Đề luyện thi số 27

Đề luyện thi số 27

Câu 1). Một kính hiển vi học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1=0,5(cm), thị kính có tiêu cự f2=5(cm). Một học sinh có mắt bình thư¬ờng có OCC=20(cm) quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết thì độ bội giác G=120. Độ dài quang học của kính là:

 A). 9,5(cm). B). 20,5(cm). C). 20(cm). D). 15(cm).

Câu 2). Một vật khối lượng m=100(g) dao động điều hũa trờn trục ox với tần số f=2(Hz), lấy . Tại thời điểm t1 vật cú li độ x1=-5(cm), sau đú 1,25(s) thỡ vật cú thế năng:

 A). 20(mj). B). 15(mj). C). 12,8(mj). D). 5(mj).

Câu 3). Một súng cơ học cú tần số f=50(Hz) truyền trong một mụi trường với vận tốc v=20(m/s) thỡ độ lệch pha giữa hai điểm trờn phương truyền súng cỏch nhau 10(cm) là:

 A). B). C). D).

Câu 4). Đặc điểm của súng dừng trờn dõy cú bước súng là:

 A). khoảng cỏch giữa 2 nỳt liờn tiếp là B). khoảng cỏch giữa 2 bụng liờn tiếp bằng .

 C). 2 điểm cỏch nhau thỡ lệch pha nhau D). khụng truyền năng lượng.

Câu 5). Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn FM, ánh sáng đỏ, đư¬ợc sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất sóng rõ dần là:

 A). sóng FM, tử ngoại, hồng ngoại, tia đỏ. B). tử ngoại , sóng FM, hồng ngoại, tia đỏ.

 C). hồng ngoại, tử ngoại, tia đỏ, sóng FM. D). tử ngoại, tia đỏ, hồng ngoại, sóng FM.

 

doc 27 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1529Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề luyện thi số 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề luyện thi số 27
Câu 1). Một kính hiển vi học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1=0,5(cm), thị kính có tiêu cự f2=5(cm). Một học sinh có mắt bình thường có OCC=20(cm) quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết thì độ bội giác G=120. Độ dài quang học của kính là: 
	A). 9,5(cm).	B). 20,5(cm).	C). 20(cm). 	D). 15(cm). 
Câu 2). Một vật khối lượng m=100(g) dao động điều hũa trờn trục ox với tần số f=2(Hz), lấy. Tại thời điểm t1 vật cú li độ x1=-5(cm), sau đú 1,25(s) thỡ vật cú thế năng:
	A). 20(mj). 	B). 15(mj). 	C). 12,8(mj). 	D). 5(mj). 
Câu 3). Một súng cơ học cú tần số f=50(Hz) truyền trong một mụi trường với vận tốc v=20(m/s) thỡ độ lệch pha giữa hai điểm trờn phương truyền súng cỏch nhau 10(cm) là: 
	A). 	B). 	C). 	D). 
Câu 4). Đặc điểm của súng dừng trờn dõy cú bước súng là: 
	A). khoảng cỏch giữa 2 nỳt liờn tiếp là	 B). khoảng cỏch giữa 2 bụng liờn tiếp bằng .
 	C). 2 điểm cỏch nhau thỡ lệch pha nhau D). khụng truyền năng lượng. 
Câu 5). Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn FM, ánh sáng đỏ, được sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất sóng rõ dần là: 
	A). sóng FM, tử ngoại, hồng ngoại, tia đỏ. 	B). tử ngoại , sóng FM, hồng ngoại, tia đỏ.
 	C). hồng ngoại, tử ngoại, tia đỏ, sóng FM. 	D). tử ngoại, tia đỏ, hồng ngoại, sóng FM. 
Câu 6). Vật sáng AB vuông góc trục chính của một thấu kính mỏng, dịch vật lại gần thấu kính người ta thấy ảnh dịch ra xa thấu kính. Xác định bản chất ảnh và loại thấu kính: 
	A). ảnh ảo, thấu kính hội tụ hoặc phân kì. 	B). thấu kính hội tụ, ảnh thật.
 	C). thấu khính hội tụ, ảnh ảo	D). thấu kính phân kì, ảnh ảo. 
Câu 7). Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát sáng thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo: 
	A). M. 	B). L 	C). O	D). N. 
Câu 8). Hệ đồng trục gồm 2 thấu kính: phân kì O1và hội tụ O2 có tiêu cự f1= -f2 cách nhau một đoạn L >0. Chùm tới O1 là chùm song song trục chính thì chùm ló là chùm: 
	A). hội tụ . B). có thể hội tụ, có thể phân kì. C). phân kì. 	D). song song. 
Câu 9). Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khe S được chiếu bởi ánh sáng chứa hai thành phần đơn sắc thì trên màn thu được hai hệ vân có khoảng vân i1=1(mm) và i2=1,25(mm). Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm liên tiếp bằng: 
	A). 5(mm). 	B). 4,25(mm). 	C). 10(mm). 	D). 9(mm). 
Câu 10). Đồng vị phóng xạ đứng yên phóng xạ và chuyển thành hạt nhân bền Pb. Biết phóng xạ không kèm theo tia gama. Tỷ lệ giữa động năng của hạt trên năng lượng tỏa ra từ phản ứng bằng: 
	A). 0,9619. 	B). 0,9809. 	C). 0,0194.	D). 0,0190. 
Câu 11). Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Hiệu điện thế hai đầu tụ lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch một gúc bằng: 
	A). 1800. 	B). 900. 	C). 00. 	D). 00 hoặc 1800. 
Câu 12). Điểm giống nhau giữa dao động cưỡng bức và sự tự dao động là: 
	A). cú biờn độ phụ thuộc vào biờn độ của ngoại lực.
	B). đều là dao động tắt dần.
 	C). đều cú tần số bằng tần số riờng của hệ.
 	D). đều được bự năng lượng phự hợp. 
Câu 13). Cho mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm cú điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kớn X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C, khi đú hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch và 2 đầu cuộn dõy, 2đầu hộp X thoả món UAB= U1+U2. Hỏi X chứa những phần tử nào? 
	A). R và L. B). R và C. C). L và C. 	D). không có phần tử nào thõa mãn. 
Câu 14). Hai nguồn kết hợp A, B dao động cựng tần số f=20(Hz) cựng biờn độ a=2(cm), ngược pha nhau.Coi biờn độ súng khụng đổi, vận tốc truyền súng v=60(cm/s). Biờn độ dao động tổng hợp tại M cỏch A, B những đoạn AM=12(cm), BM=10(cm) bằng: 
	A). 2(cm). 	B). 2 	C). 2	D). 4(cm). 
Câu 15). Catôt của một tế bào quang điện có công thoát A=2,4(eV). Chiếu vào catôt đó một chùm bức xạ mà fôton có năng lượng 3,2(eV). Để dòng quang điện triệt tiêu phải đặt vào A, K một hiệu điện thế: 
	A). 	B). 	C). 	D). 
Câu 16). Dựng vụn kế khung quay để đo hiệu điện thế xoay chiều, thỡ vụn kế đo được: 
	A). khụng đo được giỏ trị nào. B). biờn độ Uo. 	C). giỏ trị hiệu dụng. 	D). giỏ trị tức thời u.
Câu 17). Có thể làm tăng cường độ dòng quang điện bão hòa bằng cách: 
	A). Giữ nguyên cường độ chùm sáng, tăng tần số ánh sáng kích thích.
 	B). Tăng hiệu điện thế giữa anôt và catôt.
 	C). Giữ nguyên bước sóng ánh sáng, tăng cường độ chùm sáng kích thích.
 	D). Giữ nguyên cường độ chùm sáng, giảm cường độ chùm sáng kích thích. 
Câu 18). Trong các đèn pha ô tô, xe máy để chùm sáng song song có cửờng độ lớn, người ta thửờng sử dụng : 
	A). gửơng cầu lồi. 	B). gửơng cầu lõm	C). gửơng paraboloit tròn xoay. 	D). gửơng phẳng. 
 Câu 19). Hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối và tổng số nucleon tương ứng là , n1 và , n2. X bền vững hơn Y thì:
	A). n1n1.. 	C). >.	D). n2.< n1. 
Câu 20). Các nguồn sáng gồm miếng sắt nóng đỏ, đèn hơi Na, đèn sợi đốt. Nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục là : 
	A). đèn sợi đốt và đèn hơi Na. 	B). miếng sắt nóng đỏ và đèn sợi đốt.
 	C). chổ coự đèn sợi đốt.	D). miếng sắt nóng đỏ và đèn hơi Na. 
Câu 21). Mối liờn hệ giữa vận tốc và gia tốc trong dao động điều hũa là 
	A). 	B). 
 	C). 	D). 
Câu 22). Một ống dõy được mắc vào hiệu điện thế khụng đổi U thỡ cụng suất tiờu thụ là P1, nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều cú giỏ trị hiệu dụng U thỡ cụng suất tiờu thụ là P2. Chọn mệnh đề đỳng: 
	A). 	B). P1 P2. 	C). 	D). P1=P2
Câu 23). Chiết suất của nước đối với tia vàng nV=4/3.Chiếu một tia sáng trắng từ nước ra không khí với góc tới i có sini=3/4, thì tia ló ra không khí là: 
	A). dải màu từ đỏ đến tím. 	B). dải màu từ đỏ đến vàng.
	C). tia sáng trắng. 	D). dải màu từ lục đến tím.
Câu 24). Phản ứng hạt nhân toả năng lượng khi: 
	A). các hạt tham gia phản ứng có độ hụt khối nhỏ hơn độ hụt khối của các hạt tạo thành.
	B). các hạt tham gia phản ứng có động năng. 
	C). các hạt tham gia phản ứng không có động năng.
 	D). các hạt tham gia phản ứng có độ hụt khối lớn hơn độ hụt khối của các hạt tạo thành. 
Câu 25). Catôt của một tế bào quang điện có công thoát A=2,1(eV). Chiếu vào catôt đó một chùm ánh sáng có bước sóng với công suất 2(W) thì hiệu suất lượng tử: 
	A). chưa đủ dữ kiện để tính. B). H=0,2.	C). H=0. 	D). H=0,098. 
Câu 26). Một lăng kính tam giác có góc chiết quang A=100 đặt trong không khí, có chiết suất đối với tia đỏ là nđ=1,50, đối với tia tím là nt=1,52. Chiếu một tia sáng trắng tới gặp lăng kính theo phương vuông góc mặt bên AB thì góc hợp bởi hai tia ló màu đỏ và tím bằng: 
	A). 1,010. 	B). 0,20. 	C). 2,20. 	D). 20. 
Câu 27). Đặt vào hai đầu tụ C một hiệu điện thế thỡ Zc=50(. Lỳc hiệu điện thế tức thời hai đầu tụ là u1=80(V) thỡ cường độ dũng điện tức thời qua tụ bằng: 
	A). i1=2(A). 	B). i1=(A). 	C). i1=1,2(A). 	D). i1=1,6(A) 
Câu 28). Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang mỏy, khi thang mỏy cú gia tốc khụng đổi a thỡ chu kỡ của con lắc tăng 8,46 0/0 so với chu kỡ dao động của nú khi thang mỏy đứng yờn, (g=10m/s2) . Xỏc định chiều và độ lớn của gia tốc a? 
	A). gia tốc hướng lờn, a =2(m/s2). 	B). gia tốc hướng xuống, a =1,5(m/s2).
 	C). gia tốc hướng lờn, a =1,5(m/s2). 	D). gia tốc hướng xuống, a =2(m/s2). 
 Câu 29). Bước sóng của vạch và vạch trong dãy Banme lần lượt là: và, thì bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen bằng: 
	A). 1,321	B). 1,875 	C). 1,142	D). 1,712
Câu 30). Chiếu một tia sáng đơn sắc từ nửớc (có chiết suất n=4/3) ra không khí với góc tới i. Chọn mệnh đề đúng: 
	A). với mọi góc i đều có tia ló. 	B). nếu sini <3/4 thì tia sáng có góc ló r <i.
 	C). nếu sini =3/4 thì góc ló r 3/4 thì tia sáng không ló ra không khí. 
Câu 31). Khi đa vào ống dây của mạch dao động LC một lõi sắt thì tần số của mạch: 
	A). có thể tăng hoặc giảm. B). giảm. 	C). tăng. 	D). vẫn không đổi. 
Câu 32). Một đài phát sóng vô tuyến có công suất lớn có thể truyền sóng đi mọi địa điểm trên trái đất, thì sóng do đài đó phát ra là: 
	A). sóng dài. 	B). sóng ngắn. 	C). sóng trung. 	D). sóng cực ngắn. 
Câu 33). Một người bị cận thị có OCc=10(cm),OCV=50(cm), đeo kính sát mắt có độ tụ
 D=-2,5(dp) thì giới hạn nhìn rõ khi đeo kính là: 
A). từ 13,33(cm) ∞. B). từ 13,33(cm) 200(cm). C). từ 8(cm) 40(cm). 	D). từ 10(cm)200(cm). 
Câu 34). Một con lắc lò xo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo giãn 3(cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phửơng thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là T/4, T là chu kì dao động của vật. Biên độ dao đoọng của vật bằng:
	A). 	B). 	C). 6(cm). 	D). 4(cm). 
Câu 35). Chiết suất của thủy tinh crao đối với ánh sáng đỏ, lam, vàng, tím tương ứng là: 
	A). 1,5145;1,5170;1,5230;1,5381. 	B). 1,5381;1.5230;1,5170;1.5145.
 	C). 1,5145;1,5230;1,5170;1,5381. 	D). 1,5230;1,5145;1.5381;1,5170. 
Câu 36). Hai điểm sáng S1và S2 cùng nằm trên trục chính của một thấu kính cách thấu kính những đoạn d1, d2 với 3d1=5d2=60(cm) cho hai ảnh trùng nhau. Tiêu cự của thấu kính bằng: 
	A). 20(cm). 	B). 15(cm). 	C). 25(cm). 	D). -15(cm). 
Câu 37). Vai trũ của mỏy biến thế trong việc truyền tải điện năng là: 
	A). thay đổi tần số dũng điện. 	B). thay đổi hiệu điện thế.
 	C). tăng cụng suất truyền đi. 	D). giảm hao phớ điện năng trờn dõy tải. 
Câu 38). Vật sáng AB vuông góc trục chính của một gửơng cầu cho ảnh cao bằng vật. Dịch vật ra xa gửơng dọc theo trục chính một đoạn 10(cm) cho ảnh cao bằng 0,6 lần vật. Bán kính cong của gương là: 
	A). 20(cm). 	B). 40(cm). 	C). 30(cm). 	D). 15(cm). 
Câu 39). Đồng vị phóng xạ phóng xạ tạo thành đồng vị bền. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất, sau 30h tỷ lệ khốilượngY: X là 3:1. Chu kì bán rã của X là:
	A). 15(h). 	B). 30(h). 	C). 20(h). 	D). 10(h). 
Câu 40). Một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều cú giỏ trị hiệu dụng U=100(V) thỡ hiệu điện thế hai đầu cuộn dõy là U1=100(V), hai đầu tụ là U2=(V). Hệ số cụng suất của đoạn mạch k bằng: 
	A). k=	B). k=0. 	C). k=.	D). k=0,5. 
Câu 41). Cho đoạn mạch RLC, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều cú giỏ trị hiệu dụng U=100(V) thỡ thấy hiệu điện thế hai đầu tụ vuụng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, khi đú hiệu điện thế hai đầu R: 
	A). UR=100(V). 	B). chưa đủ dữ kiện để tớnh. C). UR=50(V). 	D). UR=0. 
Câu 42). Để xỏc định được khi bay ong hay ruồi vỗ cỏnh nhanh hơn ta có thể dựa vào : 
	A). cường độ õm do chúng phỏt ra. 	B). độ to của õm do chúng phỏt ra.
 	C). độ cao của õm do chúng phỏt ra. 	D). mức cường độ õm do chúng phát ra. 
Câu 43). Một mạch chọn sóng cộng hửởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ bằng C1 thì mạch bắt đửợc sóng có bửớc sóng , khi điện dung của tụ là C2 thì mạch bắt đửợc sóng có bửớc sóng . Khi điện dung của tụ là C3=C1+2C2 thì mạch bắt đửợc sóng có bửớc sóng : 
	A). 	B). 	C). 	D). 
Câu 44). Cho mạch điện khụng phõn nhỏnh gồm điện trở thuần R= 30(, tụ (F) mắc với một cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u= thỡ cụng suất mạch P=240(W), hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm là ... . 10(h). 	C). 30(h). 	D). 15(h). 
Câu 26). §Ó xác định được khi bay ong hay ruồi vỗ cánh nhanh hơn ta cã thÓ dùa vµo : 
	A). độ cao của âm do chóng phát ra. 	B). cường độ âm do chóng phát ra.
 	C). độ to của âm do chóng phát ra. 	D). mức cường độ âm do chóng ph¸t ra. 
Câu 27). Trong c¸c ®Ìn pha « t«, xe m¸y ®Ó chïm s¸ng song song cã cöêng ®é lín, ngưêi ta thöêng sö dông : 
	A). gö¬ng paraboloit trßn xoay. B). gö¬ng ph¼ng. C). gö¬ng cÇu lâm	D). gö¬ng cÇu låi. 
Câu 28). Mét ngưêi cã m¾t b×nh thưêng ®iÒu chØnh kÝnh thiªn v¨n ®Ó nh×n mÆt tr¨ng mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Sau ®ã ngưêi kh¸c bÞ cËn thÞ còng quan s¸t mÆt tr¨ng qua kÝnh ®ã, ®Ó kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt ngưêi ®ã ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh thÕ nµo: 
	A). gi¶m hoÆc kh«ng thay ®æi. B). t¨ng.	C). gi¶m. 	D). kh«ng thay ®æi.
Câu 29). ChiÕt suÊt cña thñy tinh crao ®èi víi ¸nh s¸ng ®á, lam, vµng, tÝm tư¬ng øng lµ: 
	A). 1,5145;1,5230;1,5170;1,5381. 	B). 1,5230;1,5145;1.5381;1,5170.
 	C). 1,5145;1,5170;1,5230;1,5381. 	D). 1,5381;1.5230;1,5170;1.5145. 
Câu 30). ChiÕt suÊt cña nưíc ®èi víi tia vµng nV=4/3. ChiÕu mét tia s¸ng tr¾ng tõ nưíc ra kh«ng khÝ víi gãc tíi i cã sini=3/4, th× tia lã ra kh«ng khÝ lµ: 
	A). d¶i mµu tõ lôc ®Õn tÝm.	B). tia s¸ng tr¾ng.
 	C). d¶i mµu tõ ®á ®Õn vµng.	D). d¶i mµu tõ ®á ®Õn tÝm. 
 Câu 31). Mét m¹ch chän sãng céng höëng gåm cuén c¶m vµ mét tô xoay. Khi ®iÖn dung cña tô b»ng C1 th× m¹ch b¾t ®öîc sãng cã böíc sãng , khi ®iÖn dung cña tô lµ C2 th× m¹ch b¾t ®öîc sãng cã böíc sãng . Khi ®iÖn dung cña tô lµ C3=C1+2C2 th× m¹ch b¾t ®öîc sãng cã böíc sãng : 
	A). 	B). 	C). 	D). 
Câu 32). HÖ ®ång trôc gåm 2 thÊu kÝnh: ph©n k× O1 vµ héi tô O2 cã tiªu cù f1= -f2 c¸ch nhau mét ®o¹n 
L >0. Chïm tíi O1 lµ chïm song song trôc chÝnh th× chïm lã lµ chïm: 
	A). cã thÓ héi tô, cã thÓ ph©n k×. B). héi tô. 	 C). ph©n k×. 	D). song song. 
Câu 33). §iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n øng d©y chuyÒn trong lß ph¶n øng h¹t nh©n cña nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö lµ hÖ sè nh©n n¬tron s tháa m·n: 
	A). s >1. 	B). 	C). s <1. 	D). s =1. 
Câu 34). phãng x¹ víi chu k× b¸n r· lµ 138 ngµy, lóc nã cã ®é phãng x¹ H=1,67.1011Bq th× khèi lưîng cña mÉu Po b»ng: 
	A). 1(mg). 	B). 1(g). 	C). 0,4(g). 	D). 4(mg). 
Câu 35). Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng t¹i vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n 3(cm). Bá qua mäi lùc c¶n. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo phö¬ng th¼ng ®øng th× thÊy thêi gian lß xo nÐn trong mét chu k× lµ T/4, T lµ chu k× dao ®éng cña vËt. Biªn ®é dao ®oäng cña vËt b»ng:
	A). 	B). 6(cm). 	C). 4(cm). 	D). 
Câu 36). Bưíc sãng cña v¹ch vµ v¹ch trong d·y Banme lÇn lưît lµ: vµ , th× bưíc sãng cña v¹ch ®Çu tiªn trong d·y Pasen b»ng: 
	A). 1,321	B). 1,875 	C). 1,712	D). 1,142
Câu 37). Một ống dây được mắc vào hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P1, nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ là P2. Chọn mệnh đề đúng: 
	A). 	B). P1=P2	C). 	D). P1 P2. 
Câu 38). Mét ngưêi bÞ cËn thÞ cã OCc=10(cm),OCV=50(cm), ®eo kÝnh s¸t m¾t cã ®é tô D=-2,5(dp) th× giíi h¹n nh×n râ khi ®eo kÝnh lµ: 
A). tõ 10(cm)200(cm). B). tõ 13,33(cm) ∞. C). tõ 13,33(cm) 200(cm).	 D). tõ 8(cm) 40(cm). 
Câu 39). Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Hiệu điện thế hai đầu tụ lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch một góc bằng: 
	A). 00 hoặc 1800. 	B). 900. 	C). 1800. 	D). 00. 
Câu 40). VËt s¸ng AB vu«ng gãc trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh máng, dÞch vËt l¹i gÇn thÊu kÝnh ngưêi ta thÊy ¶nh dÞch ra xa thÊu kÝnh. X¸c ®Þnh b¶n chÊt ¶nh vµ lo¹i thÊu kÝnh: 
	A). thÊu kÝnh ph©n k×, ¶nh ¶o. 	B). thÊu khÝnh héi tô, ¶nh ¶o
	C). thÊu kÝnh héi tô, ¶nh thËt. 	D). ¶nh ¶o, thÊu kÝnh héi tô hoÆc ph©n k×. 
Câu 41). Tia hång ngo¹i, tia tö ngo¹i, sãng v« tuyÕn cùc ng¾n FM, ¸nh s¸ng ®á, ®ưîc s¾p xÕp theo thø tù thÓ hiÖn tÝnh chÊt sãng râ dÇn lµ: 
	A). tö ngo¹i , sãng FM, hång ngo¹i, tia ®á. 	B). tö ngo¹i, tia ®á, hång ngo¹i, sãng FM. 
	C). hång ngo¹i, tö ngo¹i, tia ®á, sãng FM. 	D). sãng FM, tö ngo¹i, hång ngo¹i, tia ®á. 
Câu 42). §ång vÞ phãng x¹ ®øng yªn phãng x¹ vµ chuyÓn thµnh h¹t nh©n bÒn Pb. BiÕt phãng x¹ kh«ng kÌm theo tia gama. Tû lÖ gi÷a ®éng n¨ng cña h¹t trªn n¨ng lưîng táa ra tõ ph¶n øng b»ng: 
	A). 0,9619. 	B). 0,9809. 	C). 0,0194.	D). 0,0190. 
Câu 43). Một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100(V) thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là U1=100(V), hai đầu tụ là
 U2=(V). Hệ số công suất của đoạn mạch k bằng: 
	A). k=.	B). k=0,5. 	C). k=	D). k=0. 
 Câu 44). Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy, khi thang máy có gia tốc không đổi a thì chu kì của con lắc tăng 8,46 0/0 so với chu kì dao động của nó khi thang máy đứng yên, (g=10m/s2) . Xác định chiều và độ lớn của gia tốc a? 
	A). gia tốc hướng xuống, a =2(m/s2). 	B). gia tốc hướng lên, a =1,5(m/s2).
 	C). gia tốc hướng xuống, a =1,5(m/s2). 	D). gia tốc hướng lên, a =2(m/s2). 
Câu 45). Cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t A=2,4(eV). ChiÕu vµo cat«t ®ã mét chïm bøc x¹ mµ f«ton cã n¨ng lưîng 3,2(eV). §Ó dßng quang ®iÖn triÖt tiªu ph¶i ®Æt vµo A, K mét hiÖu ®iÖn thÕ: 
	A). 	B). 	C). 	D). 
 Câu 46). Mét mach dao ®éng lÝ töëng ®ang thùc hiÖn dao ®éng tù do, ®iÖn tÝch cùc ®¹i cña tô lµ
 Q0=, lóc ®iÖn tÝch cña tô q=th× cöêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch i=60(mA). Cưêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch b»ng: 
	A). 0,1(A). 	B). 0,12(A). 	C). 0,16(A). 	D). 80(mA). 
 Câu 47). Mối liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa lµ 
	A). 	B). 
 	C). 	D). 
 Câu 48). VËt s¸ng AB vu«ng gãc trôc chÝnh cña mét gö¬ng cÇu cho ¶nh cao b»ng vËt. DÞch vËt ra xa gö¬ng däc theo trôc chÝnh mét ®o¹n 10(cm) cho ¶nh cao b»ng 0,6 lÇn vËt. B¸n kÝnh cong cña gư¬ng lµ: 
	A). 40(cm). 	B). 15(cm). 	C). 20(cm). 	D). 30(cm). 
Câu 49). Cho mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch và 2 đầu cuộn dây, 2đầu hộp X thoả mãn UAB= U1+U2. Hỏi X chứa những phần tử nào? 
	A). R và C. B). R và L. C). kh«ng cã phÇn tö nµo thâa m·n. 	 D). L và C. 
Câu 50). Mét l¨ng kÝnh tam gi¸c cã gãc chiÕt quang A=100 ®Æt trong kh«ng khÝ, cã chiÕt suÊt ®èi víi tia ®á lµ n®=1,50, ®èi víi tia tÝm lµ nt=1,52. ChiÕu mét tia s¸ng tr¾ng tíi gÆp l¨ng kÝnh theo phư¬ng vu«ng gãc mÆt bªn AB th× gãc hîp bëi hai tia lã mµu ®á vµ tÝm b»ng: 
	A). 20. 	B). 1,010. 	C). 0,20. 	D). 2,20. 
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 123
	01. - / - -	14. - - - ~	27. - - = -	40. - - - ~
	02. ; - - -	15. - / - -	28. - - - ~	41. - / - -
	03. - - = -	16. ; - - -	29. ; - - -	42. - - - ~
	04. ; - - -	17. ; - - -	30. - - = -	43. - / - -
	05. - - - ~	18. - - - ~	31. - / - -	44. - - - ~
	06. - - = -	19. - - - ~	32. ; - - -	45. - - - ~
	07. ; - - -	20. - - - ~	33. ; - - -	46. ; - - -
	08. - - = -	21. - - = -	34. - / - -	47. - - = -
	09. - - - ~	22. - / - -	35. - - - ~	48. ; - - -
	10. - / - -	23. ; - - -	36. - - = -	49. - - - ~
	11. ; - - -	24. ; - - -	37. - - - ~	50. ; - - -
	12. - - = -	25. - / - -	38. - - = -
	13. - / - -	26. ; - - -	39. - - = -
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 136
	01. - / - -	14. - - - ~	27. ; - - -	40. - - = -
	02. - - - ~	15. - - - ~	28. ; - - -	41. - - = -
	03. - / - -	16. - / - -	29. - - = -	42. - / - -
	04. ; - - -	17. - / - -	30. - - = -	43. - / - -
	05. - - - ~	18. ; - - -	31. - - = -	44. - - - ~
	06. - - - ~	19. - - - ~	32. - - = -	45. - - = -
	07. - / - -	20. - / - -	33. - - = -	46. - / - -
	08. - - - ~	21. - - - ~	34. - / - -	47. - - - ~
	09. - - - ~	22. ; - - -	35. - - = -	48. - / - -
	10. ; - - -	23. - - - ~	36. - / - -	49. ; - - -
	11. - - = -	24. ; - - -	37. - / - -	50. ; - - -
	12. - / - -	25. - / - -	38. ; - - -
	13. - / - -	26. - - - ~	39. - - - ~
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 448
	01. - / - -	14. - / - -	27. ; - - -	40. - - = -
	02. - - = -	15. ; - - -	28. - - = -	41. - / - -
	03. - / - -	16. - - = -	29. ; - - -	42. - / - -
	04. ; - - -	17. - - = -	30. - - = -	43. ; - - -
	05. - - - ~	18. - - - ~	31. - - - ~	44. - - = -
	06. - / - -	19. ; - - -	32. - / - -	45. ; - - -
	07. - - - ~	20. - / - -	33. - - - ~	46. ; - - -
	08. ; - - -	21. - - - ~	34. ; - - -	47. - / - -
	09. - - = -	22. - / - -	35. - - - ~	48. - - - ~
	10. - - - ~	23. ; - - -	36. - / - -	49. - / - -
	11. - / - -	24. - - = -	37. ; - - -	50. - - = -
	12. - - = -	25. - - - ~	38. - / - -
	13. ; - - -	26. ; - - -	39. ; - - -
ĐẤP ÁN MÃ ĐỀ 249
	01. - / - -	14. - - = -	27. - / - -	40. - - - ~
	02. ; - - -	15. ; - - -	28. ; - - -	41. ; - - -
	03. - / - -	16. - - = -	29. ; - - -	42. ; - - -
	04. - / - -	17. - / - -	30. - / - -	43. ; - - -
	05. - / - -	18. - / - -	31. - / - -	44. ; - - -
	06. ; - - -	19. - - = -	32. ; - - -	45. - / - -
	07. - - - ~	20. - - - ~	33. - / - -	46. - - = -
	08. - - = -	21. - / - -	34. - / - -	47. - / - -
	09. - - = -	22. - - - ~	35. ; - - -	48. - / - -
	10. ; - - -	23. - - - ~	36. - / - -	49. - - - ~
	11. - - - ~	24. - - = -	37. - - - ~	50. - - - ~
	12. - - = -	25. - - - ~	38. - / - -
	13. - - - ~	26. ; - - -	39. - - = -
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 678
	01. - - - ~	14. - - = -	27. - - = -	40. - - = -
	02. ; - - -	15. - - - ~	28. - / - -	41. ; - - -
	03. - / - -	16. ; - - -	29. - / - -	42. - - = -
	04. - - - ~	17. - - = -	30. - - - ~	43. - / - -
	05. - - - ~	18. - - = -	31. - / - -	44. - - - ~
	06. - / - -	19. - / - -	32. - / - -	45. - / - -
	07. ; - - -	20. - / - -	33. ; - - -	46. ; - - -
	08. ; - - -	21. - / - -	34. ; - - -	47. - - = -
	09. ; - - -	22. ; - - -	35. - - = -	48. - - - ~
	10. - / - -	23. - / - -	36. - / - -	49. - - = -
	11. - - - ~	24. ; - - -	37. - - - ~	50. - - - ~
	12. - - - ~	25. - - = -	38. - - = -
	13. ; - - -	26. - / - -	39. ; - - -
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 148
	01. - / - -	14. - - - ~	27. - - - ~	40. - / - -
	02. - - = -	15. - - = -	28. - / - -	41. - - = -
	03. - / - -	16. ; - - -	29. ; - - -	42. - - - ~
	04. - - = -	17. ; - - -	30. - - - ~	43. - - - ~
	05. - / - -	18. - - - ~	31. - - - ~	44. - / - -
	06. - / - -	19. - - = -	32. ; - - -	45. - - - ~
	07. - - = -	20. - - - ~	33. - / - -	46. - - = -
	08. - - = -	21. - - = -	34. - - = -	47. - - = -
	09. ; - - -	22. - - = -	35. - - = -	48. ; - - -
	10. - - - ~	23. - - - ~	36. - - - ~	49. ; - - -
	11. - - - ~	24. - / - -	37. - / - -	50. - - - ~
	12. - - - ~	25. - / - -	38. ; - - -
	13. - - - ~	26. - - - ~	39. - - = -
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 448
	01. - / - -	14. - / - -	27. ; - - -	40. - - = -
	02. - - = -	15. ; - - -	28. - - = -	41. - / - -
	03. - / - -	16. - - = -	29. ; - - -	42. - / - -
	04. ; - - -	17. - - = -	30. - - = -	43. ; - - -
	05. - - - ~	18. - - - ~	31. - - - ~	44. - - = -
	06. - / - -	19. ; - - -	32. - / - -	45. ; - - -
	07. - - - ~	20. - / - -	33. - - - ~	46. ; - - -
	08. ; - - -	21. - - - ~	34. ; - - -	47. - / - -
	09. - - = -	22. - / - -	35. - - - ~	48. - - - ~
	10. - - - ~	23. ; - - -	36. - / - -	49. - / - -
	11. - / - -	24. - - = -	37. ; - - -	50. - - = -
	12. - - = -	25. - - - ~	38. - / - -
	13. ; - - -	26. ; - - -	39. ; - - -

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on luyen so 27.doc