Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố lại kiến thức đã học về tệp trong chương 5 thông qua ví dụ.

2. Kỹ năng

- Sử dụng được các hàm và thủ tục liên quan để giải quyết các bài tập.

3. Tư duy

- Sử dụng kiểu tệp để lập trình các chương trình yêu thích.

4. Thái độ

- Biết tôn trọng bản quyền chương trình, không thay đổi sửa chữa phần mềm bản quyền.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 4081Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP
Tiết: 38
Ngày soạn:
23/01/2010
Ngày giảng:
26/01/2010
MỤC TIấU
Kiến thức
Củng cố lại kiến thức đã học về tệp trong chương 5 thông qua ví dụ. 
Kỹ năng
Sử dụng được các hàm và thủ tục liên quan để giải quyết các bài tập. 
Tư duy
Sử dụng kiểu tệp để lập trình các chương trình yêu thích.
Thỏi độ
Biết tôn trọng bản quyền chương trình, không thay đổi sửa chữa phần mềm bản quyền.
CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
Phương tiện
 + Chuẩn bị của giỏo viờn:
Giỏo ỏn, bài giảng điện tử, 
 + Chuẩn bị của học sinh:
Những hiểu biết về tệp
Phương phỏp dạy học
Gợi mở vấn đỏp
Đàm thoại
Dặt vấn đề
TIẾN TRèNH DẠY HỌC
Kiểm tra bài cũ
? 
J 
Nội dung bài giảng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Gợi ý để học sinh nhớ lại các kiến thức đã học về kiểu tệp. 
- Hỏi: Cách khai báo biến kiểu tệp?
- Hỏi: Có các thủ tục cơ bản nào khi làm việc với tệp?
- Hỏi: Hàm và thủ tục nào liên quan khi xử lí tệp?
2. Giới thiệu bảng tổng hợp các hàm và thủ tục lên bảng, xem như đây là tổng kết kiến thức liên quan.
1. Theo dõi dẫn dắt của giáo viên và trả lời. 
- Var : Text;
- Assign(,); 
- Rewrite();
- Reset();
- Close();
-Read/Readln(,);
- Write/Writeln(,
);
- Eof()
-Seek(,);
2. Quan sát bảng tổng hợp và ghi nhớ. 
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu chương trình ví dụ. 
a. Mục tiêu
- HS hiểu được nội dung chương trình. Biết được đầu vào và đầu ra của chương trình. 
b. Nội dung
VD1, sách giáo khoa, trang 87: Tính khoảng cách giữa các điểm. 
VD2, sách giáo khoa, trang 87: Tìm điện trở tương đương. 
c. Các bước tiến hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Tìm hiểu ví dụ 1. 
- Giới thiệu nội dung đề bài. 
- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng và gợi ý để học sinh tìm hiểu chương trình. 
- Hỏi: Hàm Eof(f) có chức năng gì?
- Có thể sử dụng cấu trúc For thay cho While được không?
- Chương trình này thực hiện công việc gì?
- Thực hiện chương trình để học sinh thấy được kết quả. 
2. Tìm hiểu chương trình của ví dụ2. 
- Giới thiệu đề bài
- Chiếu tranh mô phỏng kết nối các điện trở, hình 17, trang 88, SGK.
- Hỏi: Công thức tính điện trở của sơ đồ II, III, IV. 
- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng. 
- Hỏi: Mảng a dùng để lưu giữ giá trị nào?
- Cho một file dữ liệu vào gồm 2 dòng. Yêu cầu học sinh tính kết quả. 
- Thực hiện chương trình đọc file dữ liệu vào trên để học sinh đối chiếu kết quả. 
1. Theo dõi và quan sát đề bài và chương trình gợi ý. 
- Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp định vị ở ví trí kết thúc tệp. 
- Không. Vì không biết số lượng phần tử của tệp. 
- Tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên. 
2. Quan sát nội dung đề bài, quan sát tranh mô phỏng kết nối các điện trở và các yêu cầu.
- Dùng để lưu giữ điện trở tương đương của 3 điện trở theo 5 cách ghép nối như trong sơ đồ. 
- Tính kết quả của 5 điện trở tương đương. 
- Quan sát kết quả của chương trình và so sánh với kết quả tính được. 
- Nhận xét về tính chính xác và thời gian thực hiện của chương trình. 
3. Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng lập trình. 
a. Mục tiêu
- HS sử dụng được các thủ tục liên quan kiểu tệp để giải quyết bài toán đặt ra. 
b. Nội dung
- Viết chương trình tạo tệp MYBOOK.DAT định kiểu bản ghi, mỗi bản ghi có cấu trúc: 
	Record
	Ten_sach: String;
	Tac_gia: Tring[30];
	Gia_tien: Longint;
	End;
Yêu cầu: Ghi ra tệp này các quyển sách của em. 
c. Các bước tiến hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Chiếu đề bài lên bảng. Yêu cầu HS tự viết chương trình, chạy thử và báo cáo kết quả. 
2. Quan sát, theo dõi việc lập trình của từng học sinh, có thể gợi ý cho một số em còn yếu. 
3. Yêu cầu HS cùng thực hiện chương trình với bộ test giáo viên đã chuẩn bị. Thông báo kết quả mà chương trình tìm được. Xác nhận kết quả đúng. 
1. Theo dõi đề bài, định hướng dữ liệu vào, ra và thuật toán. 
2. Soạn chương trình vào máy, thực hiện chương trình và thông báo kết quả cho giáo viên. 
3. Nhập dữ liệu theo yêu cầu. 
Củng cố
	- Các thao tác xử lí tệp: 
	+ Gán tên tệp. 
	+ Mở tệp.
	+ Tạo tệp mới. 
	+ Đọc/ghi thông tin của tệp. 
	+ Đóng tệp. 
	- Hàm và thủ tục liên quan
	+ Hàm EOF(tên_biến_tệp)
Dặn dũ
Về nhà học bài và làm bài trước khi đến lớp.
Đọc trước nội dung bài. Chương trình con và phân loại. Cách viết và sử dụng thủ tục. 
NHẬN XẫT CỦA GIÁO VIấN HƯỚNG DẪN

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 38.doc