Giáo án giảng dạy môn Tin học 12 - Tiết 25: Bài tập và thực hành 6 mẩu hỏi trên một bảng

Giáo án giảng dạy môn Tin học 12 - Tiết 25: Bài tập và thực hành 6 mẩu hỏi trên một bảng

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 + Học sinh nắm lại các thao tác tạo mẩu hỏi

 + Cũng cố lại kiến thức về mẩu hỏi, hàm, biểu thức.

2. Kĩ năng

 + Truy vấn dữ liệu trên một bảng

 + Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết các bảng, các viết hàm và biểu thức, cách đặt câu hỏi cần truy vấn.

3. Thái độ

 + Có ý thức rèn luyện kỉ năng thực hành thao tác.

B- CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

1- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính và phần mềm Access để học sinh thực hành.

2- Chuẩn bị của học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 2058Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Tin học 12 - Tiết 25: Bài tập và thực hành 6 mẩu hỏi trên một bảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ 25	 Ngày soạn: 14-11-2008
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6
MẨU HỎI TRÊN MỘT BẢNG
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 + Học sinh nắm lại các thao tác tạo mẩu hỏi
 + Cũng cố lại kiến thức về mẩu hỏi, hàm, biểu thức.
2. Kĩ năng
 + Truy vấn dữ liệu trên một bảng
 + Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết các bảng, các viết hàm và biểu thức, cách đặt câu hỏi cần truy vấn....
3. Thái độ
 + Có ý thức rèn luyện kỉ năng thực hành thao tác.
B- CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
1- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính và phần mềm Access để học sinh thực hành.
2- Chuẩn bị của học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.
C- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp: (1 phút)
Lớp
12A
12B1
12B2
12B3
Sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình làm thực hành)
3. Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 (15 phút)
Sử dụng CSDL QL_HS tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn Nam. 
Nêu các yêu cầu và nội dung của bài tập 1
Dẫn dắt học sinh thực hiện bước:
+ Mở của sổ mẫu hỏi:
+ Chọn bảng làm nguồn dữ liệu
Hướng dẫn học sinh cách chon trường để đưa vào lưới thiết kế
+ Hướng đẫn học sinh cách đặt điều kiện cho mẫu hỏi.
Lưu ý: Nếu không muốn cho trường nào đó hiển thị thì Tắt dấu kiểm tại dòng Show của trường đó:
+ Hướng đẫn học sinh cách thực hiện mẫu hỏi.
+ Chiếu kết quả lên Màn hình để hs quan sát và đối chiếu kết quả
 Hoạt động 2: (13 phút)
Sử dụng CSDL QL_HS tạo mẫu hỏi thống kê có sữ dung hàm gộp nhóm để só sánh ĐTB của Điểm toán và Điểm văn của các tổ
- Nêu yêu cầu và nội dung của bài 2
- Hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước.
-Sau khi HS thực hiện xong, GV quan sát hướng dẫn hoc sinh khắc phục sai sót. 
+ Gộp nhóm:
Chọn lệnh Wieu-> Totals
Tại dòng Totals chọn Group By,Tại dòng sort của lưới thiết kể ứng với cột To chọn Ascending 
- Nếu muốn sắp xếp giảm dần thì chọn như thế nào? 
Gợi ý: Tại dòng Totals ứng với các cột Toán, Văn chọn Avg sau đó yêu cầu HS đổi tên trường Toán, Văn thành TBToán, TB Văn.
Thông báo kết quả cho HS
Đặt câu hỏi:
- Tại sao lại đổi tên các trường
- Nếu chỉ cần thống kê ĐTB môn toán và môn Văn thì cần đưa vào mẫu hỏi các trương Ngaysinh, Điachi hay không?
Hoạt động 3: (13 phút)
Sử dụng CSDL QL_HS tạo mẫu hỏi thống kê các điểm cao nhất của tất cả các HS trong lớp về từng môn học
- Nêu yêu cầu và nội dung của bài 3
- Hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước.
-Sau khi HS thực hiện xong, GV thực hiện trên máy chiếu để HS đối chiếu 
+ Gộp nhóm:
Yêu cầu HS làm tương tự như bài2, lưu ý HS Tại dòng Totals ứng với các cột Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin chọn MAX
-Mở CSDL QL_HS, tại của sổ Database chọn queries. Kích đúp chuột vào nút Creat queries in Design wieu.
Chọn bảng HocSinh trong của sổ Show table -> add-> close để đóng hộp hội thoại Show table.
Kích đúp chuột vào các tên trường cần thiết trong bảng Hoc Sinh
Tại dòng criteria của lưới thiết kế ứng với cột GT gõ “Nam”
Quan sát, chú ý và thực hiện Tắt dấu kiểm tại dòng Show
Bấm chuột vào nút lệnh để thực hiện mẫu hỏi.
- Lưu và đặt tên cho mẫu hỏi. 
- Mở CSDL QL_HS, tại của sổ Database chọn queries. Kích đúp chuột vào nút Creat queries in Design wieu.
Chọn bảng HocSinh trong của sổ Show table -> add-> close để đóng hộp Show table.
- Kích đúp chuột vào các tên trường cần thiết trong bảng Hoc Sinh( to, toan, van)
-Bấm chuột vào nút lệnh trên thanh công cụ
- Lưu và đặt tên cho mẫu hỏi. 
- Trả lời:
Mở CSDL QL_HS, tại của sổ Database chọn queries. Kích đúp chuột vào nút Creat queries in Design wieu.
Chọn bảng HocSinh trong của sổ Show table -> add-> close để đóng hộp Show table.
Kích đúp chuột vào các tên trường cần thiết trong bảng Hoc Sinh
- Quan sát GV thực hiện để nhận biết các thoa tác và thực hành theo.
 - Tại dòng Totals ứng với các cột Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin chọn MAX.
- Bấm chuột vào nút lệnh thực hiện
Lưu và đặt tên cho mẫu hỏi. 
IV. Củng cố- dặn dò (3 phút)
Tắt máy vệ sinh phòng máy khi ra khỏi phong thực hành.
Các bước tạo mẫu hỏi
Mẫu hỏi và cách đặt điều kiện cho mẫu hỏi
Thông qua bài thực hành cũng cố lại lí thuyết cho HS 
Hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung cho bài thực hành số 7

Tài liệu đính kèm:

  • docGA12 t25.doc