Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 26: Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 26: Vật dẫn và điện môi trong điện trường

I. Kiểm tra bài cũ:

 1. Vật dẫn và điện môi là gì ?

 2. Các điẹn tích chuyển động như thế nào trong điện trường ?

II. Nội dung:

 1. Tính chất của vật dẫn trong điện trường

 2. Tính chất của điện môi trong điện trường

III. Yêu cầu:

 - Nắm vững tính chất của điện môi trong điện trường.

 - Dựa vào tính chất của điện trường và chuyển động của các e trong điện trường có thể giải thích được tính chất của vật dẫn và điện môi trong điện trường.

IV. Bài giảng:

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1491Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 26: Vật dẫn và điện môi trong điện trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 26: 	Vật dẫn và điện môi trong điện trường	
	Ngày soạn:	 / /2006	Ngày dạy: 	/ /2006
I. Kiểm tra bài cũ:
	1. Vật dẫn và điện môi là gì ?
	2. Các điẹn tích chuyển động như thế nào trong điện trường ?
II. Nội dung:
	1. Tính chất của vật dẫn trong điện trường
	2. Tính chất của điện môi trong điện trường
III. Yêu cầu:
	- Nắm vững tính chất của điện môi trong điện trường.
	- Dựa vào tính chất của điện trường và chuyển động của các e trong điện trường có thể giải thích được tính chất của vật dẫn và điện môi trong điện trường.
IV. Bài giảng:
Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng
- Nhắc lại khái niệm vật dẫn.
- Nêu khái niệm điện tích tự do.
- Nếu khái niệm vật dẫn cân bằng.
- Vẽ hình về vật chuyển động trên mặt phẳng ngang cịu tác dụng của lực vuông góc với mặt phẳng và theo phwong xiên góc.
- Chứng minh đường sức điện trường của vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn ?
+ Nếu điện trường không vuông góc với bề mặt vật dẫn thì các điện tích đứng yên hay chuyển động ? Khi đó vật dẫn có cân bằng không ?
- Nếu điện trường bên trong vật dẫn không bằng nhau thì các điện tích bên trong vật dẫn chuyển động như thế nào ? 
- Tại sao nói các điện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn ?
- Tại sao ở những chỗ nhọn thường xảy ra hiện tượng phóng điện ?
- Giải thích ứng dụng tính chất vật dẫn trong điện trường khi làm cột chống sét và làm màn chắn tĩnh điện.
1. Vật dẫn trong điện trường:
- Điện tích có thể chuyển động tự do trong điện trường gọi là điện tích tự do.
- Vật dẫn không có dòng điện tích chuyển động gọi là vật dẫn cân bằng.
- Tính chất của vật dẫn cân bằng:
+ Điện trường luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn.
- Điện thế tại mọi điểm bên trong cật dẫn có giá trị như nhau.
- Các điện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn, nhiều nhất ở chỗ lồi và ít nhất ở chỗ lõm.
* ứng dụng: + cột chống sét
 + màn chắn tĩnh điện
- Điện môi là gì ?
- Khi điện môi đặt rong từ trường thì trong điện môi có dòng điện tích chuyển động không ?
- Hiện tượng gì có thể xảy ra với điện môi?
2. Điện môi trong điện trường:
- Khi điện môi đặt trong điện trường thì điện môi xuất hiện các điện tích trái dấu trên bề mặt điện môi. ĐIện trường do các điện tích này sinh ra ngược chiều với điện trường ngoài làm điện trường trong điện môi giảm.
V. Củng cố kiến thức: Bài tập SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 26 - Vat dan va dien moi trong dien truong.doc