Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 24: Chủ đề: Khái quát về động cơ đốt trong

Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 24: Chủ đề: Khái quát về động cơ đốt trong

II - NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC ĐC 4 KÌ

1. Nguyên lí làm việc của Động cơ Điêzen 4 kì

Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu đốt cháy là dầu điêzen. 1 Chu trình làm việc thực hiện trong 4 hành trình của pit-tông

a - Kì nạp

 Pittông đi từ ĐCT – ĐCD được trục khuỷu dẫn động. Xupap nạp mở, xupap thải đóng.

PXilanh giảm, Vxilanh tăng.

 Do sự chênh lệch áp suất trong xilanh với bên ngoài nên không khí bên ngoài bị hút vào xilanh qua cửa nạp.

ppt 19 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 24: Chủ đề: Khái quát về động cơ đốt trong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24 - Chủ đề: KHÁI QUÁT VỀ 
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
NỘI DUNG 
 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 
II. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA 	ĐỘNG CƠ 4 KÌ. 
Động cơ điêzen 4 kì là loại động cơ gì? 
Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu đốt cháy là dầu điêzen. 1 Chu trình làm việc thực hiện trong 4 hành trình của pit-tông 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
7 
8 
9 
1. Trục khuỷu 
2. Thanh truyền 
3. Pittông 
4. Xilanh 
5. Ống nạp 
6. Xupap nạp 
7. Vòi phun 
8. Xupap thải 
9. Ống thải 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
Kì nạp 
Kì nén 
Kì cháy –giãn nở 
Kì thải 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
a - Kì nạp 
CÁC EM HÃY XEM VIDEO SAU 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
a - Kì nạp 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
 Pittông đi từ ĐCT – ĐCD được trục khuỷu dẫn động. Xupap nạp mở, xupap thải đóng. 
P Xilanh giảm, V xilanh tăng. 
 Do sự chênh lệch áp suất trong xilanh với bên ngoài nên không khí bên ngoài bị hút vào xilanh qua cửa nạp. 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
b - Kì nén 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc của §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
b - Kì nén 
 Pittông đi từ ĐCD – ĐCT được trục khuỷu dẫn động. Cả hai xupap đều đóng. 
 Thể tích xi lanh giảm, không khí trong xilanh bị nén làm áp suất và nhiệt độ trong xilanh tăng. 
 Cuối kì nén vòi phun phun một lượng nhiên liệu Điêzen có áp suất cao vào buồng cháy. 
(?) Áp suất nhiên liệu phun vào xi lanh cao hay thấp? 
Nhiên liệu phun vào xi lanh phải có áp suất cao vì lúc này không khí đang bị nén tạo áp suất cao để đảm bảo cho quá trình phun tơi, hòa trộn tốt và quá trình cháy diễn ra hoàn hảo 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
c. Cháy – giãn nở 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc của §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
c. Cháy – giãn nở 
 Cả hai xupap đều đóng. 
 Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy hoà trộn với khí nóng tạo thành hoà khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao hoà khí tự bốc cháy sinh ra áp suất cao đẩy pitông đi từ ĐCT xuống ĐCD làm trục khuỷu quay và sinh công. Kì này là kì sinh công. 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
d. Kì thải 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
ĐCD 
ĐCT 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
ĐCD 
ĐCT 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
d. Kì thải 
 Pittông được trục khuỷu dẫn động đi lên đẩy khí thải trong xilanh qua cửa thải ra ngoài. 
 Pittông đi từ ĐCD – ĐCT. Xupap nạp đóng, xupap thải mở. 
 Khi pittông đi đến ĐCT, xupap thải đóng, xupap nạp mở, trong xilanh diễn ra kì 1 của chu trình mới. 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
(?) Để nạp được nhiều hơn và thải sạch khí cháy trong xilanh ra ngoài các xupap được bố trí như thế nào? 
II - NGUYEÂN LÍ LAØM VIEÄC ÑC 4 KÌ 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
e - Chú ý : trong thực tế 
 Để nạp được nhiều môi chất mới và thải được sạch sản vật cháy thì các xuppap được thiết kế mở sớm hơn và đóng muộn hơn. 
 Để quá trình cháy giãn nở được tốt hơn thì vòi phun được bố trí phun sớm hơn, trước khi pit – tông đi đến ĐCT. 
Làm thế nào để quá trình cháy diễn ra tốt hơn? 
Vòi phun được bố trí phun ở cuối kì nén. Đây còn được gọi là quá trình cháy sớm, mục đích để nhiên liệu cháy sạch hơn và cũng vì để tăng công suất, đạt hiệu suất gần tối đa 
Động cơ xăng 4 kì là loại động cơ gì? 
Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu đốt cháy là xăng.1 chu trình làm việc được thực hiện trong 4 hành trình của pít-tông 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
7 
8 
9 
1. Trục khuỷu 
2. Thanh truyền 
3. Pittông 
4. Xilanh 
5. Ống nạp 
6. Xupap nạp 
7. Bugi 
8. Xupap thải 
9. Ống thải 
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ §iªzen 4 k× 
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ X¨ng 4 k× 
II - nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ 4 k× 
II - nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ 4 k× 
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc c ủ a §éng c¬ X¨ng 4 k× 
Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì tương tự như động cơ điêzen 4 kì chỉ khác ở hai điểm: 
 Trong kì nạp : 
 Động cơ điêzen 4 kì : nhiên liệu nạp vào là không khí. 
 Động cơ xăng 4 kì : nhiên liệu nạp vào là hoà khí (hỗn hợp xăng + không khí ) tạo bởi bộ chế hoà khí lắp trên đường ống nạp. 
 Cuối kì nén : 
 Động cơ điêzen 4 kì : Hoà khí tự bốc cháy nhờ áp suất và nhiệt độ cao. 
 Động cơ xăng 4 kì : Bugi bật tia lửa điện để châm cháy hoà khí. 
Động cơ đốt trong 4 kì thường được dùng trong các loại động cơ nào? 
ứng dụng : Trong động cơ ô tô, xe máy, tàu thủy... 

Tài liệu đính kèm:

  • pptgiao_an_cong_nghe_lop_11_tiet_24_chu_de_khai_quat_ve_dong_co.ppt
  • mp4kì nạp của động cơ diesel - YouTube - Cốc Cốc 2022-01-10 20-29-31.mp4