Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 29, 30: Dòng điện trong chất điện phân

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 29, 30: Dòng điện trong chất điện phân

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được hiện tượng điện phân, bản chất dòng điện trong chất điện phân.

- Phát biểu các định luật Faraday về điện phân.

2. Kĩ năng:

 Vận dụng được kiến thức để giải thích các ứng dụng cơ bản của hiện tượng điện phân.

 Vận dụng định luật Faraday.

II. Chuẩn bị:

 Bài tập về hiện tượng điện phân.

III. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1340Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 29, 30: Dòng điện trong chất điện phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÍ BÁM SÁT 29,30:
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Mục tiêu:
Kiến thức:
Hiểu được hiện tượng điện phân, bản chất dòng điện trong chất điện phân.
Phát biểu các định luật Faraday về điện phân.
Kĩ năng:
 Vận dụng được kiến thức để giải thích các ứng dụng cơ bản của hiện tượng điện phân.
 Vận dụng định luật Faraday.
Chuẩn bị:
 Bài tập về hiện tượng điện phân..
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
GV yêu cầu HS chốt lại trọng tâm kiến thức cần nhớ.
Bài 14.4 SBT:
Yêu cầu HS phát biểu định luật Faraday.
Hướng dẫn HS giải
Bài 14.5 SBT:
Hướng dẫn HS từ định luật Faraday tìm đại lượng cần tìm.
Bài 14.6 SBT:
Yêu cầu HS tự giải.
Bài 14.8 SBT:	
 HS nhắc lại định luật Faraday.
Liên hệ giữa khối lượng riêng và khối lương?
Hoàn thành yêu cầu của GV
Nhắc lại định luật Faraday.
Tóm tắt và giải.
Giải theo sự hướng dẫn của GV
Tóm tắt và giải
Nêu định luật Faraday
Liên hệ giữa khối lượng và khối lượng riêng.
Bài 14.4 SBT:
Aùp dụng định luật Faraday:
Suy ra m=5,5 Kg
->D
Bài 14. 5 SBT:
Theo định luật Faraday suy ra:
->B
Bài 14.6 SBT:
Khối lượng bạc bám vào catod là:
->C
Bài 14. 8 SBT:
Theo định luật Fara day, khối lượng niken giải phóng ở catod: 
Thay .
Độ dày của lớp niken phủ trên mặt vật mạ:
Củng cố, dặn dò:
- GV chốt lại bài học.
- Nhận xét giờ học. Và yêu cầu HS về nhà làm thêm bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 29,30-11BSCB.doc