Giáo án Thể dục 11 - Tiết 32: Nhảy xa - Đá cầu

Giáo án Thể dục 11 - Tiết 32: Nhảy xa - Đá cầu

I-Mục tiêu:

-Nhảy xa: Bài tập 3, 4 (Tr 76). Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật đi 3 bước giậm nhảy bước bộ; chạy chậm 3, 5, 7, 9 bước giậm nhảy bước bộ, thực hiện được kỹ thuật chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy qua trướng ngại vật và với vật chuẩn trên cao

-Đá cầu: Ôn kỹ thuật bước lướt; học kỹ thuật tâng (giật) cầu. Yêu cầu HS thực hiện được các kỹ thuật bước lướt, bước đầu thực hiện tương đối đúng kỹ thuật tâng (giật) cầu tâng

II-Địa điểm, phương tiện:

-Tại sân vận động. Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, an toàn, sới hố cát, mỗi HS 01 quả cầu đá còi, tranh KT tâng cầu, bộ cột xà nhảy cao, cột cờ.

 

docx 4 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 1571Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 11 - Tiết 32: Nhảy xa - Đá cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:	 Tiết 32
Nhảy xa-Đá cầu
I-Mục tiêu:
-Nhảy xa: Bài tập 3, 4 (Tr 76). Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật đi 3 bước giậm nhảy bước bộ; chạy chậm 3, 5, 7, 9 bước giậm nhảy bước bộ, thực hiện được kỹ thuật chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy qua trướng ngại vật và với vật chuẩn trên cao
-Đá cầu: Ôn kỹ thuật bước lướt; học kỹ thuật tâng (giật) cầu. Yêu cầu HS thực hiện được các kỹ thuật bước lướt, bước đầu thực hiện tương đối đúng kỹ thuật tâng (giật) cầu tâng 
II-Địa điểm, phương tiện:
-Tại sân vận động. Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, an toàn, sới hố cát, mỗi HS 01 quả cầu đá còi, tranh KT tâng cầu, bộ cột xà nhảy cao, cột cờ.
III-Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp-tổ chức
SL
TG
I-Mở đầu:
1.Nhận lớp: 
-HS: Cán sự tập hợp lớp và báo cáo
-GV: Nhận lớp, nắm tình hình SK của học sinh, phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2.Khởi động:
-Bài tập phát triển chung: Cổ, tay, gập thân, vặn mình, lườn, đá chân.
-Xoay các khớp
-ép dây chằng ngang, dọc.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy lăng sau
-Tại chỗ đá chân lăng
2x8 
2x8 
2x8 
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
7-9’
1-2’
5-7’
 p GV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
-GV giao nhiệm vụ
-Cán sự điều khiển đội hình khởi động
Đội hình khởi động:
 ‚CS pGV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
II.Cơ bản:
1.Chia nhóm:
-Nam: Nhảy xa
+Đi 3 bước giậm nhảy bước bộ
+Chạy chậm 3, 5, 7, 9 bước giậm nhảy bước bộ
+Chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy qua trướng ngại vật: Đặt xà cao 0,3m, cách ván giậm nhảy 0,5m để học sinh nhảy qua
+Chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy với vật chuẩn trên cao
GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật sau đó cho học sinh thực hiện lần lượt theo hình thức nước chảy vào hố cát; GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. 
-Nữ: Đá cầu
+Ôn kỹ thuật bước lướt. Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật, di chuyển nhanh
+Học mới: Tâng (giật) cầu
GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật sau đó cho mỗi em 01 cầu tập luyện, GV quan sát sửa sai
2.Đổi nội dung:
- Nam:
+Ôn kỹ thuật bước lướt
+Học kỹ thuật tâng (giật) cầu
-Nữ: Nhảy xa
+Đi 3 bước giậm nhảy bước bộ
+Chạy chậm 3, 5, 7, 9 bước giậm nhảy bước bộ
+Chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy qua trướng ngại vật
+Chạy đà 5, 7, 9, 11 bước giậm nhảy với vật chuẩn trên cao
3. Củng cố:
-Thực hiện chạy đà giậm nhảy bước bộ
-Thực hiện KT tâng (giật) cầu
1-2 lần
1-2 lần
1-2 lần
1-2 lần
2-3 lần
2-3 lần
1-2 lần
1-2 lần
1-2 lần
1-2lần
1-2 lần
1-2 lần
29-31’
14-16’
14-16’
2-3'
Đội hình tập nhảy xa:
Đội hình ôn bước lướt:
 ‚CS pGV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
Đội hình giới thiệu kỹ thuật tâng (giật) cầu:
‚€ƒ€ƒ€ƒ€
pGV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
Cán sự lớp điều khiển ôn luyện
2 HS thực hiện, GV cùng cả lớp nhận xét. GV củng cố trước khi đổi nội dung
III.Kết thúc:
-Hồi tĩnh: Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng
-Bài tập về nhà:
+Ôn tâng (giật) cầu
+Ôn giậm nhảy bước bộ
4-6’
 p GV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
-GV: Nhận xét, giao bài tập về nhà
-HS: +CS tập trung lớp
+Nghe nhận xét, nhận bài tập
+Làm các thủ tục xuống lớp
Rút kinh nghiệm:	Kiểm tra ngày ..thángnăm 20.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_11_tiet_32_nhay_xa_da_cau.docx