Kế hoạch bài dạy Sinh học Lớp 11 - Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Huệ

Kế hoạch bài dạy Sinh học Lớp 11 - Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Huệ

Bài 40: THỰC HÀNH: XEM PHIM

VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Sau bài này học sinh phải:

Trình bày được các giai đoạn của quá trình sinh trưởng và phát triển của một loài hoặc một số loài động vật

2. Năng lực

a/ Năng lực kiến thức:

- HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là gì

- Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phân tích, khái quát hoá.

- HS đặt ra được nhiều câu hỏi về chủ đề học tập

b/ Năng lực sống:

- Năng lực thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm, trong hoạt động nhóm.

- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Quản lí bản thân: Nhận thức được các yếu tố tác động đến bản thân: tác động đến quá trình học tập như bạn bè phương tiện học tập, thầy cô

- Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề.

- Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập.

 

docx 2 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 980Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Sinh học Lớp 11 - Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Huệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24: Tiết 42
 Ngày soạn:12/02/2023
 Ngày bắt đầu dạy:20/02/2023
Bài 40: THỰC HÀNH: XEM PHIM 
VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Mục tiêu bài học: 
1.Kiến thức: Sau bài này học sinh phải:
Trình bày được các giai đoạn của quá trình sinh trưởng và phát triển của một loài hoặc một số loài động vật 
2. Năng lực
a/ Năng lực kiến thức: 
- HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là gì
- Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phân tích, khái quát hoá.
- HS đặt ra được nhiều câu hỏi về chủ đề học tập
b/ Năng lực sống: 
- Năng lực thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm, trong hoạt động nhóm.
- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Quản lí bản thân: Nhận thức được các yếu tố tác động đến bản thân: tác động đến quá trình học tập như bạn bè phương tiện học tập, thầy cô
- Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề...
- Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập...
3.Phẩm chất
Chăm chỉ
Tích cực nghiên cứu tài liệu, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công
Trách nhiệm
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công
Trung thực
Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan về kết quả đã làm
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
 Một số câu hỏi, định hướng cho HS chuẩn bị bài thực hành ở nhà.
 2. Chuẩn bị của HS: 
* Chia lớp thành các nhóm nhỏ từ 5 -6 HS
* Yêu cầu: Minh họa lại các giai đoạn sinh trưởng – phát triển của một loài động vật (hoặc thực vật) mà em biết.
Nhóm 1, 2: Phát triển không qua biến thái
Nhóm 3, 4: Phát triển qua biến thái hoàn toàn
Nhóm 5, 6: Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
* Yêu cầu về sản phẩm: Các nhóm phải có 03 sản phẩm sau:
- PPT ngắn gọn về lý thuyết (hoặc bài tập tương tác với các nhóm khác củng cố lý thuyết)
Video ngắn khoảng 30s – 60s về quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật (hoặc thực vật) mà nhóm chọn làm tranh mô phỏng.
Sản phẩm bằng tranh, thiệp mô phỏng quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật (hoặc thực vật) mà nhóm chọn.
III. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ?
3. Tổ chức tiết học
* Mục tiêu: 
Trình bày được các giai đoạn của quá trình sinh trưởng và phát triển của một loài hoặc một số loài động vật.* Nội dung: 
- Các nhóm thuyết trình về sản phẩm đã chuẩn bị ở nhà.
- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, hợp tác giải quyết vấn đề.
* Sản phẩm: Câu trả lời cho câu hỏi GV đưa ra
* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày về nội dung đã chuẩn bị ở nhà bào gồm PPT, video và mô hình về sinh trưởng và phát triển ở động vật (thực vật) mà em biết.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS Tiếp nhận nhiệm vụ học tập
- Các nhóm nhanh chóng báo cáo sản phẩm
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- HS được yêu cầu báo cáo
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV củng cố ý kiến thảo luận, bổ sung, kết luận
Sản phẩm của học sinh
Ái Quốc, ngày 13 tháng 02 năm 2023
Tổ trưởng xác nhận
Đinh Thị Phương Thơ

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_sinh_hoc_lop_11_bai_40_thuc_hanh_xem_phim_v.docx