Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 10: Câu hỏi và bài tập cuối chương II

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 10: Câu hỏi và bài tập cuối chương II

I. MỤC TIÊU:

 - Củng cố những nội dung đã đạt được ở bài thực hành số 1.

 - Biết sử dụng các thủ tục vào / ra.

 - Biết xác định input và output.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 10: Bài tập

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp:

B. Bài cũ :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1666Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 10: Câu hỏi và bài tập cuối chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 10 : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU:
 - Củng cố những nội dung đã đạt được ở bài thực hành số 1.
 - Biết sử dụng các thủ tục vào / ra.
 - Biết xác định input và output.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 10: Bài tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1: Bài 1 – 5 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Phát vấn học sinh từng bài.
H2: Giải thích thêm, nếu cần.
- HS trả lời và các HS khác nhận xét.
- Nghe, hiểu.
Hoạt động 2: bài 6 – 7 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Gọi 2 HS lên bảng giải và HS còn lại nhận xét.
H2: Giải thích và hướng dẫn thêm.
- HS lên bảng và nhận xét.
- Nghe ,hiểu.
Bài 6:
M:= (1+z) *((x+y/z) / (a-
1/ (1+x*x*x)))
Bài 7:
a) b) c) d) 
Hoạt động 3: Bài 9 - 10
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Gọi HS đọc đề bài tập 9 và cho biết input và output của bài toán từ đó nêu thuật toán.
H2: Gọi HS phát vấn viết chương trình .
H3: Hướng dẫn HS bài 10(tương tự bài 9).
- HS trả lời:
Input: a >0 (bán kính hình tròn)
Output: S = 
- HS trả lời theo phát vấn của giáo viên.
Bài 9:
program BT_9;
uses crt;
var a, S : real;
begin
 clrscr;
 write(‘Nhap gia tri a(a>0) : ’);
 S:= PI*sqrt(a) ;
 write(‘ Dien tich phan gach cheo la : ’ , S : 10 : 3);
 readln
end.
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm vững các kiến thức ở các bài tập trên.
	 	- Về nhàhoàn thành các bài tập còn lại và ôn tập để tiết sau kiểm tra.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_10.doc