Đề thi thử tốt nghiệp số 27

Đề thi thử tốt nghiệp số 27

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1. Một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 1000 vòng. Điện áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp là 200V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

 A. 800V. B. 200V. C. 50V. D. 100V.

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực, để tạo ra dòng điện có tần số là 50Hz thì tốc độ quay của Rôto là: A. 10 vòng/phút. B. 50 vòng/phút. C.500 vòng/phút. D. 600 vòng/phút.

Câu 3. Phát biểu nào sau là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha.

a. Tốc độ góc của Rôto bằng tốc độ góc của từ trường quay. B. Stato có nhiệm vụ tạo ra từ trường quay.

C. Rôto có nhiệm vụ tạo ra cơ năng quay. D. Nhiệm vụ động cơ là biến điện năng thành cơ năng.

CÂu 4. Tần số dao động mạch LC lý tưởng được tính theo biểu thức:

 A. = . B. . C. . D. .

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1361Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 27
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1. Một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 1000 vòng. Điện áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp là 200V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là:
 A. 800V. B. 200V. C. 50V. D. 100V.
Câu 2. Máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực, để tạo ra dòng điện có tần số là 50Hz thì tốc độ quay của Rôto là: A. 10 vòng/phút. B. 50 vòng/phút. C.500 vòng/phút. D. 600 vòng/phút.
Câu 3. Phát biểu nào sau là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha.
a. Tốc độ góc của Rôto bằng tốc độ góc của từ trường quay. B. Stato có nhiệm vụ tạo ra từ trường quay.
C. Rôto có nhiệm vụ tạo ra cơ năng quay. D. Nhiệm vụ động cơ là biến điện năng thành cơ năng.
CÂu 4. Tần số dao động mạch LC lý tưởng được tính theo biểu thức:
 A. = . B. . C. . D. .
Câu 5. Kết luận nào sau là sai khi nói về sóng điện từ:
 A.Trong quá trình lantruyền, nó mang theo nănglượng.B.Tuân theo các quyluật truyền thẳng,phản xạ, khúc xạ.
C. Không truyền được trong chân không. D. Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
Câu 6. Hiện tượng quang điện ngoài là
 A. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi kim loại khi chiếu ánh sáng thích hợp vào kim loại.
 B. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.
 C. êlectron bị bật ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.
 D. êlectron bị bật ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.
Câu 7. Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng . ( cho c = 3. 108m/s, h = 6,625. 10-34) Mỗi phôtôn có năng lượng: 
 A. 3eV. B. 1,875eV. C. 1,875 J. D. 3.10-22J.
Câu 8. Hiện tượng quanh điện trong là 
 A. hiện tượng êlectron bật ra khỏi tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào tấm kim loại.
 B. hiện tượng êlectron liên kết tạo thành êlectron tự do và lỗ trống, do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích hợp. 
C. hiện tượng tăng điện trở suất của chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. hiện tượng giảm mật độ hạt tải điện trong chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Câu 9. Nguyên tử Hyđrô đang ở trạng thái cơ bản thì nó hấp thụ phôton chuyển lên mức năng lượng có bán kính quỹ đạo gấp 16 lần bán kính quỹ đạo ban đầu. Số vạch quang phổ nhiều nhất có thể phát ra là:
 A. 5. B. 6. C.7. D. 8.
Câu 10. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có 
A. số khối A bằng nhau. 
B. số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
C. số nơtron bằng nhau, số prôtôn bằng nhau. 
D. số nơtron khác nhau, số prôtôn bằng nhau.
Câu 11. Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương có các phương trình dao động thành phần là x1= 6cos ( 10t - và x2= 8cos (10t + Biên độ dao động tổng hợp là:
 A. 14cm. B. 2cm. C. 10cm. D. 12cm.
Câu 12. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động cưỡng bức.
 A. Tần số dao động bằng tần số dao động riêng của hệ.
 B. Biên độ dao động phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng.
 C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
 D. Cộng hưởng xẩy ra khi tần số ngoại lực tác dụng bằng tần số riêng của hệ.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học.
 A. Tốc độ sóng là tốc độ dao động của các phần tử môi trường.
 B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
 C. Mọi điểm trên phương truyền sóng có biên độ dao động như nhau.
 D. Tần số sóng là tần số dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua.
Câu 14. Độ cao của âm phụ thuộc vào.
 A. cường độ âm. B. biên độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số âm.
Câu 15. Phát biểu nào sau đúng khi nói về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng.
A. Số vân cực đại luôn là lẻ, số vân cực tiểu luôn là chẵn.
B.Những điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động với biên độ cực đại 
C.Những điểm trên mặt chất lỏng , có sóng thành phần dao động cùng pha thì nằm trên vân cực đại. D. Những điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số lẻ lần một phần hai bức sóng thì thuộc vân cực tiểu.
Câu 16. Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hạt nhân.
 A. Năng lượng liên kết hạt nhân càng lớn thì hạt nhân đó càng bền vững.
 B. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng bé thì hạt nhân đó càng bề vững.
 C. Khối lượng hạt nhân bằng tổng khối lượng các hạt nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
 D. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân đó càng bề vững.
Câu 17. là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã 15h. Ban đầu có một lượng thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên đã phân rã 75 0/0 ?
 A. 30h. B. 22h. C. 15h. D. 7,5h.
Câu 18. Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00g chất này thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu? A. 0,87g. B. 0,92g. C. 0,78g. D. 0,69g.
Câu 19. Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa.
 A. Vận tốc và li độ ngược pha nhau. B. Vận tốc và gia tốc cùng pha nhau.
 C. Li độ và gia tốc vuông pha nhau. D. Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau.
Câu 20. Một vật dao động với phương trình x = 10cos (10t + Tại thời điểm ban đầu vật có li độ và chiều chuyển động là: 
 A. 5cm, theo chiều dương. B. 5cm, theo chiều âm.
 C. – 5cm, theo chiều âm, D. – 5cm, theo chiều dương.
Câu 21.ở một nơi cố định khi tăng chiều dài con lắc đơn lên 4 lần thì chu kỳ dao động điều hòa:
 A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 22. Con lắc lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa với biên độ A. Năng lượng dao động được tính theo công thức: 
 A. W = B. W = C. W = 0,5. D. .
Câu 23. Để tạo ra suất điện động xoay chiều, ta cần phải cho một khung dây 
 A. dao động điều hòa trong một từ trường đều song song với mặt phẳng khung.
 B. quay đều trong từ trường biến thiên điều hòa.
 C. quay đều trong một từ trường đều, trục quay song song đường sức từ.
 D. quay đều trong một từ trường đều, trục quay vuông góc đường sức từ.
Câu 24. Khi mắc tụ điện có điện dung không đổi vào mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Nếu tăng tần số lên 2 lần thì dung kháng của tụ
 A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không thay đổi. D. tăng 4 lần.
Câu 25. Một mạch điện gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi, cuộn dây có điện trở thuần r = 100, hệ số tự cảm L =H. Điện áp hai đầu đoạn mạc có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 
U =200V. Thì điện áp tức thời hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 
A. 2A. 	 B. A. 	 C. 2A. 	 D. 1A.
Câu 26. Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R = 50, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = tụ có điện dung C = . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là u = 100cos 100V. Công suất tiêu thụ mạch điện là: 
 A. 200W. B. 100W. C. 400W. D. 150W.
Câu 27. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
0,5.10-6m, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 4 là:
 	 A. 2,0mm. B. 2,4mm. C. 2,6m. D. 3,0mm.
Câu 28. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bớc sóng và . Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng cùng màu với vân trung tâm đến vân trung tâm là:
 	 A. 2,5mm. B. 3mm. C. 3,6mm. D. 3,5mm.
Câu 29. Nguyên nhân gây nên hiện tượng tán sắc ánh sáng khi cho ánh sáng trắng qua lăng kính là:
 A. Lăng kính làm bằng thủy tinh.
 B. Chiếu lệch tia sáng đến mặt bên.
 C. Chiết suất mọi chất phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.
 D. Lăng kính có góc chiết quang lớn.
Câu 30. Quang phổ liên tục của một vật
 A. phụ thuộc vào bản chất của vật. B. phụ thuộc vào cả nhiệt độ và bản chất của vật.
 C. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật. D. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
Câu 31. Một sợi dây có chiều dài 1m, hai đầu cố định khi có sóng dừng trên dây, thì thấy có 2 bụng sóng. Tần số sóng là 25Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là:
 A. 12,5m/s. B. 25m/s. C. 50m/s. D. 75m/s.
Câu 32. Phát biểu nào dưới đây về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc là không đúng?
 A. ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu từ đỏ đến tím.
 B. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
Câu 33. Chọn phát biểu đúng khi nói về quang phổ.
 A. Mỗi nguyên tố hóa học cho một quang phổ liên tục xác định. 
B. Mỗi một nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch phát xạ xác định. 
C. Các chất khác nhau có quang phổ vạch hấp thụ như nhau. 
D. Quang phổ vạch phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
Câu 34. Giới hạn quang điện mỗi kim loại là
A. bước sóng dài nhất của ánh sáng kích thích để gây hiện tượng quang điện với kim loại đó.
B. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó. 
C. công thoát của êlectron ở bề mặt kim loại đó.
D. hiệu điện thế hãm đối với kim loại đó.
Câu 35. Định luật nào là sai khi nói về phản ứng hạt nhân.
 A. Định luật bảo toàn số khối. B. Định luật bảo toàn khối lượng.
 C. Định luật bảo toàn điện tích. D. Định luật bảo toàn động lượng.
 Câu 36. Hạt nhân phóng xạ , thì điện tích hạt nhân con so với điện tích hạt nhân mẹ là:
A. tăng 2 đơn vị. B. giảm 4 đơn vị. C. giảm 2 đơn vị. D. tăng 4 đơm vị.
Câu 37. Một vật dao động theo phương trình x = 10cos (10 + )(cm), ( t tính bằng giây). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất là: 
 A. B. . C. . D. .
Câu 38. Phát biểu nào sau là sai khi nói về sóng cơ.
 A. Sóng cơ không truyền được trong chân không. B. Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang.
 C. Sóng truyền trong không khí là sóng dọc. 	D. Sóng truyền trong chất lỏng là sóng ngang.
Câu 39. Mạch điện RLC mắc nối tếp, R = 100, cuộn dây thuần cảm có L = , điện dung tụ 
C = . Cường độ dòng điện trong mạch i = 2cos ( 100. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là: 
A. u = 200 B.u = 200. 
 C. u = 200 D. u = 200cos (
Câu 40. Mạch dao động lí tưởng LC có C = , cuộn dây có hệ số tự cảm L = Chu kỳ dao động riêng của mạch là 
A. 0,005s. B. 2.10-5s. C. 0,2.10-5s. D. 5.10-5s.
HẾT.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 27.doc