Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 5

Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 5

I. MỤC TIÊU

1. Kiến Thức

Cũng cố các hàm và thủ tục xử lý xâu.

2. Kỹ năng

Viết được chương trình đơn giản khi xử lý xâu.

3. Thái độ

 - Hứng thú trong học tập.

 - Tích cực tìm hiểu kiến thức mới.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp;

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn.

5. Tích hợp

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Thiết bị dạy học: máy chiếu, máy tính.

- Học liệu: SGK.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của GV;

- Chuẩn bị bảng phụ.

 

doc 4 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 775Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:06/02/2020
Tiết: 31	
 BÀI TẬP THỰC HÀNH 5
I. MỤC TIÊU
1. Kiến Thức 
Cũng cố các hàm và thủ tục xử lý xâu.
2. Kỹ năng
Viết được chương trình đơn giản khi xử lý xâu.
3. Thái độ
 - Hứng thú trong học tập.
 - Tích cực tìm hiểu kiến thức mới.
4. Định hướng hình thành năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp;
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn.
5. Tích hợp
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học: máy chiếu, máy tính.
- Học liệu: SGK.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của GV;
- Chuẩn bị bảng phụ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra bài cũ.
3. Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG 1.
(1) Mục tiêu: Tạo sự hứng thú đối với việc sử dụng các hàm và thủ tục đã học để viết bài toán cụ thể.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân.
 (4) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
- GV chiếu lên màn hình yêu cầu của bài toán.
- GV đặt câu hỏi: cách nhập xâu? Xuất xâu? Và một xâu như thế nào được gọi là xâu đối xứng?
Bước 1. HS nhận nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ phỏng đoán đáp án cho từng câu hỏi.
Bài toán: Viết chương trình nhập từ bàn phím . Thực hiện kiểm tra xâu vừa nhập có phải là xâu đối xứng không.
#include 
using namespace std;
int i,x;
string s,s1;
char ch;
int main()
{
 cout<<"moi nhap xau can kiem tra=";
 getline(cin,s);
 s1="";
 x=s.length()-1;
 for(i=x;i>=0;i--)
 {
 s1=s1+s[i];
 }
 cout <<s1;
 if (s==s1) cout<<"xau la doi xung";
 else cout<<"xau khong doi xung";
 return 0;
}
Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS
- GV khuyến khích học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.
Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện
- HS lắng nghe.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI, MỞ RỘNG
HOẠT ĐỘNG. Chương trình nhập xâu, xuất xâu đơn giản. 
(1) Mục tiêu: Viết được chương trình nhập xâu, xuất xâu, tính độ dài xâu.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại - phát hiện/ Vấn đáp – tìm tòi.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.
(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, bảng phụ.
(5) Sản phẩm: Phần trình bày của mỗi nhóm và các câu hỏi của các nhóm dành cho nhóm trình bày.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
Bước 1. HS nhận nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
* Ví dụ : Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự s thông báo ra màn hình số lần xuất hiện các chữ cái tiếng anh trong xâu s không phân biệt chữ hoa hay chữ thường .
#include 
using namespace std;
short i;
short dem['['];
string s,s1;
char ch,ch1;
int main()
{
 cout<<"moi nhap xau can dem=";
 getline(cin,s);
 s1="";
 for(i=0;i<s.length();i++)
 if ((s[i]>=97)&&(s[i]<=122))
 {
 ch=s[i]-32;
 s1=s1+ch;
 }
 else
 {
 ch=s[i];
 s1=s1+ch;
 }
 for(i=0;i<s1.length();i++)
 if ((s1[i]>=65)&&(s1[i]<=90))
 dem[s1[i]]=dem[s1[i]]+1;
 for(ch1='A';ch1<='Z';ch1++)
 if (dem[ch1]!=0)
 cout<<"so lan xuat hien cua "<<ch1<<":"<<dem[ch1]<<endl;
 return 0;
}
Bài toán: Viết chương trình nhập từ bàn phím . Thực hiện kiểm tra xâu vừa nhập có phải là xâu đối xứng không.
#include 
using namespace std;
bool doixung(string s)
{
 for (int i=0; i<=s.length()/2; i++)
 if (s[i]!=s[s.length()-i-1])
 return 0;
 return 1;
}
int main()
{
 string s;
 getline(cin,s);
 if (doixung(s))
 cout << "La xau doi xung";
 else
 cout << "ko la xau doi xung";
 return 0;
}
Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS
- GV động viên khuyến khích học sinh làm việc nhóm viết chương trình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm viết chương trình.
Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
- Yêu cầu các nhóm treo bảng phụ lên bảng.
- Gv nhận xét và sửa bài.
 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện
- HS treo kết quả bài làm.
- Hs góp ý, theo dõi.
- Hs ghi bài.
4. Củng cố và dặn dò. 
a. Củng cố
- Việc nhập và xuất xâu giống như biến đơn.
b. Dặn dò
- Học bài.
- Viết chương trình cho bài toán mở rộng.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Mỹ Tho, ngày.....tháng.....năm.......
 KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_11_tiet_31_bai_tap_thuc_hanh_5.doc