Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Tiết 39: Sinh trưởng và phát triển ở Động vật

Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Tiết 39: Sinh trưởng và phát triển ở Động vật

 Sinh trưởng là sự tăng về kích thước, khối lượng cơ quan và cơ thể động vật theo thời gian.

Tốc độ sinh trưởng của động vật có ý nghĩa cho nghề chăn nuôi

Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển và là thành phần của phát triển

 

ppt 35 trang Người đăng Thùy-Nguyễn Ngày đăng 29/05/2024 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Tiết 39: Sinh trưởng và phát triển ở Động vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Tiết 39 
B-SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Khái niệm về sinh trưởng và phát triển 
Phát triển không qua biến thái 
Phát triển qua biến thái 
Nội dung 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
 Ví dụ: 
Sinh Trưởng 
Chó con có kích thước < chó trưởng thành. 
Khái niệm: 
 Sinh trưởng là sự tăng về kích thước, khối lượng cơ quan và cơ thể động vật theo thời gian. 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
 Ví dụ: 
 Khái niệm: 
Thai 2- 3 tháng tuổi 
Thai 5 tháng tuổi 
Trẻ sơ sinh 
Tốc độ sinh trưởng của của các mô, cơ quan trong cơ thể diễn ra không giống nhau 
 Đặc điểm. 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
Ví dụ: 
Khái niệm: 
 Đặc điểm. 
1,5 kg 
4 kg 
Tốc độ sinh trưởng ở các loài khác nhau là khác nhau 
Tốc độ sinh trưởng của động vật có ý nghĩa 
cho nghề chăn nuôi 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
2. Khái niệm về phát triển. 
Khái niệm: 
Trẻ sơ sinh 
Phôi vị 
Phôi thần kinh 
 Phát triển là sự biến đổi về hình thái và sinh lí từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 
Ví dụ: 
Phát triển 
Phát triển 
PHÁT 
TRIỂN 
Sinh trưởng 
Phân hóa tế bào 
Phát sinh hình thái 
Cơ quan, cơ thể 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
2. Khái niệm về phát triển. 
3. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. 
1? 
2? 
 Sinh trưởng 
MẬT THIẾT 
Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển và là thành phần của phát triển 
Phát triển thúc đẩy sinh trưởng 
Phát triển 
x 
Thai nhi 4 tháng tuổi 
Dậy thì 
Cụ già 
Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau 
Thạch sùng dài 10 cm 
Trăn dài 10 m 
Sinh trưởng,phát triển tối đa tùy thuộc vào mỗi loài động vật 
Gà Ri 
Gà Hồ 
Sinh trưởng 
 và 
phát triển 
Giai đoạn phôi 
Giai đoạn hậu phôi 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
2. Khái niệm về phát triển. 
3. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. 
a.Giai đoạn phôi. 
Giai đoạn 
Đặc điểm 
Phân cắt trứng 
Hợp tử phân chia -> phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 
Phôi nang 
Gồm nhiều lớp tế bào khác nhau bao lấy xoang trung tâm 
Phôi vị 
Phôi gồm 2- 3 lá có nhiều tế bào khác nhau 
Mầm cơ quan 
Phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau-> mô khác nhau -> mầm cơ quan 
Đặc điểm các giai đoạn phát triển của phôi 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
1. Khái niệm về sinh trưởng 
2. Khái niệm về phát triển. 
3. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. 
a.Giai đoạn phôi. 
b.Giai đoạn hậu phôi 
Khác 
Giống 
Phát triển 
không qua biến thái 
Phát triển 
 qua biến thái 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
II. Phát triển không qua biến thái. 
Gà con có cấu tạo giống gà trưởng thành 
 Phát triển không qua biến thái là quá trình phát triển con non mới nở (đẻ ra) giống con trưởng thành 
Giai đoạn phôi 
Giai đoạn hậu phôi 
Kể tên các loài sinh vật phát triển không qua biến thái mà em biết? 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
II. Phát triển không qua biến thái. 
III. Phát triển qua biến thái. 
Biến thái hoàn toàn 
Biến thái không 
hoàn toàn 
So sánh đặc điểm con non với con trưởng thành ? 
Nội dung 
Biến thái 
hoàn toàn 
Biến thái 
không hoàn toàn 
Hình dạng, cấu tạo và sinh lí của con non với con trưởng thành 
Ấu trùng -> con trưởng thành 
Đại diện 
Rất khác nhau 
Gần giống nhau 
Trải qua nhiều lột xác 
Trải qua nhiều dạng trung gian 
Biến thái hoàn toàn 
Biến thái không hoàn toàn 
Nội dung 
Biến thái 
hoàn toàn 
Biến thái 
không hoàn toàn 
Đại 
 diện 
x 
Cắt bỏ tuyến giáp 
Cho thêm hooc môn tuyến giáp 
Tại sao sâu ăn lá trong khi bướm chỉ hút mật hoa ? 
Sâu non: dạng hình sâu, có đốt, không cánh, có chi để bò, có hàm để ăn lá cây 
Bướm trưởng thành có cánh vẩy, có 6 chi có khớp có vòi hút, không ăn lá cây sống bằng mật hoa, nhiệm vụ của chúng là giao cấu, đẻ trứng và chết 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn ở muỗi 
Củng cố 
Sinh trưởng 
và trưởng 
và phát triển 
ở động vật 
Khái niệm 
Sinh trưởng 
Phát triển 
Phát triển không 
 qua biến thái 
Phát triển qua 
biến thái 
Phát triến qua 
biến thái hoàn toàn 
Phát triển qua 
biến thái không hoàn toàn 
 Tiết 39.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
MỐI QUAN HỆ 
Em hãy xếp các sinh vật sau vào từng nhóm dựa trên hình thức sinh trưởng và phát triển của chúng 
1.Phát triển không qua biến thái 
2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
3.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống 
Phát triển của động vật qua...là kiểu phát triển mà chưa hoàn thiện , trải qua nhiều lần..ấu trùng biến đổi thành.. 
2.Biến thái không hoàn toàn 
1.Con non 
3.Con trưởng thành. 
4.Lột xác 
1.Sinh trưởng ở động vật là. 
Sự hình thành tế bào, mô, cơ quan mới có cấu tạo và chức năng khác hẳn cũ. 
Sự tăng kích thước, khối lượng của tế bào, mô, cơ quan, cơ thể. 
Sự biến đổi theo thời gian về hình thái và sinh lí từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 
Sự gia tăng kích thước và hình thành tế bào, mô, cơ quan mới cấu tạo và chức năng khác hẳn cũ. 
2. Nội dung nào là không đúng khi nói về phát triển ở động vật? 
Phát triển là sự biến đổi về hình thái và sinh lí tử hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 
Phát triển bao gồm ba quá trình: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái cơ quan cơ thể liên quan mật thiết với nhau. 
Phát triển diễn ra độc lập với sinh trưởng. 
Trong các giai đoạn phát triển khác nhau thì tốc độ sinh trưởng diễn ra khác nhau 
4 . Sự sinh trưởng và phát triển của động vật có giai đoạn trứng phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau. Đây là giai đoạn. 
Phân cắt trứng. 
Mầm cơ quan 
Phôi nang. 
Phôi vị 
Dặn 
dò 
Trả lời câu hỏi và bài tập trang 143. 
Đọc trước bài “ Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật” 
Sưu tầm 5 câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_tiet_39_sinh_truong_va_phat_trien.ppt