Hệ thống công thức lớp 11 - Học kỳ I

Hệ thống công thức lớp 11 - Học kỳ I

I. Lực điện :

F= k

II. Cường độ điện trường

E= hướng ra xa Q nếu Q>0

 Hướng vào Q nếu Q<0>

- Cường độ điện trường do điện tích điểm gây tai 1 điểm không phụ thuộc và q (điện tích thử)

E= k

- Nguyên lí chồng chất điện trường

Cùng chiều E=E1+E2

Ngược chiều E=

Nếu góc hợp bởi 2 véc tơ là 

Công thức tính độ lớn của E là :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1077Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hệ thống công thức lớp 11 - Học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG CÔNG THỨC LỚP 11- HỌC KỲ I
CHƯƠNG 1 : ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
Lực điện :
F= k
Cường độ điện trường 
E= 	 hướng ra xa Q nếu Q>0 
	 Hướng vào Q nếu Q<0	
- Cường độ điện trường do điện tích điểm gây tai 1 điểm không phụ thuộc và q (điện tích thử)
E= k 
Nguyên lí chồng chất điện trường 
Cùng chiều 	E=E1+E2
Ngược chiều 	E=
Nếu góc hợp bởi 2 véc tơ là a
Công thức tính độ lớn của E là : 	
Công của lực điện trong điện trường đều
A=qEd 
( d: là hình chiếu đường đi lên phương của đường sức )
Công kông phụ thuộc và hình dạng của quĩ đạo mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối 
Điện thế và hiệu điện thế 
Điện thế 	VM= 
Hiệu điện thế 	U= VM - VN=
Mối liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế : 
Tụ điện :
- Điện dung Tụ điện : 	C=
Chương trình nâng cao
- 2 Tụ điện ghép nối tiếp : C=
- Nhiều tụ điện ghép nối tiếp 	C=
- Tụ Điện ghép // :	 	C= C1+C2 + + Cn 
Chương trình nâng cao
- Điện dung của tụ phẳng 	C=
- Năng lượng Điện trường 	W==QU
- Mật Năng lượng điện trường	 w =
Chương II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Dòng điện không đổi – Nguồn điện 
-Cường độ dòng điện : 	I=
- Định luật Ôm cho đọan mạch chỉ có R :	 I=
- Suật điện động của nguồn điện 	
 II. Điện năng 
Công của dòng điện 	A=qU=UIt
Công suất dòng điện 	P=( RI2 công suất tỏa nhiệt)
- Định luật Jun-LenXơ 	Q=RI2t
- Công của nguồn điện 	Ang= qx=xIt
- Công suất của nguồn điện 	Png==xI
- Định luật Ôm cho tòan mạch 	I==> UN=x- Ir
- Định luật Ôm cho đọan mạch chứa nguồn phát: 	 I=
- Định Luật Ôm cho đọan mạch chứa máy thu 	I= 
- Hiệu suất của nguồn điện: 
- Mắc các nguồn điện thành bộ : 
Bộ nguồn mắc nối tiếp :	 
	rb = r1+r2 +..+rn
Bộ nguồn giống nhau mắc //: 	xb=x
	rb= 
Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng 	xb=mx , rb=
CHƯỜNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
F= 96500 C/mol 
n: hóa trị nguyên tố tạo ra Ion
A: khối lượng mol của nguyên tố tạo ra ion
Lượng kim loại giải phóng ở Catot khi điện phân: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe cuong on tap vat ly 11 HK1.doc