Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 28+29 - Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Năm học 2021-2022

Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 28+29 - Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Năm học 2021-2022

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Mức độ cần đạt.

1. Biết được nhiệm vụ cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

2. Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

1. Về kiến thức

- Hiểu được nhiệm vụ cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

2. Về năng lực

2.1. Năng lực Công nghệ

- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

2.2. Năng lực chung

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật trình bày được cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

3. Về phẩm chất

- Có ý thức trách nhiệm tự học nghiên cứu về cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC/HỌC LIỆU

+ Các tranh hoặc clip tư liệu(google.com).

+ Máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Mở đầu

1.1. Mục tiêu: Tạo tâm thế gợi mở sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ học tập cho HS.

1.2. Nội dung: GV: Chiếu một số hình ảnh về các bộ phận của động cơ đốt trong. Yêu cầu học sinh chọn hình ảnh về trục khuỷu thanh truyền?

1.3. Sản phẩm: Kiến thức hs thu thập được.

 

docx 5 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 28+29 - Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/01/2022
Lớp
Ngày dạy
Kiểm diện
11A
 / /202...
11B
/ /202...
11A
 / /202...
11B
/ /202...
CHƯƠNG VI: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Tiết 28, 29 - Bài 23
CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Mức độ cần đạt. 
Biết được nhiệm vụ cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu. 
1. Về kiến thức
- Hiểu được nhiệm vụ cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực Công nghệ
- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật trình bày được cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
3. Về phẩm chất	
- Có ý thức trách nhiệm tự học nghiên cứu về cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC/HỌC LIỆU
+ Các tranh hoặc clip tư liệu(google.com).
+ Máy chiếu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Mở đầu
1.1. Mục tiêu: Tạo tâm thế gợi mở sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ học tập cho HS.
1.2. Nội dung: GV: Chiếu một số hình ảnh về các bộ phận của động cơ đốt trong. Yêu cầu học sinh chọn hình ảnh về trục khuỷu thanh truyền? 
1.3. Sản phẩm: Kiến thức hs thu thập được.
1.4. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên chia mỗi bàn là 1 nhóm làm việc: suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ.
- Tình huống: Có thể có nhóm chỉ không đúng bộ phận trục khuỷu thanh truyền, GV gợi ý: cơ cấu này sẽ dựa vào các bánh răng phân phối để truyền lực vậy bộ phận nào truyền lực?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động để làm cơ sở đánh giá học sinh.
GV: Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách khái quát về trục khuỷu, thanh truyền, bài 23
2. Hoạt động 2. Tìm hiểu cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền
2.1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền và cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền
2.2. Nội dung: Học sinh quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
2.3. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
2.4. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chiếu hình ảnh về cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, yêu cầu hs lên chỉ trên hình vẽ các bộ phận của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS chỉ trên hình, nhận xét bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, chốt kiến thức nội dung 1.
I- Giới thiệu chung
+ Nhóm pitông
+ Nhóm thanh truyền
+ Nhóm trục khuỷu
2. Hoạt động 2. Tìm hiểu cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền
2.1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền 
2.2. Nội dung: Học sinh quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
2.3. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
2.4. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chiếu hình ảnh về cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, yêu cầu hs lên chỉ trên hình vẽ các bộ phận của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS chỉ trên hình, nhận xét bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, chốt kiến thức nội dung 1.
I- Giới thiệu chung
+ Nhóm pitông
+ Nhóm thanh truyền
+ Nhóm trục khuỷu
3. Hoạt động 3. Tìm hiểu về nhiệm vụ, cấu tạo của pittông, thanh truyền, trục khuỷu.
3.1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cấu tạo của pittông, trục khuỷu, thanh truyền
3.2. Nội dung: Học sinh quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
3.3. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
3.4. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: cô chia 2 bàn thành một nhóm, các nhóm có 5 phút thảo luận nhiệm vụ đã giao về nhà sau đó lên báo cáo.
- Nhiệm vụ: ? nêu nhiệm vụ, cấu tạo của Pittong, trục khuỷu, thanh truyền?
? Chỉ trên hình vẽ cấu tạo của các chi tiết pittong, trục khuỷu, thanh truyền?
- Một nhóm báo cáo ngẫu nhiên 1 phần bất kì trong 3 phần.
- Các nhóm dự kiến câu hỏi cần hỏi sử dụng vào phản biện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo, hoàn thành nhiệm vụ.
- Chuẩn bị báo cáo trình bày trước lớp. 
Bước 3: Báo cáo nhiệm vụ học tập
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm.
- GV chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- Xecmăng là một vòng tròn hở, có nhiệm vụ bao kin buồng cháy, không cho khí trên buồng cháy lọt xuống cácte (Xécmăng khí), ngăn không cho dầu bôi trơn lọt xuống buồng cháy (Xécmăngdầu)
- Đầu to có thể làm lion khối hoặc chia làm 2 nửa ghép ghép lại, bên trong đầu nhỏ, đầu ta có lắp bạc lót ổ bi.
Câu hỏi dự kiên:
?. Nhiệm vụ của Pitông là gì?
?. Quan sát hình vẽ cho biết cấu tạo của pittông?
?. Nhiệm vụ của thanh truyền là gì?
?. Nêu cấu tạo của thanh truyền?
?. Nêu nhiệm vụ của trục khuỷu?
?. Nêu nhiệm vụ của cổ chính, chốt khuỷu( cổ khuỷu)?
II- Pittông, trục khuỷu, thanh truyền
1. Pittông
a. Nhiệm vụ:
+ Kết hợp với nắp máy, xilanh tạo thành buồng cháy.
+ Nhận lực khí cháy để truyền cho trục khuỷu qua thanh truyền sinh công
+ Nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện quá trình nạp, nén, thải khí
b. Cấu tạo:
- Chia 3 phần: Đỉnh, Đầu, Thân
* Đỉnh: 
- Tiếp xúc khí cháy
- Gồm 3 loại: Bằng, Lõm, Lồi
* Đầu: 
- Có rãnh lắp Xécmăng
* Thân: 
- Dẫn hướng cho pittông chuyển động trong xilanh
- Liên kết thanh truyền để truyền lực
- Lắp chốt pittông(lỗ ngang)
III. Thanh truyền(10p)
a. Nhiệm vụ.
- Dùng truyền lực giữa pittông và trục khuỷu.
b. Cấu tạo:
- Gồm 3 phần
+ Đầu nhỏ: Hình trụ rỗng để lắp chốt pittông
+ Thân: Hình chữ I, nối đầu nhỏ với đầu to.
+ Đầu to: Hình trụ rỗng để lắp với chốt trục khuỷu
3. Trục khuỷu(12p)
a. Nhiệm vụ
- Nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay kéo máy công tác.
- Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.
b. Cấu tạo.
- Gồm 3 phần chính: đầu, đuôI, thân và các chi tiết như: Chốt khuyủ, Má khuỷu, Cổ chính(cổ khuỷu)
+ Chốt khuỷu: Hình trụ, Lắp với đầu to thanh truyền
+ Cổ chính(cổ khuỷu): Hình trụ, Nối các má khuỷu, là trục quay của trục khuỷu.
+ Má khuỷu: nối cổ khuỷu và chốt khuỷu, có lắp các đối trọng.
4. Hoạt động 4. Luyện tập 
4.1. Mục tiêu: Học sinh dựa vào kiến thức để thực hiện bài tập được giao.
4.2. Nội dung: Học dựa vào kiến thức để hoàn thành bài tập luyện tập.
Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
? Cơ cấu trục khuỷu thanh trục khuỷu thanh truyền gồm các chi tiết chính nào? Chi tiết nào là chi tiết truyền lực trung gian ?
? Xec măng có phải là chi tiết thuộc cơ cấu trục khuyủ, thanh truyền?
? Động cơ có 3 xi lanh thì cần bao nhiêu trục khuỷu ?
4.3. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi:
- Cơ cấu trục khuỷu thanh trục khuỷu thanh truyền gồm các chi tiết chính nào
 + Nhóm pitông
+ Nhóm thanh truyền
+ Nhóm trục khuỷu
 Thanh truyền là chi tiết truyền lực trung gian
? Chi tiết nào là chi tiết truyền lực trung gian
- Xec măng là chi tiết thuộc cơ cấu trục khuyủ, thanh truyền.
- Động cơ có 3 xi lanh thì chỉ cần 1 trục khuỷu 
4.4. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Như phần nội dung. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động để làm cơ sở đánh giá học sinh.
Sản phẩm của từng cá nhân và của nhóm.
Học sinh thống nhất phần đáp án và trình bày vào vở ghi của mình.
5. Hoạt động 5. Vận dụng
5.1. Mục tiêu: làm bài tập trên trang quizizz.
5.2. Nội dung: - Giáo viên hướng dẫn học sinh HS truy cập vào padlet của lớp.
Học sinh vào đó làm bài luyện tập giáo viên giao. Học sinh nào trả lời đúng và xếp top 3 sẽ đc tặng sao (quy đổi: 10 sao được 1 điểm 10)
5.3. Sản phẩm: Kiến thức học sinh lĩnh hội được trên quizizz, mã quizizz sẽ được tạo khi GV vào trang quizizz cho hs làm.
 5.4. Tổ chức thực hiện:
a. GV giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS đăng nhập vào trang: 
và đăng nhập theo mã mà giáo viên cấp.
b. HS thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi trên quizizz theo yêu cầu của GV.
c. GV tổ chức báo cáo kết quả và thảo luận: Vào đầu tiết học sau, GV công bố những em được tặng sao.
d. Kết luận: GV nhận xét phần trình bày của HS: GV xác nhận kết quả bài làm và cho điểm (Trong tiết học sau). 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_11_tiet_2829_bai_23_co_cau_truc_khuyu.docx