Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 99

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 99

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm, điện tích, điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi.

 - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm.

 - Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.

2. Kĩ năng

- Xác định phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích điểm.

 - Giải bài toán tương ứng tương tác tĩnh điện.

 - Làm vật nhiễm điện do cọ xát.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Một số thí nghiệm đơn giản về sự nhiễm điện

- Xem SGK Vật lí 7 để biết học sinh đã học gì ở THCS

2. Học sinh

- Xem lại kiến thức về phần này đã học ở lớp 7

 

doc 115 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1450Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 99", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 09 / 08 / 2009 Ngày dạy 10 / 08 / 2009 
Phần I: ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
Bài 1:
Tiết 1 : ĐIỆN TÍCH- ĐỊNH LUẬT CU - LÔNG
I. MỤC TIÊU
Kiến thức 
- Trình bày được khái niệm, điện tích, điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi.
 - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm.
 - Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.
Kĩ năng
- Xác định phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích điểm.
 - Giải bài toán tương ứng tương tác tĩnh điện.
 - Làm vật nhiễm điện do cọ xát.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
- Một số thí nghiệm đơn giản về sự nhiễm điện
- Xem SGK Vật lí 7 để biết học sinh đã học gì ở THCS
2. Học sinh
- Xem lại kiến thức về phần này đã học ở lớp 7
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. ổn định lớp ( 2’ ): Sĩ số
2. Bài mới ( 35’ )
Hoạt động1 : Ôn tập kiến thức về điện tích. ( 10’ )
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Đọc mục I SGK và trả lời các câu hỏi của Giáo viên đưa ra.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Hoàn thành C1.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Yêu cầu hs đọc mục I SGK và trả lời các câu hỏi sau:
1. Làm sao để biết một vật có bị nhiễm điện hay không?
2. Điện tích là gì? Điện tích điểm là gì?
3. Có mấy loại điện tích? Các loại điện tích tương tác với nhau như thế nào?
- Chính xác hoá các câu trả lời của hs.
- Yêu cầu hs trả lời C1 SGK
- Giáo dục cho hs về vấn đề bảo vệ môi trường: Sơn tĩnh điện, máy lọc bụi.( em có biết bài 1, 5 )
Hoạt động 2 : Nghiên cứu lực tương tác giữa các điện tích trong chân không. Định luật Cu – Lông. ( 15’ )
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Chú ý, kết hợp SGK để tiếp thu.
- Làm việc theo sự hướng dẫn của GV để rút ra định luật Cu – Lông.
- Hoàn thành C2
- Đọc ĐL Cu – Lông SGK.
k = 9.109 N.m2/C2 là hằng số tĩnh điện.
- Tiếp thu, ghi nhớ
- Giới thiệu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cân xoắn.
- Hướng dẫn hs lập luận để đi đến kết luận như Cu – Lông.
- Yêu cầu hs hoàn thành C2
- Yêu cầu 1 hs đọc nội dung ĐL Cu – Lông.
- Nhắc lại ĐL Cu – Lông.
- Giới thiệu qua sự tương tự và sự khác nhau giữa ĐL Cu – Lông và ĐL vạn vật hấp dẫn của Niu - Tơn
Hoạt động 3 : Nghiên cứu lực tương tác giữa các điện tích trong chất điện môi. Ý nghĩa của hằng số điện môi. ( 10’ )
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Tiếp thu, ghi nhớ.
Với chân không thì = 1.
- Kết hợp SGK trả lời câu hỏi.
- Hoàn thành C3.
- Đưa ra khái niệm chất điện môi.
- Đưa ra công thức của ĐL Cu – Lông áp dụng cho điện tích đặt trong chất điện môi.
? Nêu ý nghĩa của hằng số điện môi.
- Yêu cầu hs hoàn thành C3.
3. Củng cố và giao nhiệm vụ về nhà. ( 8’ )
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Làm các bài tập 5, 6 SGK
- Nhận nhiệm vụ về nhà.
- Nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ trong bài.
- Yêu cầu hs làm các bài tập 5, 6 SGK tại lớp.
* Giao nhiệm vụ về nhà:
- Học bài và làm các bài tập SGK và SBT.
- Đọc phần “em có biết” và đọc trước bài 2 “ Thuyết Êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Ngày soạn: 12 / 08 / 2009 Ngày day: 13 / 08 / 2009
Bài 2:
Tiết 2: THUYẾT ÊLẺCTON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
MỤC TIÊU
Kiến thức
- Trình bày được nội dung thuyết electron, nội dung định luật bảo tòan điện tích.
- Trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện.
 - Biết các cách làm nhiễm điện.
Kĩ năng
- Vận dụng thuyết electron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện.
 - Giải bài tóan tương tác tĩnh điện đơn giản.
CHUẨN BỊ
Giáo viên:
- Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS.
- Giáo án, SGK, SGV và SBT.
2. Học sinh:
- Xem lại nội dung tương ứng trong SGK Vật lý 7
TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐÔNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp học: Sĩ số.........................( 2’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Cá nhân suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Tiép thu, ghi nhớ
- Đặt câu hỏi và gọi hs trả lời:
? Có mấy loại điện tích? chúng tương tác với nhau như thế nào?
? Phát biểu nội dung và viết biểu thức của ĐL Cu-Lông?
? Khi đặt các điện tích trong chất điện môi thì lực tương tác giữa chúng sẽ tăng lên hay giảm đi so với khi đặt ngoài không khí? Viết biểu thức ĐL Cu-Lông cho các điện tích đặt trong chất điện môi?
- Nhận xét các câu trả lời của hs.
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung thuyết electron (15’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Đọc mục I. SGK và trả lời các câu hỏi của giáo viên:
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Hoàn thành C1: Vận dụng thuyết êlectron giải thích sự nhiễm điện của thanh thủy tinh cọ sát vào dạ.
- Yêu cầu hs đọc mục I. SGK và trả lời các câu hỏi sau:
1. Nguyên tử được cấu tạo như thế nào về phương diện điện tích?
2. Bình thường nguyên tử tồn tại ở trạng thái nào? hãy so sánh số (e) và số (p) của một nguyên tử ở trạng thái đó.
3. Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên tử nhận thêm (e) hoặc mất bớt đi (e)? so sánh số (e) và số (p) trong một nguyên tử ở mỗi trạng thái đó?
4. Điện tích nguyên tố là gì? nó có giá trị bằng bao nhiêu?
- Chính xác hóa các câu trư lời của hs.
- Yêu cầu hs hoàn thành C1
Hoạt động 2: Giải thích một vài hiện tượng điện. ( 15’ )
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Hoàn thành C2: Vật dẫn điện là các vật mà ta có thể di chuyển các điện tích mà ta đưa vào từ điểm nọ đến điểm kia, Vật cách điện thì ......(ngược lại).
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Hoàn thành C3: Chân không là môi trường cách điện vì không có các điện tích tự do trong đó.
- Tiếp thu, ghi nhớ và kết hợp SGK để hoàn thành C4.
- Tiếp thu, ghi nhớ và kết hợp SGK để hoàn thành C5.
- Phân biệt cho hs chất dẫn điện và chất cách điện về mặt điện tích tự do
- Yêu cầu hs hoàn thành C2
- Chú ý: Sự phân biệt chất cách điện và chất dẫn điện chỉ là tương đối.
- Yêu cầu hs hoàn thành C3.
- Giới thiệu về hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc và hướng dẫn hs vận dụng thuyết (e) để giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc (C4).
- Giới thiệu về hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và hướng dẫn hs vận dụng thuyết (e) để giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng (C5).
Hoạt động 3:Tìm hiểu nội dung định luật bảo tòan điện tích. (3’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm hệ vật cô lấp trong cơ học đã học ở lớp 10.
- Đưa ra khái niệm hệ cô lập về điện.
- Phát biểu nội dung ĐLBT điện tích và gọi hs nhắc lại.
4. Củng cố, vận dụng và giao bài tập về nhà. ( 5’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Làm các bài tập 5 SGK
- Nhận nhiệm vụ về nhà.
- Nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ trong bài.
- Yêu cầu hs làm các bài tập 5 SGK tại lớp.
* Giao nhiệm vụ về nhà:
- Học bài và làm các bài tập SGK và SBT.
- Đọc trước bài 3 “ Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện”.
------------------------------o0o---------------------------
Ngày soạn: 16 / 08 / 2009 Ngày dạy: 17 / 08 / 2009
Bài 3:
Tiết 4 , 5: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.
ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
 I. MỤC TIÊU 
Kiến thức
- Trình bày được khái niệm điện trường, điện trường đều.
- Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.
- Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm.
- Nêu được các đặc điểm của đường sức điện do các điện tích điểm gây ra và của điện trường đều.
Kĩ năng
- Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.
- Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.
- Giải các bài tập về điện trường.
CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, SGV, SBT
- Có thể chuẩn bị các hình vẽ về hình dạng của đường sức điện trên khổ giấy to hay sử dụng máy chiếu.
2. Học sinh
- Ôn lại các kiến thức về ĐL Cu-Lông, tổng hợp lực và khái niệm trọng trường.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. ổn định tổ chức: Sĩ số( 3’) 
2. Kiểm tra bài cũ ( 7’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Cá nhân suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Đặt câu hỏi và gọi hs trả lời.
1. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào về phương diện điện?
2. Nêu nội dung cơ bản của thuyết êlectron. Vận dụng thuyết để giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng?
- Nhận xét các câu trả lời của hs.
3. Bài mới
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về điện trường. ( 10’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Nhắc lại khái niệm trọng trường theo yêu cầu.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Muốn biết một nơi có tồn tại điện trường hay không ta dùng điện tích thử...
- Tiếp thu, ghi nhớ
- Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm trọng trường.
- Từ khái niệm trọng trường, dẫn dắt hs để đi đến khái niệm điện trường.
? Làm thế nào để biết một nơi có tồn tại điện trường hay không?
- Chú ý: Điện tích không chịu tác dụng của điện trường do chính mình gây ra.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cường độ điện trường, nguyên lí chồng chất điện trường. (30’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Chú ý, suy nghĩ, nhận thức vấn đề
- Từ công thức trên, vì lực tác dụng F là đại lượng vectơ và q là đại lượng vô hướng nên cường độ điện trường cũng là đại lượng vectơ.
- cùng chiều nếu q >0 và ngược lại.
- Hoàn thành C1 SGK.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
+ Trong chân không: 
+ Trong môi trường điện môi đồng chất
- Chỉ phụ thuộc vào độ lớn điện tích gây ra điện trường, vào vị trí của điểm đang xét và môi trường xung quanh điện tích mà không phụ thuộc vào điện tích thử q.
- 
- Lập luận cho hs thấy sự cần thiết phải xây dựng một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường và gọi là cường độ điện trường.
- Dẫn dắt hs để đi đến định nghĩa và công thức tính cường độ điện trường:
 Trong đó q là điện tích thử đặt trong điện trường.
? Từ công thức trên em hãy cho biết cường độ điện trường là đại lượng vô hướng hay đại lượng véctơ? vì sao?
- Cường độ điện trường E là đaịo lượng vectơ được xác định theo CT:
? Hãy cho biết chiều của so với ?
- Yêu cầu hs hoàn thành C1.
- Đơn vị đo cường độ điện trường là 
(Vôn/mét) kí hiệu là (v/m)
? Từ công thức hãy viết công thức tính cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm Q tại một điểm cách Q một khoảng r trong 2 trường hợp: Q đặt trong chân không và trong môi trường điện môi đồng chất?
? Hãy cho biết cường độ điện trường tại một điểm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
? Nếu tại một điểm có nhiều điện trường do nhiều điện tích gây ra thì điện trường tại điểm đó được tình như thế nào?
- Đây là nguyên lí chồng chất điện trường.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về đường sức điện trường. Điện trường đều. (25’)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- quan sát điện phổ và nhận thức vấn đề.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Quan sát, ghi nhớ
- Đọc mục III.4 và kết hợp SGK để trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Hoàn thành C2 SGK.
- Tiếp thu, ghi nhớ.
- Giới thiệu cho hs quan sát điện phổ hình 3.5 trong đó các mạt cưa sắp xép theo các đ ... Ü sè.. 
2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ
3. Gi¶ng míi
Ho¹t ®éng1: Cñng cè lÝ thuyÕt
Hoạt đông của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh
- Nªu c©u hái tù luËn gióp häc sinh «n l¹i lÝ thuyÕt vÒ m¾t, c¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch söa .
- yªu cÇu häc sinh viÕt c¸c c«ng thøc m¾t, c¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch söa .
- Nªu c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt gióp häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc m¾t, c¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch söa .
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tù luËn.
- ViÕt ra giÊy nh¸p c¸c c«ng thøc cña bµi tr­íc.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm,
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
* Nªu bµi tËp vÒ tËt cËn thÞ vµ c¸ch söa.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp vÒ viÔn thÞ vµ c¸ch söa.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp vÒ m¾t l·o vµ c¸ch söa.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
4. Cñng cè, tæng kÕt bµi:
- Nªu c©u hái cñng cè.
- Tãm t¾t l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m.
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.
- Nªu yªu cÇu vµ chuÈn bÞ cho bµi sau.
Ngµy gi¶ng: Líp 11B Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11D Thø..ngµy.//2009
TiÕt 96: TC ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n quang h×nh häc(T12)
I. Môc tiªu
 - Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh thiªn v¨n .
 - Gióp häc sinh ph¸t triÓn t­ duy l« gich.
 - RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp.
 - RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng tÝnh to¸n.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- ChuÈn bÞ c¸c d¹ng bµi tËp phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh vÒ kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh thiªn v¨n. 
- ChuÈn bÞ lÝ thuyÕt vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp t­¬ng øng.
2. Häc sinh:
- Häc thuéc lÝ thuyÕt cña bµi tr­íc.
- Lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ.
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc líp. 
 Líp 11B SÜ sè.. 
 Líp 11D SÜ sè.. 
2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ
3. Gi¶ng míi
Ho¹t ®éng1: Cñng cè lÝ thuyÕt
Hoạt đông của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh
- Nªu c©u hái tù luËn gióp häc sinh «n l¹i lÝ thuyÕt kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh thiªn v¨n .
- yªu cÇu häc sinh viÕt c¸c c«ng thøc cña kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh thiªn v¨n.
- Nªu c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt gióp häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh thiªn v¨n. 
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tù luËn.
- ViÕt ra giÊy nh¸p c¸c c«ng thøc cña bµi tr­íc.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm,
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
* Nªu bµi tËp vÒ kÝng lóp.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp vÒ kÝnh hiÓn vi.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp vÒ kÝnh thiªn v¨n.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
4. Cñng cè, tæng kÕt bµi:
- Nªu c©u hái cñng cè.
- Tãm t¾t l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m.
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.
- Nªu yªu cÇu vµ chuÈn bÞ cho bµi sau.
Ngµy gi¶ng: Líp 11B Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11D Thø..ngµy.//2009
TiÕt 97: TC ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n quang h×nh häc(T13)
I. Môc tiªu
 - Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ m¾t vµ c¸c dông cô quang häc .
 - Gióp häc sinh ph¸t triÓn t­ duy l« gich.
 - RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp.
 - RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng tÝnh to¸n.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- ChuÈn bÞ c¸c d¹ng bµi tËp phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh vÒ m¾t vµ c¸c dông cô quang häc.
- ChuÈn bÞ lÝ thuyÕt vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp t­¬ng øng.
2. Häc sinh:
- Häc thuéc lÝ thuyÕt cña bµi tr­íc.
- Lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ.
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc líp. 
 Líp 11B SÜ sè.. 
 Líp 11D SÜ sè.. 
2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ
3. Gi¶ng míi
Ho¹t ®éng1: Cñng cè lÝ thuyÕt
Hoạt đông của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh
- Nªu c©u hái tù luËn gióp häc sinh «n l¹i lÝ thuyÕt khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ toµn phÇn.
- yªu cÇu häc sinh viÕt c¸c c«ng thøc cña khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ toµn phÇn.
- Nªu c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt gióp häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ toµn phÇn.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tù luËn.
- ViÕt ra giÊy nh¸p c¸c c«ng thøc cña bµi tr­íc.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm,
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
- Ghi bµi tËp. 
- T×m hiÓu ®Çu bµi nh÷ng ®¹i l­îng ®· cho vµ cÇn t×m
- LiÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan
- T×m c¸c ®¹i l­îng trong bµi
- Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc, lËp ph­¬ng ¸n gi¶i
- Gi¶i bµi tËp
- Tr×nh bµy c¸ch gi¶i
- NhËn xÐt b¹n lµm bµi
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña GV.
* Nªu bµi tËp tæng hîp vÒ m¾t vµ kÝnh lóp
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp tæng hîp vÒ m¾t vµ kÝnh hiÓn vi
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
* Nªu bµi tËp tæng hîp vÒ m¾t vµ kÝnh thiªn v¨n.
- Gîi ý tãm t¾t ®Çu bµi, t×m hiÓu ®Ò.
- H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
4. Cñng cè, tæng kÕt bµi:
- Nªu c©u hái cñng cè.
- Tãm t¾t l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m.
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.
- Nªu yªu cÇu vµ chuÈn bÞ cho bµi sau.
Ngµy gi¶ng: Líp 11B Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11C (tiÕt 69) Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11D Thø..ngµy.//2009
TiÕt 98. «n tËp häc kú II
I. Môc tiªu
 - Gióp häc sinh «n tËp, cñng cè kiÕn thøc lÝ thuyÕt cña häc k× II chuÈn bÞ tèt cho 
 kiÓm tra.
 - Gióp häc sinh «n tËp, cñng cè kiÕn thøc BT cña häc k× II chuÈn bÞ tèt cho 
 kiÓm tra.
II. ChuÈn bÞ.
 1. Gi¸o viªn:
 - ChuÈn bÞ néi dung «n tËp lÝ thuyÕt.
 - ChuÈn bÞ néi dung «n tËp bµi tËp 
 2. Häc sinh:
 - «n tËp bµi cò
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc líp. 
 Líp 11B SÜ sè.. 
 Líp 11C SÜ sè.. 
 Líp 11D SÜ sè.. 
2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ
3. Gi¶ng míi
Ho¹t ®éng1: Cñng cè lÝ thuyÕt
Hoạt đông của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh
- Nªu c©u hái tù luËn gióp häc sinh «n l¹i lÝ thuyÕt.
- yªu cÇu häc sinh viÕt c¸c c«ng thøc cña c¸c néi dung t¬ng øng .
- Nªu c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt gióp häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc.
- Tæng hîp néi dung lÝ thuyÕt «n tËp.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tù luËn.
- ViÕt ra giÊy nh¸p c¸c c«ng thøc cña c¸c néi dung t¬ng øng ..
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm.
Ghi néi dung lÝ thuyÕt «n tËp.
Ho¹t ®éng 2: Néi dung «n tËp bµi tËp
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Ghi l¹i c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph¬ng ph¸p gi¶i.
- Ghi mét sè bµi tËp cô thÓ, ¸p dông vµ vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i.
- Tæng hîp c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph¬ng ph¸p gi¶i.
- Nªu mét sè bµi tËp cô thÓ cho häc sinh ¸p dông vµ vËn dông.
4. Cñng cè, tæng kÕt bµi:
- Nªu c©u hái cñng cè.
- Tãm t¾t l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m.
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.
- Nªu yªu cÇu vµ chuÈn bÞ cho bµi sau.
Ngµy gi¶ng: Líp 11B Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11C (tiÕt 70) Thø..ngµy.//2009
Ngµy gi¶ng: Líp 11D Thø..ngµy.//2009
TiÕt 99 : kiÓm tra häc k× II
I. Môc tiªu: 
KiÕn thøc : 
Gióp häc sinh mét lÇn n÷a kh¾c s©u kiÕn thøc
KiÓm tra kh¶ n¨ng n¾m vµ vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh 
KÜ n¨ng : 
RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch , t duy logic
RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n, kü n¨ng lµm bµI kiÓm tra
II. ChuÈn bÞ : 
Gi¸o viªn : 
- so¹n ®Ò kiÓm tra díi d¹ng tr¾c nghiÖm, ma trËn, ®¸p ¸n, thang ®iÓm
Häc sinh : 
- ¤n tËp kiÕn thøc 
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. æn ®Þnh tæ chøc líp.
 Líp 11B SÜ sè.. 
 Líp 11C SÜ sè.. 
 Líp 11D SÜ sè.. 
 2. TiÕn tr×nh kiÓm tra
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
- Nghe néi quy, nh÷ng quy ®Þnh trong giê kiÓm tra
- Th«ng b¸o néi quy, c¸c quy ®Þnh khi lµm bµi kiÓm tra
- NhËn ®Ò vµ lµm bµi
- Ph¸t ®Ò tíi tõng häc sinh vµ coi kiÓm tra
- Nép bµi khi hÕt giê
- thu bµi vµ nhËn xÐt giê häc
 §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n thang ®iÓm:

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 11CB.doc