Giáo án Sinh học 11 - Tiết 19, Bài 18: Tuần hoàn máu - Năm học 2008-2009

Giáo án Sinh học 11 - Tiết 19, Bài 18: Tuần hoàn máu - Năm học 2008-2009

I.Mục tiêu:

-Phân biệt được tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

-Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín.

-Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép.

-Nêu đươc ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.

-Phân biệt được sự khác nhau trong tuần hoàn máu ởlưỡng cư, bò sát, chim, thú đồng thời nêu được sự tiến hóa của hệ tuần hoàn trong giới động vật.

II. Trọng tâm

-Phân biệt được tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

-Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép.

-Nêu đươc ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.

III.Chuẩn bị:

 Tranh hình SGK .

IV.Tiến trình:

1 Ổn định:

 Kiểm diện ghi vắng ở sổ đấu bài

2 Kiểm tra bài cũ:

CH1: Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô da ếch thì ếch bị chết?

CH2 : Vì sao cá hô hấp được bằng mang? Vì sao lên cạn cá chết?

 

doc 3 trang Người đăng vansu03h Lượt xem 1534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Tiết 19, Bài 18: Tuần hoàn máu - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11 Bài 18 
TUẦN HOÀN MÁU
Ngày soạn:20/10/2008
Ngày dạy:21/10/2008
Tiết:19
Lớp dạy: B8, B9. 
I.Mục tiêu:
-Phân biệt được tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.
-Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín.
-Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép.
-Nêu đươcï ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.
-Phân biệt được sự khác nhau trong tuần hoàn máu ởlưỡng cư, bò sát, chim, thú đồng thời nêu được sự tiến hóa của hệ tuần hoàn trong giới động vật.
II. Trọng tâm
-Phân biệt được tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.
-Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép.
-Nêu đươcï ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.
III.Chuẩn bị:
 Tranh hình SGK .
IV.Tiến trình:
Ổn định:
 Kiểm diện ghi vắng ở sổ đấu bài
Kiểm tra bài cũ:
CH1: Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô da ếch thì ếch bị chết?
CH2 : Vì sao cá hô hấp được bằng mang? Vì sao lên cạn cá chết?
3 Bài mới:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
-Hệ tuần hoàn ở động vật đa bào bậc thấp, đơn bào có những đặc điểm gì
-Đặc điểm hệ tuần ở động vật đa bào bậc cao?
-Giới thiệu tuần hoàn hở và tuần hoàn kín bằng thông tin ở SGK.
Yêu cầu HS quan sát hình 8.1, 8.2 SGK phân biệt hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín?
+ Khái niệm.
+ Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn.
+ Đặc điểm: tốc độ máu chảy, khả năng trao đổi chất nhanh hay chậm?
- GV yêu cầu HS quan sát hình18.3 SGK và trả lời 3 câu lệnh:
? Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn?
? Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú? 
Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn ?
Qua các kiểu tuần hoàn đã học Em hãy cho biết hệ tuần hoàn nào tỏ ra ưu việt nhất?
- Nêu chiều hướng tiến hoá hệ tuần hoàn ở động vật?
-Chưa có hệ tuần hoàn.
-Các tế bào của cơ thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường bên ngoài.
Máu và dịch mô vận chuyển các chất cơ thể tiếp nhận từ môi trường ngoài qua cơ quan hô hấp và cơ quan tiêu hóa
Hs quan sát hình 18.1, 18.2 và nội dung SGK nêu được:
- Thế nào là HTH hở , HTH kín.
- Đường đi của máu.
 -So sánh các đặc điểm 
_HS quan sát hình trả lời câu lệnh.
Hs liên hệ kiến thức trả lời câu hỏi.
- Từ không có HTHà có HTH, từ tuần hoàn hở à HTH kín, từ HTH đơn à HTH kép, từ HTH có sự pha trộn máu à không có pha trộn máu.
I.Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn:
1 Cấu tạo chung:
-Động vật đơn bào, đa bào kích thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn.
-Động vật đa bào, hệ tuần hoàn gồm:
+ Dịch tuần hoàn:Máu và nước mô.
+ Tim
+ Hệ thống mao mạch.
2 Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn:
Vận chuyển các chất.
II.Các hệ tuần hoàn ở động vật
1 Hệ tuần hoàn hở:
 - KN:Là hệ tuần hoàn có 1 đoạn máu đi ra khỏi mạch và trộn lẩn với nước mô.
-Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở:
+Máu xuất phát từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào xoang sau đó vào tĩnh mạch trở về tim
- Đặc điểm :
+Tốc độ máu chảy chậm
+Khả năng điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm. Không có mao mạch.
+ Trao đổi chất trực tiếp giữa máu với tế bào.
2 Hệ tuần hoàn kín:
- KN:Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông trong mạch kín. 
-Gồm:Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.
- Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín: Từ tim à động mạch -> mao mạch -> tĩnh mạchà tim
-Đặc điểm hệ tuần hoàn kín:
+Máu lưu thông liên tục trong mạch kín
+Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh.
+Khả năng điều hòa và phân phối máu nhanh.
+ Trao đổi chất qua thành mao mạch.
4 Củng cố:
Dựa vào câu hỏi SGK để củng cố bài
Yêu cầu học sinh mô tả con đường vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn
5 Dặn dò: 
Học bài cũ.

Tài liệu đính kèm:

  • docHETUAN_HOAN_TIET_1.doc