Giáo án Thể dục 11 - Tiết 1 đên tiết 36

Giáo án Thể dục 11 - Tiết 1 đên tiết 36

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 + Thực hiện kế hoạch dạy học của Giáo viên.

 2. Kỹ năng.

 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.

 3. Thái độ.

 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

 1. Chuẩn bi của giáo viên.

 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.

 - Tại sân tập Thể Dục

 

doc 81 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 4277Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 11 - Tiết 1 đên tiết 36", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/08/2015
Ngày dạy:26/08/2015
TIẾT: 01
BÀI: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (TDNđ) (nữ),
THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (nam)
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức.
 + TDNĐ: Học: - Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 11.
 - Động tác 1 - 2 (bài TDNĐ nữ).
 - Động tác 1 - 6 (bài TD nam).
 2. Kỹ năng.
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 - Nắm được 2 động tác, từ động tác 1 - 2 và bước đầu thực hiện được động tác
(bài TDNĐ Nữ).
 - Thực hiện cơ bản đúng động tác 1 - 6 (bài thể dục phát triển chung Nam)
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục
 2. Chuẩn bị của học sinh.
- Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. Tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
1. Bài thể dục nhịp điệu (Nữ):
* Học: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. 
- Động tác 1 - 2 (Nữ)
* Bài thể dục phát triển chung (Nam) (bài TD) :
- Động tác 1 - 6 (Nam)
* Củng cố bài: GV sửa sai và củng cố bài TDNĐ (nữ) và Bài thể dục phát triển chung của (nam).
III. Phần kết thúc.
- HS Thả lỏng hồi phục tích cực
- GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
- GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1 
vũng
4lx8
4lx8
4lx8
4lx8
07ph
14ph
14ph
5ph
05p
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
GV: Thuyết trình, giảng giải, phân tích.
HS: Lắng nghe theo sơ đồ trên.
GV: Giới thiệu động tác.
GV: Làm mẫu động tác.
HS: Quan sát và lắng nghe giáo viên giảng giải và thị phạm động tác.
GV: Tổ chức cho học sinh tập luyện.
GV: Quan sát giúp học sinh học tập.
GV: Nêu các yếu điểm kĩ thuật của động tác.
GV: Làm thị phạm động tác.
HS : Quan sát và lắng nghe giáo
viên giảng giải và thị phạm động tác.
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Ngày soạn: 15/08/2015
Ngày dạy:26/08/2015
TIẾT: 02. chạy tiếp sức - bài thể dục.
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức.
 - Chạy tiếp sức: Học: Cách trao - nhận tín gậy., trong Chạy tiếp sức.
 -Bài TD: + Ôn: - Động tác 1 - 2 (bài TDNĐ nữ); - Động tác 1 - 6 (bài TD nam).
 + Học: Động tác 3 (bài TDNĐ nữ); Động tác 7 - 15 (bài TD nam).
 2. Kỹ năng.
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 - Học: Cách trao - nhận tín gậy, trong Chạy tiếp sức.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác 1 - 3 (bài TDNĐ nữ); 1 - 15 (bài thể dục phát triển chung Nam)
 3. Thái độ.
- Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục.
 2. Chuẩn bị của học sinh.
- Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
 T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Kiểm tra bài cũ: Bài thể dục nhịp điệu có tác dụng gì ?
- Tăng cường sức khỏe và vẻ đẹp cơ thể, phát triển tố chất mềm dẻo và sự khéo léo, tăng tính nhanh nhẹn và hoạt bát.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
1. Bài chạy tiếp sức.
* Học : Cách trao - nhận tín gậy
*Bài thể dục : 
+ Ôn: - Động tác 1 - 2 (nữ); Động tác 1 - 6 (nam).
 + Học: - Động tác 3 (nữ); Động tác 7 - 15 (nam).
* Củng cố bài : GV sửa sai và củng cố bài TDNĐ (nữ) và Bài thể dục phát triển chung của (nam).Chạy tiếp sức
III. Phần kết thúc.
- HS Thả lỏng hồi phục tích cực
- GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
- GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
4lx8
4lx8
3lx8
07ph
30p
14ph
14ph
05ph
05ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sải tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
GV: Thuyết trình, giảng giải, phân tích.
HS: Lắng nghe theo sơ đồ trên.
GV: Giới thiệu động tác.
GV: Làm mẫu động tác.
HS: Quan sát và lắng nghe giáo viên giảng giải và thị phạm động tác.
GV: Tổ chức cho học sinh tập luyện.
GV: Quan sát giúp học sinh học tập.
GV: Nêu các yếu điểm kĩ thuật của động tác.
GV: Làm thị phạm động tác.
HS : Quan sát và lắng nghe giáo
viên giảng giải và thị phạm động tác
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Ngày soạn: 20/08/2015
Ngày dạy:03/08/2015
TIẾT: 03
chạy tiếp sức - bài thể dục.
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức.
 + Chạy Tiếp Sức: + Học: - Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn).
 + Bài thể dục: + Ôn: - Động tác1 - 3 (nữ); Động tác 1 - 15 (nam)
 2. Kỹ năng.
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 - Học: - Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn).
- Thực hiện cơ bản đúng động tác 1 - 3 (TDNĐ nữ); 1 - 15 (bài thể dục phát triển chung Nam)
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục 
 2. Chuẩn bị của học sinh.
- Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Kiểm tra bài cũ: Em có thích tập bài thể dục nhịp điệu không ? Nếu thích thì lí do tại sao ?
- Có thích, nó làm tăng vẻ đẹp hình thể, tăng tính nhanh nhẹn, sự khéo léo.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: 
Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
1. + Chạy Tiếp Sức :
+ Học: - Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn).
2. + Bài thể dục :
+ Ôn: - Động tác1 - 3 (nữ).
 - Động tác 1 - 15 (nam). 
* Củng cố bài: GV sửa sai và củng cố bài TDNĐ (nữ) và Bài thể dục phát triển chung của (nam).Chạy tiếp sức.
III. Phần kết thúc.
- HS Thả lỏng hồi phục tích cực
- GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
- GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
4lx8
4lx8
3lx8
07ph
14ph
14ph
05ph
05ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
GV: Thuyết trình, giảng giải, phân tích.
HS: Lắng nghe theo sơ đồ trên.
 € € € € 
€(Gv) 30 m
 € € € € 
 € € € €
 € € € €
 € € € € 
GV: Giới thiệu động tác.
GV: Làm mẫu động tác.
HS: Quan sát và lắng nghe giáo viên giảng giải và thị phạm động tác.
GV: Tổ chức cho học sinh tập luyện.
GV: Quan sát giúp học sinh học tập.
GV: Nêu các yếu điểm kĩ thuật của động tác.
GV: Làm thị phạm động tác.
HS : Quan sát và lắng nghe giáo
viên giảng giải và thị phạm động tác
 Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Ngày soạn: 20/08/2015
Ngày dạy:03/09/2015
TIẾT: 04. chạy tiếp sức - bài thể dục.
I. mục tiêu : 
 1. Kiến thức.
 + Chạy Tiếp Sức: - Ôn: - Bài tập 1 và 2; Một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
 + Bài thể dục: - Ôn: - Động tác1 - 3 (nữ); Động tác 1 - 15 (nam). 
 - Học: - Động tác 4 (nữ); Động tác 16 - 20 (nam) 
 2. Kỹ năng.
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 - Ôn: - Bài tập 1 và 2; Một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
 - Thực hiện cơ bản đúng động tác 1 - 4 (bai TDNĐ nữ); 1 - 20 (bài thể dục phát triển chung Nam)
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục 
 2. Chuẩn bị của học sinh.
- Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
 T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Kiểm tra bài cũ: Tác dụng của tập chạy tiếp sức 4 x 100m là gì ?
- Tăng cường sức khỏe, đặc biệt là phát triển sức nhanh (tốc độ) và khả năng phối hợp vận động .
- Rèn luyện ý chí, nghị lực tinh thần trách nhiệm và giáo dục tinh thần tập thể, tính tổ chức kỉ luật.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
1. + Chạy Tiếp Sức :
- Ôn : - Bài tập 1 và 2 ; Một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
+ Bài thể dục :
- Ôn: - Động tác1 - 3 (nữ); Động tác 1 - 15 (nam).
- Học : - Động tác 4 (nữ);
 - Động tác 16 - 20 (nam) 
* Củng cố bài : GV sửa sai và củng cố bài TDNĐ (nữ) và Bài thể dục phát triển chung của (nam).Chạy tiếp sức
III. Phần kết thúc.
- HS Thả lỏng hồi phục tích cực
- GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổn ... inh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
 Kiểm tra TTTC (Bóng Rổ).
 + Kiểm tra kĩ thuật chuyền và bắt bóng và 2 tay trước ngực.
 + Kiểm tra kĩ thuậtđứng ném rổ bằng một tay trên vai.
III. Phần kết thúc.
- Nhận xét ưu nhược - điểm của buổi kiểm tra và đọc điểm cho học sinh.
- GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp
4lx8
08ph
32ph
05ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
 Đội hình kiểm tra
HS: thực hiện, để giáo viên quan sát đánh giá cho điểm theo thang điểm.
 €(Gv)
€€€€€
€€€€€ € € €
€€€€€
€€€€€
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Thông qua thang điểm kiểm tra
Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích học sinh thực hiện được.
- Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng động tác, có 2 quả vào Rổ hoặc thực hiện động tác nhảy ném Rổ tốt, có 1 quả vào Rổ.
- Điểm 7 - 8: Thực hiện động tác nhảy ném Rổ đúng, có 1 quả vào Rổ hoặc có 3 quả nhảy ném Rổ trúng vành Rổ hay trúng khung chữ nhật (45cm x 59cm) trên bảng Rổ, kĩ thuật cơ bản đúng.
- Điểm 5 - 6: Thực hiện kĩ thuật cơ bản đúng, còn một vài sai sót nhỏ. Có 1 quả vào Rổ hoặc không có lần nào Bóng vào Rổ, nhưng có 2 lần bóng trúng vào vành Rổ hay bóng trúng khung chữ nhật (45cm x 59cm) trên bảng Rổ.
- Điểm 3 - 4: Không thực hiện được kĩ thuật cơ bản nhảy ném Rổ (có sai sót). Không có lần nào bóng vào Rổ hoặc chỉ có 1 lần bóng trúng vào vành Rổ hay khung chữ nhật (45cm x 59cm) trên bảng Rổ.
- Điểm 1 - 2: Không thực hiện được kĩ thuật cơ bản nhảy ném Rổ (có nhiều sai sót). Bóng ném không tới Rổ hoặc ra ngoài khung chữ nhật (45cm x 59cm) trên bảng Rổ.
Ngày soạn: 30/11/2015
Ngày dạy: 16/12/2015
TIẾT: 33 ôn tập - kiểm tra học kì i.
(Kiểm tra tiêu chuẩn rltt).
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 + Thực hiện kế hoạch dạy học của Giáo viên.
 2. Kỹ năng. 
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. Phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục
 2. Chuẩn bị của học sinh.
 - Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. Tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
* Ôn Tập - Kiểm Tra Học Kì I.
* Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ.
III. Phần kết thúc.
 - HS Thả lỏng hồi phục tích cực
 - GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
 - GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
07ph
12ph
12ph
10ph
04ph
 Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
GV hướng dẫn tập luyện các kĩ thuật động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 € € € € € € € 
€(Gv) 
 € € € € € € €
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Ngày soạn: 30/11/2015
Ngày dạy: 16/12/2015
TIẾT: 34. ôn tập - kiểm tra học kì i.
(Kiểm tra tiêu chuẩn rltt).
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 + Thực hiện kế hoạch dạy học của Giáo viên.
 2. Kỹ năng. 
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. Phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục 
 2. Chuẩn bị của học sinh.
 - Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. Tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
* Ôn Tập - Kiểm Tra Học Kì I.
* Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ.
III. Phần kết thúc.
 - HS Thả lỏng hồi phục tích cực
 - GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
 - GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
07ph
12ph
12ph
10ph
04ph
 Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
GV hướng dẫn tập luyện các kĩ thuật động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 € € € € € € € 
€(Gv) 
 € € € € € € €
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Ngày soạn: 05/12/2015
Ngày dạy: 23/12/2015
TIẾT: 35. kiểm tra học kì i.
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 + Thực hiện kế hoạch dạy học của Giáo viên.
 2. Kỹ năng. 
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. Phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục
 2. Chuẩn bị của học sinh.
 - Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. Tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
* Ôn Tập - Kiểm Tra Học Kì I.
* Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ.
III. Phần kết thúc.
 - HS Thả lỏng hồi phục tích cực
 - GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
 - GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
07ph
12ph
12ph
10ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
Tập chung chú ý thực hiện hết khả năng.
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €(Gv)
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Thông qua thang điểm kiểm tra.
Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích học sinh thực hiện được.
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nữ 500m
2’16’’
2’14’’
2’12’’
2’10’’
2’08’’
2’06’’
2’05’’
2’00’’
1’50’’
1’45’’
Nam 1500m
4’35’’
4’30’’
4’25’’
4’20’’
4’15’’
4’10’’
4’02’’
3’55’’
3’45’’
3’40’’
Ngày soạn: 05/12/2015
Ngày dạy: 23/12/2015
TIẾT: 36. kiểm tra TCRLTT
I. mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 + Thực hiện kế hoạch dạy học của Giáo viên.
 2. Kỹ năng. 
 - Nắm vững mục tiêu nội dung chương trình môn Thể dục lớp 11.
 3. Thái độ.
 - Học sinh nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung yêu cầu của bài học, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.
II. Phương tiện dạy học.
 1. Chuẩn bi của giáo viên.
 - Bài soạn, trang phục và trang thiết bị phục vụ cho bài dạy.
 - Tại sân tập Thể Dục 
 2. Chuẩn bị của học sinh.
 - Trang phục tập luyện đầy đủ, Sân bãi đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong tập luyện
III. Tiến trinh dạy học.
Phần / Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
S.L
T.G
I. Phần chuẩn bị.
1. GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung-yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
2. Khởi động :
 - Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân để khởi động
 - Lớp tập bài thể dục 6 động tác tay không
 - Thực hiện động tác xoay các khớp: Khớp cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
 - Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
II. Phần cơ bản.
* Ôn Tập - tiêu chuẩn rltt
* Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ.
III. Phần kết thúc.
 - HS Thả lỏng hồi phục tích cực
 - GV nhân xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những trọng tâm của bài.
 - GV giao bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
1
vòng
4lx8
07ph
12ph
12ph
10ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
Đội hình khởi động
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
€(Gv)
Tập chung chú ý thực hiện hết khả năng.
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
€(Gv)
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Thông qua thang điểm kiểm tra.
Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích học sinh thực hiện được.
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nữ 500m
2’16’’
2’14’’
2’12’’
2’10’’
2’08’’
2’06’’
2’05’’
2’00’’
1’50’’
1’45’’
Nam 1500m
4’35’’
4’30’’
4’25’’
4’20’’
4’15’’
4’10’’
4’02’’
3’55’’
3’45’’
3’40’’

Tài liệu đính kèm:

  • docChay_tiep_suc.doc