoạt động luyện tập và thi đấu TDTT mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. 
4. Chế độ dinh dưỡng hợp lí trong hoạt động thể dục thể thao. 
- Hợp lí về số lượng: Đáp ứng đủ nhu cầu về năng lượng cho cơ thể tiến hành cáchoạt động trong ngày. 
- Hợp lí về chất lượng: Đủ chất và cân đối về tỉ lệ giữa các chất dinh dưỡng. 
- Hợp lí về thời điểm, số lần: Ăn đúng giờ.
* Hoạt động luyện tập.
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố được nội dung kiến thức của bài học. 
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS viết ra các từ khóa của bài học liên quan tới chủ đề các yếu tố dinh dưỡng; HS viết từ khóa lên bảng. 
c. Sản phẩm học tập: Các từ khóa của bài học liên quan tới chủ đề các yếu tố dinh dưỡng. 
d. Tổ chức hoạt động: 
 + Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
 - GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: Viết ra các từ khóa liên quan tới chủ đề các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng. 
 + Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
 - HS vận dụng kiến thức đã học, viết ra các từ khóa trong bài học. 
 - GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
 + Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận. 
 - GV mời đại diện HS lên bảng, viết các từ khóa có liên quan đền bào học về chủ đề các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng. 
 - GV mời đại diện HS nhận xét, bổ sung. 
 + Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
 - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
* Hoạt động vận dụng.
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố, vận dụng kiến thức đã học về các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ và yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập SGK.
c. Sản phẩm học tập: Trả lời được câu hỏi.
d. Tổ chức thực hiện: 
 + Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
 - GV nêu yêu cầu cho HS thảo luận theo nhóm: 
 + Trong những ngày nắng nóng, thời điểm nào thích hợp để luyện tập cầu lông? 
 + Khi luyện tập cầu lông trong những ngày không khí có độ ẩm cao, thời tiết lạnh giá cần chú ý điều gì? 
 + Trình bảy tác dụng và tác hại của ánh sáng mặt trời đối với cơ thể khi hoạt động TDTT. 
 + Địa hình tự nhiên có được coi là yếu tố để rèn luyện thân thể không? Vì sao? 
 + Nêu vai trò của thức ăn và nước uống trong luyện tập và thi đấu TDTT. 
 + Vì sao trong luyện tập và thi đấu TDTT, cơ thể phải được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng? 
 + Hãy nêu biểu hiện của cơ thể khi bị mất nước. 
 + Kể tên một số chất dinh dưỡng trong thức ăn hằng ngày của bản thân. 
 + Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập. 
 - HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ. 
 - GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
 + Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận. 
 - GV mời đại diện HS trình bày kết quả thảo luận: 
 + Trong những ngày nắng nóng, thời điểm thích hợp để luyện tập cầu lông: có nhiệt độ không khí thấp như sáng sớm, cuối buổi chiều. 
 + Khi luyện tập cầu lông trong những ngày không khí có độ ẩm cao, thời tiết lạnh giá cần chú ý: không luyện tập vào thời điểm có nhiệt độ thấp, nơi có gió lùa, khởi động kĩ trước khi luyện tập, đâm bảo đủ ấm cho cơ thể. 
 + Tác dụng và tác hại của ánh sáng mặt trời đối với cơ thể khi hoạt động TDTT: 
 + Tác dụng: thúc đẩy quá trình phát triển của xương, tăng khả năng miễn dịch và chức năng hoạt động của não bộ, hệ tìm mạch, ngăn ngừa một số bệnh tật,... 
 + Tác hại: gây ranhững tổn thưởng về da, mắt và sức khoẻ. 
 + Địa hình tự nhiên được coi là yếu tố để rèn luyện thân thể. Vì chạy trên địa hình tự nhiên sẽ phát triển tấn số, độ dài bước chạy; sức mạnh của đôichân, sức bên và khả năng phản xạ.
 + Vai trò của thức ăn và nước uống trong luyện tập và thi đấu TDTT: giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động; nước giúp cơ thể điều chỉnh nhiệt độ, vận chuyểncác chất dinh dưỡng... 
 + Trong luyện tập và thi đấu TDTT, cơ thể phải được cung cấp đủ nướcvà chất dinh dưỡng: giúp cơ thể có thể cân bằng và huy động lượng nước, lượng calo đã tiêuhao trong quá trình vận động. 
 + Biểu hiện của cơ thể khi bị mất nước: khát nước; uể oải, mệt mỏinhanh; khả năng hồi phục chậm và những rối loạn về ý thức hoặc vận động,... 
 + Tên một số chất dinh đưỡng trong thức ăn hằng ngày của bản thân: Profein, carbohydrate, lipid, vitamin, chất khoáng. 
 - GV mời HS nhận xét, bổ sung. 
 + Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
 - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
* KẾT THÚC TIẾT HỌC VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. 
 - GV nhận xét hoạt động học tập và giao nhiệm vụ ôn tập về nhà cho HS: 
 + Sử dụng các yếu tố tự nhiên để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 
 + Sử dụng các yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_the_chat_lop_11_sach_ket_noi_trri_thuc_voi.doc