Đề thi thử tốt nghiệp số 08

Đề thi thử tốt nghiệp số 08

I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32 )

Câu 1: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp là

A. B.

C. D.

Câu 2: Hai dao động điều hòa cùng phư ng, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: x1=4 cos( ) và x2=4cos( ). Phương trình dao động tổng hợp là :

A. x = 4cos( ) B. x = 4cos( )

C. x = 4 cos D. x = 4 cos( )

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là mn=1,0086u, khối lượng của prôtôn là : mp=1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân là:

A. 0,0811u B. 0,9110u. C. 0,0691u. D. 0,0561u.

Câu 4: Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi

A. = B. = C. = D. =

 Với n = 0,1,2,3,

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 08", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 08
I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32 )
Câu 1: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 2: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: x1=4cos() và x2=4cos(). Phương trình dao động tổng hợp là :
A. x = 4cos()	B. x = 4cos()
C. x = 4cos	D. x = 4cos()
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là mn=1,0086u, khối lượng của prôtôn là : mp=1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân là:
A. 0,0811u	B. 0,9110u.	C. 0,0691u.	D. 0,0561u.
Câu 4: Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi
A. = B. = 	C. = 	D. = 
 Với n = 0,1,2,3,
Câu 5: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 10 cùng bên vân trung tâm là
A. 4,5i	B. 14,5i	C. 3,5i	D. 5,5i
Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ:
A. giảm đi 2 lần	B. tăng lên 4 lần	C. giảm đi lần	D. tăng lên 2 lần
Câu 7: Chọn câu đúng khi nói về sóng dừng trên dây:
A. Khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp làB. Khoảng cách giữa ba nút là 
C. Khoảng cách giữa hai nút là D. Khoảng cách giữa một bụng và một nút là 
Câu 8: Chọn câu Đúng khi nói về mạch dao động LC :
A. Năng lượng điện trường trong tụ điện đ =
B. Mạch dao động là một mạch kín gồm tụ điện và điện trở mắc nối tiếp
C. Tần số góc của dao động điện từ tự do .
D. Năng lượng từ trường của cuộn dây Wt =.
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn muốn chuyển từ quĩ đạo K năng lượng EK sang quĩ đạo O có có năng lượng EO thì nguyên tử phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Đặt hiệu điện thế u= U(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần R=100 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 200 và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với hiệu điện thế u. Giá trị của L là: 
A. H	B. H	C. H	D. H
Câu 11: Chọn câu Sai
A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C. Quang phổ của ánh sáng trắng là một dải màu giống cầu vồng .
D. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự thay đổi chiết suất của môi trường đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau.
Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, tại ly độ nào thì động năng bằng thế năng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 60 , tụ điện C = (F) và cuộn cảm L = (H) mắc nối tiếp . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 50cos100t (v). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. I = 0,25 A	B. I = 0,71 A	C. I = 0,50 A	D. I = 1,00A
Câu 14: Chọn câu đúng:
A. Dao động cưỡng bức có biên độ thay đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
B. Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.
C. Dao động có biên độ tăng dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần.
D. Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức gọi là dao động cưỡng bức.
Câu 15: Mắc một tụ điện vào điện áp .Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 16: Một sóng cơ học có chu kỳ T = 10-3s lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là
A. Sóng âm.	B. Sóng hạ âm.
C. Chưa đủ điều kiện để kết luận.	D. Sóng siêu âm.
Câu 17: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng , người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1=500nm và bước sóng 2=600nm.Tại vị trí vân sáng bậc 12 của bước sóng 1 còn có vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng 2?Chọn kết quả đúng:
A. Vân sáng bậc 9	B. Vân sáng bậc 11	C. Vân sáng bậc 8	D. Vân sáng bậc 10
Câu 18: Nguyên tử đồng vị phóng xạ có:
A. 92 prôton , tổng số prôton và nơtron bằng 235.
B. 92 electron và tổng số prôton và electron bằng 235.
C. 92 prôton, tổng số prôton và electron bằng 235.
D. 92 nơtron, tổng số nơtron và prôton bằng 235.
Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân : 
 Cho biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; m = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2 . Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng
A. 6,411u	B. 6,0839u	C. 6,1139u	D. 6,0139u
Câu 20: Công thức đúng để tính khoảng vân:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos ω t (V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì biểu thức cường độ dòng điện i trong mạch là:
A. i = sinω t (A)	B. i = cos(ω t - π /2 ) (A)
C. i = U0 Lcos(ω t - π /2 ) (A)	D. i = cos ω t (A)
Câu 22: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu vàng thì ánh sáng huỳnh quang có thể là ánh sáng nào dưới đây?
A. Chàm	B. đỏ	C. lục	D. Lam
Câu 23: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T= 1s và biên độ dao động là A= 5cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là
A. cm	B. cm
C. cm	D. cm
Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ: , , . . Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở R là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 25: Một đoạn mạch gồm cuộn dây chỉ có độ tự cảm L = H và điện trở thuần R= 100 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều 200 V, tần số 50 Hz. Công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. P = 200 W	B. P = 100W	C. P = 200 W	D. P = 100 W
Câu 26: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
A. Mạch thu sóng điện từ.	B. Mạch tách sóng.
C. Mạch biến điệu.	D. Mạch khuếch đại.
Câu 27: Ánh sáng có bước sóng 3.10-7 m thuộc miền nào:
A. Tia X	B. Tia tím	C. Tia tử ngoại	D. Tia hồng ngoại
Câu 28: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1m căng ngang,đầu B cố định,đầu A mắc vào một nhánh âm thoa có tần số rung f = 40Hz tạo thành sóng dừng trên dây.Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m/s.Số điểm nút trên dây (kể cả hai đầu AB) là
A. 7 nút	B. 10 nút	C. 12 nút	D. 5 nút
Câu 29: Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái kích thích (electron đang chuyển động trên quỹ đạo N thì chúng có thể phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ?
A. 6	B. 3	C. 1	D. 9
Câu 30: Treo một vật có khối lượng 200g vào lò xo có độ cứng 20 N/m treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Vận tốc qua vị trí cân bằng là :
A. 10 cm/s	B. 0.5 m/s	C. 5 cm/s	D. 5 m/s
Câu 31: Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát A= 4,5eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có l1= 0,25 µm, l2= 0,4 µm, l3= 0,15 µm, l4= 0,28 µm thì bức xạ nào không gây ra hiện tượng quang điện
A. l1, l4	B. l1, l3	C. l2, l4	D. cả 4 bức xạ trên
Câu 32: Phôtpho ( phóng xạ ß- và biến đổi thành lưu huỳnh (S). Cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh gồm
A. Có 15 hạt proton , 16 hạt nơtron . B. Có 15 hạt proton , 18 hạt nơtron .
C. Có 16 hạt proton, 16 hạt nơtron . D. Có 14 hạt proton , 18 hạt nơtron .
 II. Phần riêng (8 câu, từ câu 33 đến câu 40 )
 Theo chương trình cơ bản
-Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng l = 0,5mm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =15mm. Tính số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn.
A. 15 vân sáng và 16 vân tối	B. 16 vân sáng và 15 vân tối
C. 15 vân sáng và 14 vân tối	D. 14 vân sáng và 15 vân tối
Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, nếu dùng ánh sáng đỏ (lđ = 0,7 mm) thì khoảng vân đo được là 1,4 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng tím (lt = 0,4 mm) thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu:
A. 0,2 mm	B. 1,2 mm	C. 0,8 mm	D. 0,4 mm
Câu 35: Một sợi dây đàn hồi AB được căng ngang ,đầu A cố định,đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây.Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 1m.Vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 50 m/s.Tần số rung của dây là 
A. 100Hz 	B. 50Hz 	C. 60Hz 	 	D. 80Hz 	
Câu 36: Chọn câu đúng:
A. Hiện tượng ánh sáng làm bật các elêctron ra khỏi kim loại gọi là hiện tượng quang dẫn.
B. Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật các elêctron ra khỏi kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.
C. Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng có thể phát ra hay hấp thụ nhiều phôtôn.
D. Giới hạn quang dẫn nhỏ hơn giới hạn quang điện.
Câu 37: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz.Vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s.Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm trong nước dao động ngược pha là
A. 2m	B. 1m	C. 1,2m	D. 2,4m
Câu 38: Mạch dao động gồm tụ điện và cuộn cảm có L=2mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 4 mA. Năng lượng điện từ trường của mạch là
A. 16.10-8J	B. 16.10-6J	C. 16.10-9J	D. 16.10-7J
Câu 39: Cllx độ cứng k=80N/m d đ đ h với biên độ 5cm.Động năng của con lắc khi qua vị trí có li độ x= -3cm là
A. 0,032J	B. 0,064J	C. 0,128J	D. 0,096J
Câu 40: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 0,35 μm và 0,54 μm vào một tấm kim loại, ta thấy vận tốc ban đầu cực đại của các quang electrôn hơn kém nhau 2 lần. Công thoát của electrôn của kim loại này là:
A. 3,36.10-19J.	B. 2,08.10-19J	C. 2,56.10-19J	D. 3,04.10-19J
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 08.doc