Giáo án Thể dục 11 - Bài 4: Đội ngũ đơn vị

Giáo án Thể dục 11 - Bài 4: Đội ngũ đơn vị

Phần I : Ý định bài giảng

I. Mục đich và yêu cầu: - Giúp H/S nắm và thưc hiện được các bước tập hợp đội ngũ tiểu đội. làm cơ sở

học tập tại trường và vận dụng trong huấn luyện sau này.

- Thực hiện đủ các bước tập hợp,khẩu lệnh to rỏ,

II. Nội dung và trọng tâm:

 1. Nội dung:

- Đội ngũ đơn vị trung đội

 2. Trọng tâm:

- Tập hợp trungđđội 1,2,3 hàng ngang

III. Tổ chức và phương pháp

 1. Tổ chức:

- Lấy đội hình lớp làm hình khối để giới thiệu, tổ chức tập luyện

 2. Phương pháp:

GV: Thuyết trình ,giảng giải, tranh vẽ, kết hợp thị phạm động tác mẩu .

HS: Chú ý quan sát nắm chắc động tác để thực hiện.

 

doc 5 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 2744Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 11 - Bài 4: Đội ngũ đơn vị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TÀO HẬU GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN MINH QUANG
–—–—
Mơn : GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG - AN NINH
&
GIÁO ÁN SỐ : 27
TÊN BÀI :
 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 THPT)
Giáo Viên: NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
 Tổ bộ mơn: SINH-TD-GDQP
Ngã Bảy, Ngày ..Tháng... Năm.........
Tuần:
Tiết:
Ngày soạn: 
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
—–—–
Tập hợp trung đội 1 hàng ngang - Tập hợp trung đội 2 hàng ngang
Tập hợp trung đội 3 hàng ngang .
Phần I : Ý định bài giảng
I. Mục đich và yêu cầu: - Giúp H/S nắm và thưc hiện được các bước tập hợp đội ngũ tiểu đội. làm cơ sở 
học tập tại trường và vận dụng trong huấn luyện sau này.
- Thực hiện đủ các bước tập hợp,khẩu lệnh to rỏ, 	 
II. Nội dung và trọng tâm:
 1. Nội dung: 
- Đội ngũ đơn vị trung đội 
 2. Trọng tâm: 
- Tập hợp trungđđội 1,2,3 hàng ngang
III. Tổ chức và phương pháp 
 1. Tổ chức: 
- Lấy đội hình lớp làm hình khối để giới thiệu, tổ chức tập luyện 
 2. Phương pháp:
GV: Thuyết trình ,giảng giải, tranh vẽ, kết hợp thị phạm động tác mẩu .
HS: Chú ý quan sát nắm chắùc động tác đểû thực hiện. 
 IV. Địa điểm – thời gian 
 1. Địa điểm: sân trường .
 2. Thời gian: 45 phút 	 
 V. Vật chất : Sách quốc phòng và an ninh lớp 10, còi
Phần II: Thực hành bài giảng.
I. Tổ chức bài giảng : 5 phút 
 1.Xác định vị trí tập hợp: Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, kiểm tra quân số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ và báo cáo 
 2.kiểm tra bài củ: Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hành ngang và động tác tiến, lùi ,qua phải, qua trái? .2hs
 3.Phổ biến quy định : 
- Chú ý quan sát và thực hành tốt các nội dung yêu cầu của bài học
- Quy ước tập luyện: 1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi đổi nội dung tập ,3 hồi còi dừng tập về vị trí tập trung 
Tên bài: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
II.Thực hành giảng bài : 35 phút
Nội dung 
Phương pháp
Vật chất
II. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ TRUNG ĐÔÄI
*Vấn đề huấn luyện 1: Đội hình trung đội 1 hàng ngang.
+ Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng .
Đội hình trung đội 1 hàng ngang được thực hiên qua 4 bước.
3
2
1
5 – 8 bước
- B1 : Tập hợp. Khẩu lệnh : “Trung trung x thành 1 hàng ngang tập hợp”, có DL và ĐL
- B2 : Điểm số : Khẩu lệnh : “Điểm số ” không có DL.
- B3 : Chỉnh đốn hàng ngũ : Khẩu lệnh : “Nhìn bên phải thẳngthôi” có DL và ĐL
 - B4 : Giải tán: KL “Giải tán” không có DL.
*Vấn đề huấn luyện 2: 
Đội hình trung đội 2 hàng ngang :
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội và các chiến sỹ cơ bản như tập hợp tiểu đội 2 hàng ngang.
Đội hình trung đội 2 hàng ngang được thực hiên qua 3 bước.
5 – 8 bước
3
2
1
- B1 : Tập hợp : Khẩu lệnh : “Trung đội x thành 2 hàng ngang - tập hợp” cóù DL và ĐL 
- B2 : Chỉnh đốn hàng ngũ : Khẩu lệnh : “Nhìn bên phải thẳngthôi” có DL và ĐL 
- B3 : Giải tán: KL “Giải tán” không có DL
*Vấn đề huấn luyện 3:
 Đội hình trung đội 3 hàng ngang :
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp đội hình trung dội 2 hàng ngang, chỉ thêm bước điểm số . 
3
5 – 8 bước
1
2
 B1 :Tập hợp. Khẩu lệnh : “Trung trung x thành 3 hàng ngang - tập hợp”, có DL và ĐL 
- B2 : Điểm số : Khẩu lệnh : “Điểm số ” không có DL
- B3 : Chỉnh đốn hàng ngũ : Khẩu lệnh : “Nhìn bên phải thẳngthôi” có DL và ĐL 
- B4 : Giải tán: KL “Giải tán” không có DL 
*Vấn đề huấn luyện 4:
GV cho từng đơn vị trung đội tập luyện:10p
Nhận lớp đội hình 4 hàng ngang
 GV
 € € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
+ GV nêu động tác
- Nêu ý nghĩa đội hình trung đội 1, 2, 3 hành ngang.
- Lấy 2 tiểu đội lên để thực hiện.
- GV thực hiện trên 2 cương vị . vừa làm trung đội trưởng vùa làm nhiệm vụ giảng dạy
- Phân tích khẩu lệnh
- Thực hiện theo 3 bước 
- Bước 1 (làm nhanh không phân tích)
- Bước 2 (làm chậm có phân tích)
- Bước 3 (làm tổng hợp )
+ HS Lắng nghe, quan sát GV thực hiện động tác
- GV cho từng đơn vị trung đội tập luyện:
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 ƒ
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ ƒ 
 ƒ 
 ƒ
 ‚GV
€
€
€ €
€
€
 €
 €€€€€€€€€
- Theo đơn vị trung đội, trung đội trưởng điều khiển, sau đó lần tiểu đội trưởng các tiểu đội và chiến sỹ trong trung đội lên thực hiện. 
- GV quan sát và sữa sai cho từng học sinh
Đội hình tập luyện 
 € € € € € € € 
GV
 € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV quan sát và sữa sai cho từng học sinh
- Lần lượt cho đến hết
- Sách GDQP và AN lớp 10 – cịi.
III. Kết thúc bài giảng : 5 phút
- Gọi hai HS lên thực hiện, GV nhận xét.
- Giáo viên củng cố những nội dung đã học và đánh giá kết quả tập luyện của lớp học
- Bài tập về nhà : Tự tập luyện những nội dung đã học để chuẩn bi tốt cho tiết sau 
- Dặn dị: HS về nhà tự ơn tập- Giải tán 
Duyệt của TTCM

Tài liệu đính kèm:

  • docdoi_ngu_don_vi.doc