Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài tập và thực hành

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài tập và thực hành

I/ MỤC TIÊU:

- Biết sử dụng hộp thoại FORM

- Sắp xếp và lọc được CSDL trên bảng tính

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phòng máy, vở bài tập.

- Đèn chiếu PROJECTOR

III/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 - Chia nhóm, phân công từng máy, thông báo nội quy thực hành, hướng dẫn h/s và làm mẫu trên từng máy.

 - Mỗi bài / 1 tiết thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1507Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài tập và thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết theo PPCT: 28, 29, 30
Ngày soạn : 30 /11/08
Ngày giảng: 
bài tập và thực hành
I/ Mục tiêu:
Biết sử dụng hộp thoại FORM
Sắp xếp và lọc được CSDL trên bảng tính
II/ Đồ dùng dạy học :
Phòng máy, vở bài tập.
Đèn chiếu PROJECTOR 
III/ Phương pháp giảng dạy :
	- Chia nhóm, phân công từng máy, thông báo nội quy thực hành, hướng dẫn h/s và làm mẫu trên từng máy.
	- Mỗi bài / 1 tiết thực hành.
IV/ Nội dung thực hành :
Bài 1 : Cho bảng cơ sở dữ liệu theo mẫu sau :
STT
Lái xe
Mã xe
Tên xe
Số Km
Đơn giá
Thành tiền
Giảm giá
Phải trả
Trần Nam
VT
Vina Taxi
20
6500
Nguyễn An
ET
Airport Taxi
100
6000
Hồ Thanh
VT
Vina Taxi
60
6500
Phạm Hùng
MT
Mailinh Taxi
120
5500
Lê Khanh
ET
Airport Taxi
34
6000
Đỗ Hậu
MT
Mailinh Taxi
180
5500
Vũ Dũng
VT
Vina Taxi
250
6500
Yêu cầu:
1/ Tính cột thành tiền:
	Thành tiền = Số Km * đơn giá
2/ Tính cột giảm giá:
Nếu xe đi từ 100 đến <200 km thì giảm 5%
Nếu xe đi từ >200 km thì giảm 10%, còn lại không giảm
3/ Cột phải trả được tính
	Phải trả = Thành tiền – Giảm giá
Bài 2: Tạo bảng CSDL dữ liệu như sau:
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Tuổi
GT
Toán
Tin
TBM
X.loại
H.bổng
Xếp thứ
*Yêu cầu:
1/ Nhập đầy đủ thông tin gồm 10 bản ghi cho bảng CSDL trên, gồm: STT, Họ tên, Ngày sinh, GT, Toán, Tin
2/ Tính tuổi cho T/s : tuổi = Ngày tháng năm hiện tại – Ngày sinh (sau đó định dạng cột tuổi kiểu Number \General).
3/ Tính điểm TB môn biết Toán HS 3, tin HS 2
4/ Dùng hàm if xếp loại:
Nếu điểm TB >=9 thì giỏi
Nếu điểm TB>=7 thì khá
Nếu điểm TB>=5 thì TB, còn lại Yếu
5/ Tính học bổng cho T/s biết rằng:
Điểm TB>=9 thì được 150000
Điểm TB>=8 thì được 100000
Còn lại không có HB
6/ Dùng hàm RANK xếp thứ hạng học sinh theo điểm TB môn
7/ Sắp xếp thứ tự tăng dần theo tuổi, nếu cùng tuổi thì Nam đứng trước Nữ
9/ Sắp xếp danh sách theo thứ hạng, ai cao đứng trước, nhưng nếu cùng thì điểm Tin cao đứng trước
Bài 3: Tạo CSDL theo mẫu:
STT
Mã SV
Họ và tên
GT
Toán
Tin
TBM
X.loại
H.bổng
A01
Lê Hùng
Nam
7
7
7.0
Khá
100000
B01
Trần Bình
Nam
7
5
6.0
TB
B02
Nguyễn Vân
Nữ
6
9
7.5
Khá
100000
C01
Phạm Bình
Nam
7
6
6.5
TB
A02
Lê Doanh
Nam
5
7
6.0
TB
C03
Tạ Loan
Nữ
5
8
6.5
TB
A03
Dương Tú
Nam
7
8
7.5
Khá
100000
B04
Đặng Thu
Nữ
6
7
6.5
TB
* Yêu cầu:
1/ Lọc ra danh sách sinh viên nữ loại Khá
2/ Lọc ra DS sinh viên có Mã bắt đầu là A và giới tính Nam
3/ Lọc ra DS sinh viên nữ Mã cuối là 01 và có học bổng 100000
IV/ ĐáNH GIá CUốI BàI
Củng cố kiến thức:
Nhắc nhở HS nội quy phòng máy.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai6(TH).doc