Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Cơ sở dữ liệu (tiết 2)

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Cơ sở dữ liệu (tiết 2)

I/ Mục tiêu, yêu cầu:

1/ Kiến thức:

- Biết cách làm việc với CSDL

- Biết các thao tác với bản ghi

- Biết các công cụ sắp xếp và lọc bản ghi trong CSDL

2/ Kỹ năng:

- Sử dụng các chức năng chỉnh sửa bản ghi

- Thực hiện thao sắp xếp và lọc được bản ghi theo Y/c

II/ Đồ dùng dạy học:

- Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.

- Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).

III/ Phương pháp giảng dạy:

 Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Cơ sở dữ liệu (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ: 27
Ngày soạn : 28/11/2008
Ngày giảng: 
Đ 06- cơ sở dữ liệu
(tiết2)
I/ Mục tiêu, yêu cầu :
1/ Kiến thức:
Biết cách làm việc với CSDL
Biết các thao tác với bản ghi
Biết các công cụ sắp xếp và lọc bản ghi trong CSDL
2/ Kỹ năng:
Sử dụng các chức năng chỉnh sửa bản ghi
Thực hiện thao sắp xếp và lọc được bản ghi theo Y/c
II/ Đồ dùng dạy học :
Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.
Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).
III/ Phương pháp giảng dạy :
	Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.
IV/ Nội dung bài giảng :
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
Nội dung
Hoạt động1: 
 - ổn định lớp, kiểm tra sỹ số
 - Kiểm tra bài cũ
Hoạt động2: 
- GV hướng dẫn từng bước tạo 1 CSDL trên bảng (đèn chiếu)
- Làm ví dụ nhập tronng hộp thoại cho H/v quan sát
- Hướng dẫn từng thao tác chỉnh sửa bản ghi trong CSDL 
Bổ sung bản ghi
Xóa bản ghi
Hoạt động2: 
- GV hướng dẫn các bước sắp xếp DL
Bước3: Chọn vùng khóa
Chọn sắp xếp tăng/giảm
Chọn vùng khóa thứ 2
Chọn OK để sắp xếp
-
- GV giải thích
+ All: hiện tất cả
+ Top 10 chỉ lọc 10 bản ghi đầu
+ Custom: Lọc bản ghi theo các lựa chọn khác
- Theo dõi, nghe giảng và ghi bài
- Theo dõi, nghe giảng và ghi bài
- Theo dõi, nghe giảng và ghi bài
- Cho biết các thành phần của hộp thoại FORM
3/ Làm việc với CSDL
a/ Tạo CSDL:
- Bước1: Chọn khoảng trống bất kỳ trong bảng tính
- Bước2: Tạo 1 CSDL có cấu trúc như sau:
+ Hàng đầu chứa tên trường, mỗi trường ghi trên từng cột riêng
+ Từ hàng 2 trở đi chứa các bản ghi CSDL cần thể hiện
b/ Chỉnh sửa CSDL: Bao gồm bổ sung, sửa , xóa hay di chuyển bản ghi
c/ Bổ sung bản ghi
- C1: Mở DATÀFORMàNEW
- C2: Bôi đen hàng chứa bản ghi. Sau đó mở Insert à Rows à Nhập bản ghi mới à Close
d/ Bổ sung trường CS dữ liệu
- Bước1: Bôi đen (lựa chọn) 1 hay nhiều cột bằng cách nhấn chọn kí hiệu cột.
- Bước2: Mở INSERT àCOLMNS
e/ Xóa bản ghi:
C1: Bôi đen 1 hay nhiều hàng chứa bản ghi cần xóa à Mở Edit àDelete
C2: Dùng hộp thoại FORM à nút Delete à Close
f/ Tìm kiếm bản ghi: Sử dụng các nút Criteria, Find Prev, Find Next 
4/ Sắp xếp dữ liệu
Bước1: Nhấn chuột vào vùng CSDL
Bước2: Mở DATA à SORT, xuất hiện hộp thoại sau:
5/ Lọc dữ liệu (Data Filter)
Bước1: Nhấn chuột vào vùng CSDL
Bước2: Vào DataàFilter àAuto Filter
- Bảng dữ liệu có dạng sau:
Bước3: Nhấn vào mũi tên bên phải của trường cần lọc
* Để hủy lọc: Mở Data àFilter à Show all ‏‎
IV/ ĐáNH GIá CUốI BàI
Bài tập củng cố kiến thức: 
Nhận xét giờ học.
Nhắc nhở HS học bài cũ, cho bài thực hành giờ sau

Tài liệu đính kèm:

  • docbai6(t2).doc