Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 55: Dòng nhiệt điện

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 55: Dòng nhiệt điện

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Hiểu được sự xuất hiện của dòng nhiệt điện và ứng dụng trong thực tế.

2. Kỹ năng: Giải thích được sự xuất hiện của suất nhiệt điện động và hiểu rõ sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào nhiệt độ.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Cặp nhiệt điện và hình ảnh minh hoạ.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc bài trước khi đến lớp.

III. Tổ chức dạy học :

 Hoạt động 1: Giới thiệu cặp nhiệt điện và nêu các khái niệm liên quan.

 * Mục tiêu:

 * Tổ chức:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1531Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 55: Dòng nhiệt điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 55: 	Dòng nhiệt điện
 Lớp dạy: 10A4	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu được sự xuất hiện của dòng nhiệt điện và ứng dụng trong thực tế.
2. Kỹ năng: Giải thích được sự xuất hiện của suất nhiệt điện động và hiểu rõ sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào nhiệt độ.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Cặp nhiệt điện và hình ảnh minh hoạ.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc bài trước khi đến lớp.
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1: Giới thiệu cặp nhiệt điện và nêu các khái niệm liên quan.
	* Mục tiêu:
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Nêu điều kiện để có dòng điện.
- Dự đoán về sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào độ chênh lệch nhiệt độ.
- Mô tả cấu tạo cua một cặp nhiệt điện hay pin nhiệt điên, nói rõ tác dụng của cặp nhiệt điện khi được làm chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu.
- Nêu khái niệm dòng nhiệt điện và suất nhiệt điện động.
- Trong hai thanh kim loại có dòng điện, điều này cho biết gì ?
- Suất nhiệt điện động trong hai thanh kim loại có thể phụ thuộc như thế nào vào độ chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu ?
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: Giải thích sự xuất hiện của suất nhiệt điện động.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Mật độ e khác nhau
- Các e từ A khuếch tán ssang B
- A dương, B âm
- Điện trường xuất hiện giữa A và B ngăn cản sự khuếch tán của e từ A sang B
- Khi tiếp tục tăng nhiệt độ thì hiệu điện thế tăng.
- Nêu điều kiện để giải thích.
- Về mặt điện tích, hai thanh kim loại Avà B khác nhau cơ bản ở điểm nào ?
- Nếu mật độ e trong hai thanh khác nhau thì hiện tượng gì diễn ra khi cho hai thanh tiếp xúc nhau ?
- Khi đó các thanh nhiễm điệm như thế nào ? 
- Các e có tiếp tục khuếch tán không ? Tại sao ?
- Khi nào thì sự khuếch tán dừng lại ?
- Khi đó hiệu điện thế giữa AB có giá trị như thế nào ? 
- Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ của A và B ?
- Suất nhiệt điện động được tính như thế nào ? 
	Hoạt động 3: 
	* Mục tiêu: ứng dụng của cặp nhiệt điện
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Dùng để đo nhiệt độ
- Làm nguồn điện (pin nhiệt điện)
- Nếu dòng nhiệt điện phụ thuộc vào trong nhiệt độ thì có thể dùng cặp nhiệt điện trong vai trò gì ?
- Người ta phải đo nhiệt độ cân bằng cặp nhiệt điện như thế nào ? 
- Ngoài ra có thể có ứng dụng nào khác?
- Làm thế nào để tăng suất nhiệt điện động của các cặp nhiệt điện.
Ôn tập: Câu hỏi SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 55 - Dong nhiet dien.doc