Bài giảng môn Vật lý khối 11 - Bài 16: Dòng điện trong chân không

Bài giảng môn Vật lý khối 11 - Bài 16: Dòng điện trong chân không

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của :

Các electron mà ta đưa vào trong chất khí

B. Các ion mà ta đưa từ vào bên ngoài vào trong chất khí.

Các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

 

ppt 21 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Vật lý khối 11 - Bài 16: Dòng điện trong chân không", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAT LY 11Năm học: 2010-2011TRUONG THPTDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG.DÒNG ĐIỆN BÀI 16:KIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1:CÂU 2:CÂU 3:CÂU 4:KIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1:Nêu bản chất dòng điện trong chất khí ?Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí là gì ?CÂU 2:Tia lửa điện là gì ? Hồ quang điện là gì ?Nêu ứng dụng của chúng ?CÂU 3: 	Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của :Các electron mà ta đưa vào trong chất khí C. Các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. B. Các ion mà ta đưa từ vào bên ngoài vào trong chất khí. D. Các electron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.Sai rồiĐúngCÂU 4: 	Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do:Phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hóa. C. Quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ trong chất khí. B. Catốt bị nung nóng phát ra electron. D. Chất khí bị tác động của các tác nhân ion hóa.Sai rồiĐúngDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNGChân không là gì?Vậy hãy nêu bản chất của dòng điện trong chân không ? Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng không đó.I./ Cách tạo ra dòng điện trong chân không:1./ Bản chất dòng điện trong chân không:2./ Thí nghiệm:Anốt AĐèn điôt DCa tốt KNOÄI DUNGGVFIARAKI./ Cách tạo ra dòng điện trong chân không:1./ Bản chất dòng điện trong chân không:2./ Thí nghiệm:II./ Tia ca tốt: 1./ Thí nghiệm:NOÄI DUNGDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG-10 -5 0 5 10 15 UAK (V) 20 10cbaIA (mA) Đồ thị biểu diễn IA theo UAK:Khi dây tóc không được đốt nóng.Khi dây tóc được đốt nóng đỏ.Khi dây tóc đươc đốt nóng ở nhiệt độ cao hơn.Quan sát hình vẽ và thực hiện C1?C1: 20mAI./ Cách tạo ra dòng điện trong chân không:1./ Bản chất dòng điện trong chân không:2./ Thí nghiệm:II./ Tia ca tốt: 1./ Thí nghiệm:2./ Tính chất của tia ca tốt:NOÄI DUNGDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNGHãy quan sát thí nghiệm sau.Thảo luận nhóm để trả lời C2 ?C2: Vì quãng đường bay tự do của ion dương nhỏ, năng lượng mà nó nhận được trong quãng đường này không đủ để nó đập vào catốt có thể làm bật các electron.Thảo luận nhóm để làm C3?C3: Vì khi chân không tốt hơn, e bay từ catốt đến anốt không va chạm với các phân tử khí để ion hóa nó thành ion dương và các e tự do. Không có iôn dương nên không làm catốt phát ra e , do đó không có quá trình phóng điện tự lực.K A- +Rút khíI./ Cách tạo ra dòng điện trong chân không:1./ Bản chất dòng điện trong chân không:2./ Thí nghiệm:II./ Tia ca tốt: 1./ Thí nghiệm:2./ Tính chất của tia ca tốt:3./ Bản chất của tia catốt:NOÄI DUNGDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNGQUAN SÁT CÁC THÍ NGHIỆM SAU:Qua các thí nghiệm trên hãy nêu tính chất của tia catốt ?II./ Tia ca tốt: 1./ Thí nghiệm:2./ Tính chất của tia ca tốt:3./ Bản chất của tia catốt:4./ Ứng dụng:NOÄI DUNGDÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNGHãy nêu bản chất của tia catốt ? Tia catốt thực chất là dòng e phát ra từ catốt và bay tự do trong ống thí nghiệm. Dùng để làm ống phóng điện tử và đèn hình.CỦNG CỐCÂU 2CÂU 3CÂU 1 	Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của :Các electron phát ra từ catốt. C. Các electron phát ra từ anốt bị đốt nóng đỏ. B. Các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không. D. Các ion khí còn dư trong chân không.CÂU 1SAIĐÚNG 	Người ta kết luận tia catốt là dòng hạt tích điện âm vì :Nó có mang năng lượng. C. Nó bị điện trường làm lệch hướng . B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm. D. Nó làm huỳnh quang thủy tinh.CÂU 2SAIĐÚNG 	Câu nào dưới đây nói về tính chất của tia catốt là không đúng:Phát ra từ catốt, truyền ngược hướng điện trường giữa anốt và catốt. C. Là dòng các e tự do bay từ catốt đến anốt. B. Mang năng lượng lớn có thể làm đen phim ảnh, làm phát huỳnh quang 1 số tinh thể, làm kim loại phát tia X, làm nóng các vật bị nó rọi vào,. D. Là dòng các iôn âm bay từ catốt đến anốt.CÂU 3SAIĐÚNGBÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EMK A- +K A- +--playK A- +K A- +playK A- +K A- +play

Tài liệu đính kèm:

  • pptLy 11 Dong dien trong chan khong.ppt