Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 53: Mắc nguồn điện thành bộ

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 53: Mắc nguồn điện thành bộ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ các mắc các nguồn điện thành bộ.

- Phân biệt mắc nối tiếp và mắc xung đối

2. Kỹ năng:

- Vận dụng các công thức tốt trong các trường hợp đặc biệt

- Vận dụng tốt công thức trong các bài tập cụ thể.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Một số pin để minh hoạ cho mắc nguồn điện

2. Chuẩn bị của học sinh: Quan sát cách ghép pin trong thực tế.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1444Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 53: Mắc nguồn điện thành bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 53: 	 	Mắc nguồn điện thành bộ	
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Hiểu rõ các mắc các nguồn điện thành bộ.
- Phân biệt mắc nối tiếp và mắc xung đối
2. Kỹ năng:
- Vận dụng các công thức tốt trong các trường hợp đặc biệt
- Vận dụng tốt công thức trong các bài tập cụ thể.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Một số pin để minh hoạ cho mắc nguồn điện
2. Chuẩn bị của học sinh: Quan sát cách ghép pin trong thực tế.
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1: 
	* Mục tiêu: Mắc nối tiếp
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Tính hiệu điện thế hai đâu mối nguồn
- Tính hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn.
- Tính điện trở trong của bộ nguồn.
- Viết công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi các nguồn giống nhau.
- Khi không có dòng điện, tính hiệu điện thế hai đâu mối nguồn ?
- tính hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn ?
- Suất điện động của bộ nguồn và hiệu diện thế hai đầu bộ nguồn khi đó có giá trị bằng nhau không?
- Tính điện trở của bộ nguồn.
- Nếu bộ nguồn gồm tất cả các nguồn giống nhau thì suất điện động của bộ nguồn có giá trị bao nhiêu ?
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động 3: 
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động 4: Giao các bài tập cùng dạng.

Tài liệu đính kèm:

  • docMau giao an (cu).doc