Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 54: Dòng điện trong kim loại

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 54: Dòng điện trong kim loại

I. Muc tiêu

1. Kiến thức:

- Nắm vững cấu trúc của mạng tinh thể kim loại. bản chất của dòng điện trong kim loại.

2. Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn kim loại và giải thích nguyên nhân sinh ra dòng điện trong kim loại và giải thích nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn kim loại.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên: Hình ảnh liên quan đến cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức cơ bản về mạng thinh thể của vật rắn trong chương I.

III. Tổ chức dạy học

Hoạt động 1: Mô tả cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.

* Mục tiêu:

- Hiểu rõ cấu trúc mạng tinh thể kim loại và nắm được hạt mang điện tự do trong vật dẫn kim loại.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1453Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 54: Dòng điện trong kim loại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 54: 	Dòng điện trong kim loại
	Lớp dạy: 	Ngày soạn: 	Ngày dạy:
I. Muc tiêu
1. Kiến thức: 
- Nắm vững cấu trúc của mạng tinh thể kim loại. bản chất của dòng điện trong kim loại.
2. Kỹ năng: 
- Giải thích được nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn kim loại và giải thích nguyên nhân sinh ra dòng điện trong kim loại và giải thích nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn kim loại.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên: Hình ảnh liên quan đến cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức cơ bản về mạng thinh thể của vật rắn trong chương I. 
III. Tổ chức dạy học
Hoạt động 1: Mô tả cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.
* Mục tiêu: 
- Hiểu rõ cấu trúc mạng tinh thể kim loại và nắm được hạt mang điện tự do trong vật dẫn kim loại.
* Tổ chức:
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Mô tả cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn
- Mô tả cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.
- Giải thích nguyên nhân e trong nguyên tử liên kết yếu với hạt nhân.
- Chỉ ra e là hạt mang điện duy nhất trong tinh thể kim loại.
- Kim loại là chất kết tinh hay chất vâo định hình.
- Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể hay không ?
- Mạng tinh thể là gì ?
- Mô tả cấu trúc mạng tinh thể của kim loại?
- Các e trong tinh thể kim loại liên kết như thế nào với hạt nhân ?
- Khi đó các echuyển động như thế nào ?
- Vậy trong kim có hạt mang điện nào có thể chuyển động tự do ?
Hoạt động 2:
* Mục tiêu: Tìm bản chất của dòng điện trong kim loại.
* Tổ chức:
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Mô tả chuyển động của e trong kim loại trong điều kiện bình thường.
- Chỉ ra dòng điện do từng e sinh ra đều triệt tiêu với nhau.
- Chỉ ra được sự chuyển động có hướng của e trong điện trường.
- Nêu bản chất của dòng điên trong kim loại.
 - Trong điều kiên bình thường các e trong kim loại chuyển động như thế nào ?
- Khi đó rong kim loại có dòng điẹn không ? Tại sao ?
- (Mỗi e trong kim loại khi chuyển động đều sinh ra dòng điện ?)
- Nếu đặt vào hai đầu vật dẫn kim loại thì trong kim laọi có dòng điện, hạt mang điệnnào sinh ra dòng điện trong kim loại khi đó ?
- Các e chuyển động như thế nào ?
- Các e chuyển động theo chiều nào ?
- Bản chất dòng điện trong kim loại là gì ?
Hoạt động 3:
* Mục tiêu: Giải thích nguyên nhân sinh ra điện trở của vật dẫn kim loại. 
* Tổ chức: 
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Chỉ ra nguyên nhân cản trở chuyển động của e trong tinh thẻ kim loại.
- Chỉ ra nguyên nhân gây ra điện trở của vật dân kim loại.
- Chỉ ra được va chạm của e với các nút mạng trong tinh thể là nguyên nhân sinh toả nhiệt của kim loại khi có dòng điện chạy qua.
a- Nhắc lại khái niệm điện trở.
- Cái gì cản trở chuyển động của e trong kim loại ?
- Vậy kim loại có điện trở do nguyên nhân nào ?
b- Giải thích nguyên nhân toả nhiệt của vật dẫn kim loại khi có dòng điện chạy qua.
- Trong quá trình va chạm của e với vật dẫn kim loại có thể có niệt lượng toả ra không.
c- Tại sao nói điện trở của vật dẫn kim loại phụ thuộc vào bản chất của kim loại.
- Nếu phụ thuộc bản chất thì có thể phụ thuộc vào các yếu tố nào ? Do đặc điểm nào quyết định. 
Bản chất của dòng điện trong kim loại là gì ? Tại sao ?
Nguyên nhân sinh ra điện trở của vật dẫn kim loại ? Tại sao kim loại toả nhiêt khi có dòng điện chạy qua.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 54 - Dong dien trong kim loai.doc