Giáo án Thể dục 11 năm 2015 - Tiết 1 đến tiết 70

Giáo án Thể dục 11 năm 2015 - Tiết 1 đến tiết 70

I. Mục đích – yêu cầu:

 - Học sinh nắm được nội dung và mục tiêu chương trình TD 11

 - Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.

 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.

II. Thời gian: 45 phút

III. Sân bãi dụng cụ:

 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.

 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,

IV. Nội dung:

 

docx 163 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 4486Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 11 năm 2015 - Tiết 1 đến tiết 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 01 Ngày soạn:21/8/2015
-Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Học động tác 1, 2 bài TDNĐ
	 + Nam: Học động tác 1-6 bài TDLH 
 - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 11
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Học sinh nắm được nội dung và mục tiêu chương trình TD 11
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: Không
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
C
ơ
B
ả
n
1. Giới thiệu nội dung, mục tiêu chương trình TD 11 
2. Thể dục:
- Nữ: Học động tác1,2 bài TDNĐ
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
- Nam: Học động tác1-6 bài TDLH
7
7
7
5
25
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập các động tác trong bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập các động tác trong bài TDNĐ Nữ, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 02 Ngày soạn:22/8/2015
 - Chạy tiếp sức: học trao nhận tín gậy
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1, 2; Học động tác 3
	 + Nam: ôn động tác 1-6 học 7-15
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
- Nữ: Động tác1,2 bài TDNĐ
- Nam: Động tác1-6 bài TDLH
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1,2 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
Học động tác 3: di chuyển tiến lùi
- Nam: Ôn động tác1-6 bài TDLH
Học động tác 7- 15
2. Chạy tiếp sức
Học cách trao nhận tín gậy có 2 cách
Cách1. Trao-nhận tín gậy từ dưới lên
Cách 2. Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:28/8/2015
 - Chạy tiếp sức: học bài tập 1 và 2 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 3
	 + Nam: ôn động tác 1-15
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-3 bài TDNĐ
 - Nam:động tác1-15 bài TDLH
Chạy tiếp sức: trao nhận tín gậy( 2 cách)
3
3
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-3 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
- Nam: Ôn động tác1-15 bài TDLH
2. Chạy tiếp sức
Học: + Bài tập 1. Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Bài tập 2. Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy.
3
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 04 Ngày soạn:29/8/2015
 - Chạy tiếp sức: ôn bài tập 1 và 2 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 3; học động tác 4
	 + Nam: ôn động tác 1-15; học động tác 16-20
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-3 bài TDNĐ
 -Nam:động tác1-15 bài TDLH
Chạy tiếp sức: +Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-3 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
Học:Động tác 4 nhảy
- Nam: Ôn động tác1-15 bài TDLH
Học 16-20
2. Chạy tiếp sức
Ôn: + Bài tập 1. Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Bài tập 2. Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy.
3
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 05 Ngày soạn:05/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Học +Xuất phát của người số 1,(bài tập 3 và 4) 
 Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 4	 
 + Nam: ôn động tác 1-20
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-4 bài TDNĐ
 -Nam:động tác1-20 bài TDLH
Chạy tiếp sức: +Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
- Nam: Ôn động tác1-10 bài TDLH
Học 16-20
2. Chạy tiếp sức
Học: 
-Xuất phát của người số 1:
 + Bài tập 3: Từng đôi, tại chỗ tập trao nhận tín gậy
 + Bài tập 4: Phối hợp chạy trao nhận tín gậy
-Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Na ... ạn:22/04/2016
TTTC: Đẩy tạ “lưng hướng ném”. -trượt đà
 - trượt đà - ra sức cuối cùng
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
 I. Mục đích – yêu cầu:
-Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ kiểu “ lưng hướng ném” đúng kĩ thuật; một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Hiểu một số điểm cơ bản về luật đẩy tạ. Vận dụng những hiểu biết về tập luyện, thi đấu.
- Biết cách chạy bền tự nhiên theo nhóm sức khỏe và cách khắc phục một số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tạ, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: 
Đẩy tạ: -Trượt đà? 
Cách đánh tay chạy bền, cách thở?
1
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
I. Tập bổ trợ
1. Đẩy tạ: 
- tư thế chuẩn bị
- tư thế chuẩn bị ra sức cuối cùng
và ra sức cuối cùng?
2. Chạy bền
- Kỹ thuật đánh tay.
- Cách thở
II. Thực hành đẩy tạ 
- Trượt đà.
- Trượt đà ra sức cuối cùng.
-Củng cố
III. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Nam 3 vòng sân vận động
Nữ 2 vòng sân vận động
3
3
3
3
3
3
1
1
5
17
8
-Giáo viên làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác.
-Tập đồng loạt.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập từng hàng.
+ Tập đồng loạt
 + Tập dòng chảy, theo nhóm. 
Nam chia thành 3 nhóm sức khỏe.
Nữ chia thành 2 nhóm sức khỏe
Giá viên quan sát và bấm giờ.
K
ế
t
t
h
ú
c
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 66 Ngày soạn:29/04/2016
 kiểm tra đẩy tạ
I. Mục đích – yêu cầu:
-Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh, ý thức tự giác rèn luyện thân thể. - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm để việc đánh giá xếp loại được công bằng. II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 -Giáo án, sổ điểm,bút,tạ
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 
2
3
7
8
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
 Giáo viên
C
ơ
B
ả
n
1. Nội dung kiểm tra
Kĩ thuật và thành tích đẩy tạ kiểu ‘ lưng hướng ném” tạ 5kg với nam, 4kg với nữ
Mỗi em đẩy 3 lần
2. Cách cho điểm
Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật, nhưng động tác kém nhịp nhàng, liên tục.
Trường hợp học sinh cá biệt ( thấp bé, nhẹ cân bẩm sinh) đành giá về ý thức tập luyện và kỹ thuật là chính
3
30
-Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra.
-Gọi gọi theo sổ điểm.
- Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra.
- Lần lượt quay vòng.
-Thay nhau phục vụ
- Giáo viên quan sát đánh giá nhận xét
- Lớp quan sát
K
ế
t
t
h
ú
c
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x 
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 67 Ngày soạn:5/05/2016
 ôn tập kiểm tra học kỳ ii Cầu lông. 
- đánh cầu cao thuận tay, Kỹ THUậT ĐậP CầU CHíNH DIệN
 - đấu tập
 I. Mục đích – yêu cầu:
-Biết cách thực hiện: đánh cầu cao thuận tay; đập cầu chính diện; một số bài tập phối hợp; một số chiến thuật; đấu tập theo luật. Hiểu một só điểm trong luật cầu lông. Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên. Vận dụng được những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh cầu lông, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: 
Cầu lông: - Kỹ thuật đập cầu chính diện?
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
I. Tập bổ trợ
1. Cầu lông:
- Di chuyển đơn bước, đa bước.
- Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
- Đập cầu chính diện.
II. Học với cầu
-Ôn. + kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay.
+Kỹ thuật đập cầu chính diện.
+ Đấu tập
3
3
3
3
3
3
5
25
-Giáo viên làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác.
-Tập đồng loạt.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập từng hàng.
+ Tập đồng loạt
 + Tập dòng chảy, theo nhóm. 
GV: Quan sát sửa sai. 
Thi đấu đơn, đôi kết hợp làm trọng tài, giáo viên giám sát.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố: kiểm tra thử.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 68 Ngày soạn:6/05/2016
 ôn tập kiểm tra học kỳ ii Cầu lông. 
- đánh cầu cao thuận tay, Kỹ THUậT ĐậP CầU CHíNH DIệN
 - đấu tập
 I. Mục đích – yêu cầu:
-Biết cách thực hiện: đánh cầu cao thuận tay; đập cầu chính diện; một số bài tập phối hợp; một số chiến thuật; đấu tập theo luật. Hiểu một só điểm trong luật cầu lông. Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên. Vận dụng được những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh cầu lông, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: 
Cầu lông: - Kỹ thuật đập cầu chính diện?
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
I. Tập bổ trợ
1. Cầu lông:
- Di chuyển đơn bước, đa bước.
- Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
- Đập cầu chính diện.
II. Học với cầu
-Ôn. + kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay.
+Kỹ thuật đập cầu chính diện.
+ Đấu tập
3
3
3
3
3
3
5
25
-Giáo viên làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác.
-Tập đồng loạt.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập từng hàng.
+ Tập đồng loạt
 + Tập dòng chảy, theo nhóm. 
GV: Quan sát sửa sai. 
Thi đấu đơn, đôi kết hợp làm trọng tài, giáo viên giám sát.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố: kiểm tra thử.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 69 Ngày soạn:12/05/2016
 ôn tập kiểm tra học kỳ ii Cầu lông. 
- đánh cầu cao thuận tay, Kỹ THUậT ĐậP CầU CHíNH DIệN
 - đấu tập
 I. Mục đích – yêu cầu:
-Biết cách thực hiện: đánh cầu cao thuận tay; đập cầu chính diện; một số bài tập phối hợp; một số chiến thuật; đấu tập theo luật. Hiểu một só điểm trong luật cầu lông. Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên. Vận dụng được những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh cầu lông, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: 
Cầu lông: - Kỹ thuật đập cầu chính diện?
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
I. Tập bổ trợ
1. Cầu lông:
- Di chuyển đơn bước, đa bước.
- Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
- Đập cầu chính diện.
II. Học với cầu
-Ôn. + kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay.
+Kỹ thuật đập cầu chính diện.
+ Đấu tập
+ Kiểm tra thử
3
3
3
3
3
3
3
5
25
-Giáo viên làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác.
-Tập đồng loạt.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập từng hàng.
+ Tập đồng loạt
 + Tập dòng chảy, theo nhóm. 
GV: Quan sát sửa sai. 
Thi đấu đơn, đôi kết hợp làm trọng tài, giáo viên giám sát.
- Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra, kiểm tra thử một em
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố: kiểm tra thử.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 70 Ngày soạn:13/05/2016
 kiểm tra học kỳ ii cầu lông
I. Mục đích – yêu cầu:
-Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh, ý thức tự giác rèn luyện thân thể. - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm để việc đánh giá xếp loại được công bằng. II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 -Giáo án, sổ điểm,bút,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 
2
3
7
8
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
 Giáo viên
C
ơ
B
ả
n
1. Nội dung kiểm tra
đánh cầu cao thuận tay, kỹ thuật đập cầu chính diện.
 Học sinh được phép chọn người phục vụ.
2. Cách cho điểm
- Đúng kỹ thuật: đánh được 2 quả đạt yêu cầu
- Còn một vài sai sót nhỏ: đánh được 3 quả đạt yêu cầu
- Còn nhiều sai sót: đánh được 4 quả đạt yêu cầu
3
30
-Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra.
- Người phục vụ phát cầu cao sâu người kiểm tra tùy tình huống đánh cầu cao thuận tay hoặc đập cầu.
-Gọi gọi theo sổ điểm.
- Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra.
- Giáo viên quan sát đánh giá nhận xét
- Lớp quan sát
K
ế
t
t
h
ú
c
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x 
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_the_duc_khoi_11_ca_nam.docx