Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý

Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý

1/. Nêu các đặc điểm của đường sức điện? (1,5đ)

2/. Nêu nội dung chính của thuyết electron? (1đ)

3/. Thế nào là điện trường đều? Ví dụ? (1,5đ)

4/. Cho 3 điện tích q1, q2, q3 đặt lần lượt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD có cạnh là 4cm. Với q1=q3= - 8.10-12C , q2=64.10-12C Tính cường độ điện trường tại D? (3đ)

5/.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1810Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn Vật Lý
Lớp 11A2
Đề 1
1/. Nêu các đặc điểm của đường sức điện? (1,5đ)
2/. Nêu nội dung chính của thuyết electron? (1đ)
3/. Thế nào là điện trường đều? Ví dụ? (1,5đ)
4/. Cho 3 điện tích q1, q2, q3 đặt lần lượt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD có cạnh là 4cm. Với q1=q3= - 8.10-12C , q2=64.10-12C Tính cường độ điện trường tại D? (3đ)
4
5/. 	
2
3
	C1= 1.5	C2= 3 
1
5
	C3= 4 	C4= 5 
	C5= 10 	U= 10 V
	a/. Tính Cb ? (1,5đ)
	b/. Tính điện tích trên mỗi tụ ?(1,5đ)
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn Vật Lý
Lớp 11A2
Đề 2
1/. Khi vật dẫn cân bằng điện đặt trong điện trường thì vật dẫn có những tính chất gì? (2đ)
2/. Phát biểu định luật Cu-lông, viết biểu thức, chú thích? (2đ)
3/. Cho 2 điện tích q1= 4.10-12C và q2= -36.10-12C đặt tại A và B trong chân không. AB=10cm
a/. Tìm cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B? (1,5đ)
b/. Đặt thêm 1 điện tích q0 tại điểm M ( M ). Xác định vị trí q0 để q0 cân bằng?(1,5đ)
4/. 	
	C1= 4	C2= 6 
1
2
3
4
5
	C3= 12 	C4= 1 
	C5= 9 	U= 4 V
U
	a/. Tính Cb ? (1,5đ)
	b/. Tính hiệu điện thế của mỗi tụ ?(1,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet 11nc.doc