Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Nguyên tắt tạo ra dòng điện xoay chiều như thế nào?

Từ thông qua mạch kín biến thiên-sinh ra suất điện động cảm ứng-Nếu mạch ngoài kín có tải tiêu thụ-sinh ra dòng điện xoay chiều

 

ppt 18 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2785Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Bài 17: Máy phát điện xoay chiều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 17. Máy Phát Điện Xoay ChiềuNguyên tắt tạo ra dòng điện xoay chiều như thế nào?Từ thông qua mạch kín biến thiên-sinh ra suất điện động cảm ứng-Nếu mạch ngoài kín có tải tiêu thụ-sinh ra dòng điện xoay chiềuBÀI 17. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU NỘI DUNG BÀI HỌCI – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Cấu tạoII – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo va nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha 3. Dòng ba pha 4. Những ưu việt của dòng ba phaQuan sát sự đổi chiều dòng điện thí nghiệmI - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHAC1. Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều?quan s¸t thÝ nghiÖm c¶m øng ®iÖn tõ !!!MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU  MỘT PHAMáy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo bởi hai bộ phận chính:1. Phần cảm: tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay có p cặp cực, tốc độ quay là n vòng/giây. 2.Phần ứng: gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn. * Khi rôto quay suất điện động xoay chiều sinh ra trong phần ứng có tần số f = pnPhần cảmPhần ứngPhần quay gọi là rôtoPhần đứng yên gọi là stato.Máy phát điện xoay chiều 1 phaRotor và Stator của máy phát điệnQUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚNRotor-StatorII - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Máy phát điện xoay chiều 3 pha khác máy phát điện xoay chiều 1 pha ở điểm nào?Theo dõi TNMÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt độngNS- Phần ứng: gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 trên đường tròn- Phần cảm: nam châm .- Khi nam châm quay, từ thông qua mỗi cuộn dây là ba hàm cos của thời gian, cùng tần số góc , cùng biên độ và pha lệch nhau 2/3. Kết quả: trong ba cuộn dây xuất hiện ba suất điện động xoay chiều cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2/3a) Cấu tạob) Hoạt độngNªu cÊu t¹o cña MP§ XC 3 pha?2. Cách mắc mạch ba phaMạch tiêu thụ điện năng gọi là tảiCoi các tải là giống nhau: cùng điện trở, dung kháng, cảm kháng, gọi là tải đối xứng. * Mạch điện XC ba pha có 2 cách mắc:a) Mắc hình sao b) Mắc hình tam giácu1O, u2O, u3O : điện áp pha u12, u23, u31 : điện áp dây. Quan hÖ gi÷a các ®iÖn ¸p hiÖu dông:Thế nào là tải tiêu thụ?Thế nào là tải đối xứng?123o123Hình 17.4Dây trung hòaoO’3. Dòng ba phaDòng điện xoay chiều ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2/3 từng đôi một.Nếu các tải đối xứng thì ba dòng điện này cùng biên độ. Dòng điện xoay chiều ba pha là gì?II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động2. Cách mắc mạch ba pha4. Những ưu việt của dòng ba phaTruyền tải điện năng đi xa bằng dòng ba pha tiết kiệm được dây dẫn so với truyền tải bằng dòng một phaCung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp Dòng điện xoay chiều ba pha có ưu điểm gì so với dòng điện xoay chiều một pha?II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động2. Cách mắc mạch ba pha3. Dòng ba phaVẬN DỤNG- CỦNG CỐNguyên tắt hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng:	A.hưởng ứng.	B.tác dụng của từ trường lên dòng điện	C.cảm ứng điện từ	D.tác dụng của dòng điện lên nam châm2. Maùy dao ñieän moät pha coù p caëp cöïc nam chaâm quay vôùi vaän toác n voøng/giây.Taàn soá doøng ñieän phaùt ra tính theo coâng thöùc naøo sau ñaây?A. f = 	n.p/60	 B. f = 60.n.p	C. f = n.p D. f = 60.n/p.3. Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Tần số dòng điện phát ra f = 50Hz. Rôto của máy phát quay với tốc độ:	A.200 vòng/giây	B.12,5 vòng/giây	C.1200 vòng/giây	D.750 vòng/giâyNHIỆM VỤ VỀ NHÀ1. Làm bài tập SGK trang 942. Đọc trước bài 18KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBAI 17 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIEU.ppt