Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình cả năm - Trường THPT Phú Lương

Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình cả năm - Trường THPT Phú Lương

TiÕt 1: BÀI THỂ DỤC

Nội dung:

Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 11.

- Bài thể dục nhịp điệu nữ: Học động tác 1 – 2.

- Bài thể dục phát triển chung nam: Học động tác 1 – 6.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu động tác 1- 2; động tác 1-6 bài thể dục phát triển chung.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1 - 2 bài TDNĐ; động tác 1- 6 bài TDPTC.

3. Thái độ, hành vi:

 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.

4. Định hướng và phát triển năng lực:

 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.

II. ĐỊA ĐIỂM - PH¬ƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân thể dục của tr¬ường.

 

doc 257 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình cả năm - Trường THPT Phú Lương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 1: BÀI THỂ DỤC	
Nội dung:
Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 11.
- Bài thể dục nhịp điệu nữ: Học động tác 1 – 2.
- Bài thể dục phát triển chung nam: Học động tác 1 – 6.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu động tác 1- 2; động tác 1-6 bài thể dục phát triển chung.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1 - 2 bài TDNĐ; động tác 1- 6 bài TDPTC.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân thể dục của trường.
2. Phương tiện:
- 01 còi, 01 ghế giáo viên.
III. Tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Tập trung báo cáo sĩ số lớp 
GV phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ buổi tập
Hỏi thăm sức khoẻ HS
2. Khởi động:
a.Khởi động chung:
-Tập bài thể dục cơ bản
-Xoay các khớp: 
-Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
b.Khởi động chuyên môn:
- Di chuyển: bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Chạy nhanh
10- 12’
2’
8’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 30m
Đội hình nhận lớp:
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rGV
Đội hình khởi động chung
 rGV
Dàn hàng cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV. 
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 15m 
II. Phần cơ bản 
1. TDNĐ - TDPTC nam
Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 11.
- Bài thể dục nhịp điệu nữ: Học động tác 1 – 2.
- Bài thể dục phát triển chung nam: Học động tác 1 – 6.
- Sau khi hướng dẫn nội dung bài mới, GV cho 2 nhóm tự tập luyện.
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
Đội hình giới thiệu nội dung bài:
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € €€€€€€€
 €€
 €€
 €€
 rGV €€
Đội hình học bài mới:
 GV hướng dẫn, phân tích và thị phạm động tác cho nhóm nữ:
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
rGV
- TDPTC nam:
€ € € € €
 € € € € €
rGV
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 2
CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC	
Nội dung:
- Chạy tiếp sức: + Học cách trao - nhận tín gậy
- Bài TD: + Ôn động tác 1- 2 (nữ). Động tác 1 – 6 ( nam).
 + Học: động tác 3 ( nữ). Động tác 7 - 15 ( nam).
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu động tác 3; động tác 7 - 15 bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách trao - nhận tín gậy.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Rèn luyện kĩ năng thực hiện bài TDNĐ và bài TDPTC.
- Chạy tiếp sức: Rèn luyện kĩ năng trao nhận tín gậy.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân thể dục của trường.
2. Phương tiện:
- 01 còi, 01 ghế giáo viên, 15 - 20 tín gậy.
III. Tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Tập trung báo cáo sĩ số lớp 
GV phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ buổi tập
Hỏi thăm sức khoẻ HS
2. Khởi động:
a.Khởi động chung:
-Tập bài thể dục cơ bản
-Xoay các khớp: 
-Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
b.Khởi động chuyên môn:
- Di chuyển: bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Chạy nhanh
3. Kiểm tra bài cũ: thực hiện các động tác đã học bài thể dục nam – nữ
10- 12’
2’
6’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 30m
2’
Đội hình nhận lớp:
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rGV
Đội hình khởi động chung
 rGV
Dàn hàng cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV. 
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 15m 
2 HS thực hiện nội dung kiểm tra.
II. Phần cơ bản 
1. TDNĐ nữ - chạy tiếp sức nam
- TDNĐ nữ: 
+ Ôn Động tác 1 – 2
+ Học : động tác 3
- Chạy tiếp sức nam: 
+ Học cách trao - nhận tín gậy
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
2. TDPTC nam – chạy tiếp sức nữ
- TDNĐ nam:
+ Ôn động tác 1 – 6.
+ Học động tác 7 - 15
- chạy tiếp sức nữ: 
+ Học cách trao - nhận tín gậy
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
28- 30’
15’
15’
Chia lớp thành 2 nhóm nam – nữ. Nhóm trưởng duy trì tập luyện. GV quan sát và sửa sai.
- TDNĐ nữ: 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rCS
- Chạy tiếp sức nam: 
€ € € € €
 € € € € €
rGV
Đổi vị trí và nội dung tập luyện. HS di chuyển về vị trí tập luyện mới theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 3
CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC	
Nội dung:
- Chạy tiếp sức: + Học bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
- Bài TD: + Ôn động tác 1- 3 (nữ). Động tác 1 – 15 ( nam).
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài thể dục nhịp điệu: động tác 1- 3; động tác 1 - 15 bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách trao - nhận tín gậy.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Rèn luyện kĩ năng thực hiện bài TDNĐ và bài TDPTC.
- Chạy tiếp sức: Rèn luyện kĩ năng trao nhận tín gậy.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân thể dục của trường.
2. Phương tiện:
- 01 còi, 01 ghế giáo viên, 15 - 20 tín gậy.
III. Tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Tập trung báo cáo sĩ số lớp 
GV phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ buổi tập
Hỏi thăm sức khoẻ HS
2. Khởi động:
a.Khởi động chung:
-Tập bài thể dục cơ bản
-Xoay các khớp: 
-Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
b.Khởi động chuyên môn:
- Di chuyển: bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Chạy nhanh
3. Kiểm tra bài cũ: thực hiện các động tác đã học bài thể dục nam – nữ
10- 12’
2’
6’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 30m
2’
Đội hình nhận lớp:
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rGV
Đội hình khởi động chung
 rGV
Dàn hàng cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV. 
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 15m 
2 HS thực hiện nội dung kiểm tra.
II. Phần cơ bản 
1. TDNĐ nữ - chạy tiếp sức nam
- TDNĐ nữ: 
+ Ôn Động tác 1 – 3
- Chạy tiếp sức nam: 
+ Học bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
2. TDPTC nam – chạy tiếp sức nữ
- TDNĐ nam:
+ Ôn động tác 1 – 15.
- chạy tiếp sức nữ: 
+ Học bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
28- 30’
15’
15’
Chia lớp thành 2 nhóm nam – nữ. Nhóm trưởng duy trì tập luyện. GV quan sát và sửa sai.
- TDNĐ nữ: 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rCS
- Chạy tiếp sức nam: 
€ € € € €
 € € € € €
rGV
Đổi vị trí và nội dung tập luyện. HS di chuyển về vị trí tập luyện mới theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 4
CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC	
Nội dung:
- Chạy tiếp sức: + Ôn bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
- Bài TD: + Ôn động tác 1- 3 (nữ). Động tác 1 – 15 ( nam).
	 + Học động tác 4 (nữ). Động tác 16 – 20 ( nam).
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài thể dục nhịp điệu: động tác 4; động tác 16 - 20 bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách trao - nhận tín gậy.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Rèn luyện kĩ năng thực hiện bài TDNĐ và bài TDPTC.
- Chạy tiếp sức: Rèn luyện kĩ năng trao nhận tín gậy.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân thể dục của trường.
2. Phương tiện:
- 01 còi, 01 ghế giáo viên, 15 - 20 tín gậy.
III. Tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Tập trung báo cáo sĩ số lớp 
GV phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ buổi tập
Hỏi thăm sức khoẻ HS
2. Khởi động:
a.Khởi động chung:
-Tập bài thể dục cơ bản
-Xoay các khớp: 
-Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
b.Khởi động chuyên môn:
- Di chuyển: bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Chạy nhanh
3. Kiểm tra bài cũ: thực hiện các động tác đã học bài thể dục nam – nữ
10- 12’
2’
6’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 30m
2’
Đội hình nhận lớp:
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rGV
Đội hình khởi động chung
 rGV
Dàn hàng cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV. 
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 15m 
2 HS thực hiện nội dung kiểm tra.
II. Phần cơ bản 
1. TDNĐ nữ - chạy tiếp sức nam
- TDNĐ nữ: 
+ Ôn động tác 1- 3 (nữ).
+ Học động tác 4 (nữ). 
- Chạy tiếp sức nam: 
+ Ôn bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
2. TDPTC nam – chạy tiếp sức nữ
- TDNĐ nam:
+ Ôn động tác 1 – 15.
+ Học động tác 16 – 20 ( nam).
- chạy tiếp sức nữ: 
+ Ôn bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ.
* Củng cố từng phần: gv quan sát 2 nhóm và sửa sai từng nhóm.
28- 30’
15’
15’
Chia lớp thành 2 nhóm nam – nữ. Nhóm trưởng duy trì tập luyện. GV quan sát và sửa sai.
- TDNĐ nữ: 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 ƒƒƒƒƒƒƒƒ
rCS
- Chạy tiếp sức nam: 
€ € € € €
 € € € € €
rGV
Đổi vị trí và nội dung tập luyện. HS di chuyển về vị trí tập luyện mới theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 5
CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC	
Nội dung:
- Chạy tiếp sức: + Học xuất phát của người số 1. Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4.
- Bài TDNĐ: + Ôn động tác 1-4 TDNĐ; động tác 1- 20PTC.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu động tác 1- 4; động tác 1-20 bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách xuất phát của người số 1, xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Rèn luyện kĩ năng thực hiện bà ... môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
 15m 
- GV hướng dẫn khởi động chính xác. HS tích cực thực hiện.
1 – 2 em thực hiện. GV nhận xét, cho điểm
II. Phần cơ bản 
1. TTTC
Ôn KT phát bóng thấp tay nghiêng mình 
* Củng cố: GV nhận xét và sửa sai trong quá trình hướng dẫn học sinh tập luyện và quan sát học sinh.
2. Chạy bền
28- 30’
24’
6’
Chia lớp thành 2 nhóm :
Nhóm nữ: 
Nhóm nam: 
Đội hình chạy bền
‚Gv
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngày giảng:	
Tiết 66: THỂ THAO TỰ CHỌN 
Nội dung bài học:
- TTTC: Kiểm tra KT phát bóng thấp tay nghiêng mình.
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
Kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện
2. Kỹ năng: 
Rèn luyện kĩ năng phát bóng thấp tay nghiêng mình
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. Địa điểm, phương tiện, thời gian.
1. Địa điểm: Trên sân trường.
2. Phương tiện:
+ Chuẩn bị của GV: Giáo án, Sgk, còi, sổ điểm.
+ Chuẩn bị của học sinh: Trang phục đúng qui định, bóng chuyền.
3.Thời gian: 45’
III. Tiến Trình Lên Lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số, Kiểm tra sức khỏe, trang phục của học sinh.
- giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 
2. Khởi động
a. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục cơ bản
+ Động tác tay ngực
+ Động tác vặn mình
+ Động tác lườn
+ Động tác lưng bụng
+ Động tác chân
- Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, cánh tay, khớp hông, khớp gối.
- Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
- Tại chỗ đánh tay
b. Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Chạy kết hợp với đánh tay cao
10- 12’
2’
8’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
Đội hình nhận lớp
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- Lớp trướng báo cáo sĩ số chính xác
- GV phổ biến nhiệm vụ giờ học to, rõ ràng.
Đội hình khởi động chung
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- HS dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay.
- HS thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV.
- GV yêu cầu học sinh xoay các khớp từ nhẹ đến nhanh dần. Ép dây chằng căng sâu.
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
 15m 
- GV hướng dẫn khởi động chính xác. HS tích cực thực hiện.
II. Phần cơ bản 
1. Nội dung kiểm tra:
KT phát bóng thấp tay nghiêng mình 
2. Tổ chức và phương pháp
Mỗi học sinh phát 5 quả liên tục
3. Cách xếp loại
- Đạt: Đúng KT hoặc còn 1 vài sai sót. Thực hiện phát bóng qua lưới được 2/5 quả.
- CĐ: Thực hiện chưa đúng KT, số quả phát qua lưới 1/5 quả
28- 30’
Đội hình kiểm tra :
rGV
ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ €€€€ €€€€
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngày giảng:
Tiết 67: ÔN THI HỌC KỲ II
Nội dung bài học: Nhảy xa ưỡn thân
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Thực hiện được KT nhảy xa ưỡn thân.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy xa: Rèn luyện kĩ năng thực hiện KT nhảy xa ưỡn thân.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. Địa điểm, phương tiện, thời gian.
1. Địa điểm: Trên sân trường.
2. Phương tiện:
+ Chuẩn bị của GV: Giáo án, Sgk, còi.
+ Chuẩn bị của học sinh: Trang phục đúng qui định, cờ, cuốc.
3.Thời gian: 45’
III. Tiến Trình Lên Lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số, Kiểm tra sức khỏe, trang phục của học sinh.
- giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 
2. Khởi động
a. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục cơ bản
+ Động tác tay ngực
+ Động tác vặn mình
+ Động tác lườn
+ Động tác lưng bụng
+ Động tác chân
- Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, cánh tay, khớp hông, khớp gối.
- Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
- Tại chỗ đánh tay
b. Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Chạy kết hợp với đánh tay cao
10- 12’
2’
8’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
Đội hình nhận lớp
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- Lớp trướng báo cáo sĩ số chính xác
- GV phổ biến nhiệm vụ giờ học to, rõ ràng.
Đội hình khởi động chung
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- HS dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay.
- HS thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV.
- GV yêu cầu học sinh xoay các khớp từ nhẹ đến nhanh dần. Ép dây chằng căng sâu.
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
 15m 
- GV hướng dẫn khởi động chính xác. HS tích cực thực hiện.
II. Phần cơ bản 
1. Nhảy xa
- Ôn KT nhảy xa ưỡn thân
* Củng cố: GV nhận xét và sửa sai trong quá trình hướng dẫn học sinh tập luyện và quan sát học sinh.
28- 30’
Đội hình tập lyện Nhảy xa
Nhóm nữ:
 €
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
 Nhóm nam:
 €
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngày giảng:
 Tiết 68: THI HỌC KỲ II 
Nội dung:
- Nhảy xa: Kiểm tra KT nhảy xa ưỡn thân.
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
Thực hiện được KT nhảy xa ưỡn thân.
2. Kỹ năng: 
Hoàn thiện kĩ năng thực hiện KT nhảy xa ưỡn thân.
3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. Địa điểm, phương tiện, thời gian.
1. Địa điểm: Trên sân trường.
2. Phương tiện:
+ Chuẩn bị của GV: Giáo án, Sgk, còi, sổ điểm.
+ Chuẩn bị của học sinh: Trang phục đúng qui định, cờ, cuốc.
3.Thời gian: 45’
III. Tiến Trình Lên Lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số, Kiểm tra sức khỏe, trang phục của học sinh.
- giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 
2. Khởi động
a. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục cơ bản
+ Động tác tay ngực
+ Động tác vặn mình
+ Động tác lườn
+ Động tác lưng bụng
+ Động tác chân
- Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, cánh tay, khớp hông, khớp gối.
- Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
- Tại chỗ đánh tay
b. Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Chạy kết hợp với đánh tay cao
10 - 12p’
2’
8’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
Đội hình nhận lớp
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- Lớp trướng báo cáo sĩ số chính xác
- GV phổ biến nhiệm vụ giờ học to, rõ ràng.
Đội hình khởi động chung
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- HS dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay.
- HS thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV.
- GV yêu cầu học sinh xoay các khớp từ nhẹ đến nhanh dần. Ép dây chằng căng sâu.
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
 15m 
- GV hướng dẫn khởi động chính xác. HS tích cực thực hiện.
II. Phần cơ bản 
1. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra KT nhảy xa ưỡn thân 
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra thành 2 đợt nam riêng, nữ riêng. Mỗi học sinh được nhảy thử 1 lần, nhảy chính thức 3 lần.
3. Cách xếp loại
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật.
- CĐ: Không thực hiện đúng kỹ thuật hoặc không thực hiện đúng giai đoạn KT nào
28- 30’
Đội hình kiểm tra:
 €
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV
Ngày soạn: 
Ngày tháng năm
Duyệt của tổ trưởng
Nguyễn Đàm Giang
Ngµy gi¶ng: 
Tiết 69 - 70: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ 
Nội dung:
- Nằm ngửa gập bụng
- Chạy con thoi
- Bật xa
- Chạy tùy sức 5 phút
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
Học sinh thực hiện được các bài tập kiểm tra TCRLTT.
2. Kỹ năng: 
Rèn luyện các kĩ năng khi thực hiện các bài tập và áp dụng vào rèn luyện sức khỏe.
 3. Thái độ, hành vi:
 Nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật giờ học.
4. Định hướng và phát triển năng lực:
 Định hướng cho học sinh phát triển năng lực vận động và kỹ năng thực hành.
II. Địa điểm, phương tiện, thời gian.
1. Địa điểm: Trên sân trường.
2. Phương tiện:
+ Chuẩn bị của GV: Giáo án, ghế, đồng hồ bấm giờ, cờ, ván giậm nhảy.
+ Chuẩn bị của học sinh: Trang phục đúng qui định.
3.Thời gian: 45’
III. Tiến Trình Lên Lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Điều chỉnh
I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số, Kiểm tra sức khỏe, trang phục của học sinh.
- giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 
2. Khởi động
a. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục cơ bản
+ Động tác tay ngực
+ Động tác vặn mình
+ Động tác lườn
+ Động tác lưng bụng
+ Động tác chân
- Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, cánh tay, khớp hông, khớp gối.
- Ép dây chằng: ép dọc, ép ngang.
- Tại chỗ đánh tay
b. Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Chạy kết hợp với đánh tay cao
10 - 12p’
2’
8’
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
2l/ 15m
Đội hình nhận lớp
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- Lớp trướng báo cáo sĩ số chính xác
- GV phổ biến nhiệm vụ giờ học to, rõ ràng.
Đội hình khởi động chung
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 rGV
- HS dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay.
- HS thực hiện theo chỉ dẫn và điều khiển của GV.
- GV yêu cầu học sinh xoay các khớp từ nhẹ đến nhanh dần. Ép dây chằng căng sâu.
Đội hình khởi động chuyên môn
ƒƒƒƒƒƒƒƒ €€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
 15m 
- GV hướng dẫn khởi động chính xác. HS tích cực thực hiện
II. Phần cơ bản 
1. Nằm ngửa gập bụng: Kiểm tra cá nhân.
2. Chạy con thoi: Kiểm tra cá nhân.
3. Bật xa: Kiểm tra cá nhân.
4. Chạy tùy sức 5 phút: Kiểm tra theo nhóm.
20-30p’
Đội hình kiểm tra:
Đội hình kiểm tra:
Đội hình kiểm tra:
Đội hình kiểm tra:
‚Gv
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng: vươn cúi người hít thở sâu, rũ tay chân.
- GV nhận xét và giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
5p’
Đội hình thả lỏng.
Đội hình xuống lớp.
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ rGV

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_11_chuong_trinh_ca_nam_truong_thpt_phu_l.doc