Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Bài 33: Các cách ghép nguồn điện

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Bài 33: Các cách ghép nguồn điện

I. MỤC TIÊU :

1) Hiểu và vận dụng được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm các nguồn ghép nối tiếp, hoặc ghép song song , hoặc ghép hiểu hỗn hợp đối xứng ( các nguồn giống nhau ).

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm .

III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Bài 33: Các cách ghép nguồn điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : _ _ _ _ _	
Bài 33 : 
CÁC CÁCH GHÉP NGUỒN ĐIỆN
I. MỤC TIÊU : 
Hiểu và vận dụng được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm các nguồn ghép nối tiếp, hoặc ghép song song , hoặc ghép hiểu hỗn hợp đối xứng ( các nguồn giống nhau ). 
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm .
III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY 
PHÂN PHỐI THỜI GIAN
PHẦN LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
NỘI DUNG GHI BẢNG
TỔ CHỨC , ĐIỀU KHIỂN
Kiểm tra bài cũ và kiến thức cũ liên quan với bài mới 
(3’)
Nghiên cứu bài mới
1) GHÉP NGUỒN 
a) Thí nghiệm 1 
+ HS thực hành thí nghiệm trên lớp 
 Kết luận 
 Suất điện động của bộ nguồn , gồm các nguồn (x1,r1), (x2, r2),  (xn, rn) ghép nối tiếp được tính theo công thức : 
	xb = x1 + x2 +  + xn (33.1) 
 Ngoài ra ta còn có : 
	rb = r1 + r2 +  + rn (33.2) 
b) Thí nghiệm 2 
 + HS thực hành thí nghiệm trên lớp 
 Suất điện động của bộ nguồn , gồm hai nguồn (x1,r1), (x2, r2), ghép xung đối được tính theo công thức : 
	xb = ½x1 - x2 ½ (33.3) 
 Đầu A se là cực dương của bộ nguồn nếu x1 > x2 , là cực âm nếu x1 < x2 
 Ngoài ra ta còn có : 
	rb = r1 + r2 (33.4) 
2) GHÉP SONG SONG 
* Thí nghiệm 3 
+ HS thực hành thí nghiệm trên lớp 
 Suất điện động của bộ nguồn gồm n nguồn như nhau (x, r) ghép song song là : 	xb = x (33.5) 
 Ngoài ra ta còn có : rb = (33.6) 
3) GHÉP HỖN HỢP 
 Ghép N nguồn điện giống nhau thành bộ nguồn như hình 33.5 ( ghép kiểu hỗn hợp đối xứng), gồm m dãy, mỗi dãycó n nguồn nối tiếp. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn đó được tính theo công thức : 
	xb = n.x (33.7) 
Ngoài ra, ta còn có : rb = (33.8) 
GV gợi ý hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm ghép nguồn theo các bước sau : 
 + Ghép nối tiếp hai nguồn x1 và x2 (hai pin) thành bộ nguồn teo sơ đồ như hình vẽ 33.1 
 + Dùng vôn kế đo hai nguồn à Nhận xét 
à kết luận 
GV gợi ý hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm ghép nguồn theo các bước sau : 
 + Ghép xung đối hai nguồn x1 và x2 (hai pin)(x2 > x1) thành bộ nguồn theo sơ đồ như hình vẽ 33.3 
 + Dùng vôn kế đo hai nguồn à Nhận xét 
à kết luận 
GV gợi ý hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm ghép nguồn theo các bước sau : 
 + Ghép song song hai nguồn x1 = x2 = x (như nhau) thành bộ nguồn theo sơ đồ như hình vẽ 33.4
 + Dùng vôn kế đo hai nguồn à Nhận xét 
à kết luận 
GV yêu cầu HS cách chứng minh các công thức nguồn 
* Đoạn mạch song song : 
	eb = n. e ; rb = n.r 
	eb = e1 - e2 ; rb = r1 + r2 
* Đoạn mạch nối tiếp : 
	eb = e ; rb = 
* Mắc các nguồn điện giống nhau kiểu hổn hợp đối xứng 
	eb = n.e ; rb = 
HS tiến hành thí nghiệm 
à Nhận xét : xb = x1 + x2
à Kết luận. 
HS tiến hành thí nghiệm 
à Nhận xét : xb = x1 - x2
à Kết luận. 
HS tiến hành thí nghiệm 
à Nhận xét : xb = x
à Kết luận. 
HS chứng minh các công thức nguồn.
Củng cố bài giảng Dặn dò của học sinh
(5’)
Hướng dẫn và gợi ý để HS trả lời các câu hỏi 1 trang 164 SGK. 
HS trả lời các câu hỏi 1 trang 164 SGK.
{{{{{{{{{{]{{{{{{{{{{

Tài liệu đính kèm:

  • doc11 GAPB 33 Ghep nguon.doc