Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 5: Biểu đồ

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 5: Biểu đồ

I/ Mục tiêu, yêu cầu:

1/ Kiến thức:

- Hiểu cách biểu diễn dữ liệu bằng hình ảnh

- Biết các dạng biểu đồ

- Biết kỹ thuật cơ bản về thay đổi và hiệu chỉnh biểu đồ

2/ Kỹ năng:

- Tạo được các dạng biểu đồ khác nhau

- Thực hiện được các thay đổi, hiệu chỉnh 1 biểu đồ.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.

- Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).

III/ Phương pháp giảng dạy:

 Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.

IV/ Nội dung bài giảng:

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1695Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 5: Biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ: 22
Ngày soạn : 18/11/2008
Ngày giảng: 
Đ 05- Biểu đồ
(tiết1)
I/ Mục tiêu, yêu cầu :
1/ Kiến thức:
Hiểu cách biểu diễn dữ liệu bằng hình ảnh
Biết các dạng biểu đồ
Biết kỹ thuật cơ bản về thay đổi và hiệu chỉnh biểu đồ
2/ Kỹ năng:
Tạo được các dạng biểu đồ khác nhau
Thực hiện được các thay đổi, hiệu chỉnh 1 biểu đồ.
II/ Đồ dùng dạy học :
Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.
Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).
III/ Phương pháp giảng dạy :
	Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.
IV/ Nội dung bài giảng :
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
Nội dung
Hoạt động1: 
 - ổn định lớp, kiểm tra sỹ số
 - Kiểm tra bài cũ
Hoạt động2: 
- GV trình bày cho lớp biết các nhóm, các loại biểu đồ trên tranh chiếu hoạc hình vẽ phóng to để minh họa
- Hoạt động 3: GV dùng hình minh họa các thành phần của biểu đồ cho học viên quan sát, sau đó giới thiệu thành phần chính của 1 biểu đồ
- Lớp trưởng báo cáo sỹ số
- Lên bảng trả lời
- Nghe giảng và ghi chép đầu bài.
- Nghe giảng, theo dõi và ghi chép
1/ Giới thiệu tổng quát về biểu đồ:
a/ Nhóm biểu đồ hình cột (Column): Thường dùng để so sánh các mức
b/ Nhóm biểu đồ đường gấp khúc (Line): Nhóm biểu đồ này thường dùng theo dõi sự biến thiên
c/ Nhóm biểu đồ hình tròn (Pie): Nhóm này thường dùng để biễu diễn phần trăm của từng thành phần
2/ Các thành phần của 1 biểu đồ:
a/ Các đường biểu diễn dữ liệu (Data Series)
- Dùng để minh họa các dữ liệu dạng số liệu trên bảng tính.
b/ Các trục (Axes)
- X trục hoành: Dùng minh họa các nhãn dữ liệu trên bảng tính
- Y trục tung: Do Excel tạo ra căn cứ vào số liệu cao nhất và thấp nhất trong phạm vi dữ liệu khai báo.
c/ Trục xiên (V) : tạo chiều sâu (chỉ có trong biểu đồ 3 chiều)
d/ Tiêu đề đồ thị (Chart Title) : Giới thiệu phần chính của biểu đồ
e/ Tiêu đề trục X, Y (Axis Label) giơí thiệu trục tung và hoành
f/ Hộp chú thích (Legend): chú thích những đường biểu diễn trên biểu đồ
g/ Các đường lưới (Gridline): là các đường kẻ ngang, dọc trên biểu đồ
IV/ ĐáNH GIá CUốI BàI
Bài tập củng cố kiến thức: 
Nhận xét giờ học.
Nhắc nhở HS học bài cũ, cho bài thực hành giờ sau

Tài liệu đính kèm:

  • docbai5(t1).doc