Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập

I/ MỤC TIÊU:

- Ôn tập phần EXCEL.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phấn, bảng, SGK.

- Đèn chiếu PROJECTOR, phòng máy tính TH

III/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

- Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các kiến thức trọng tâm cần ôn lại.

- Kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.

IV/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1696Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết theo PPCT: 35
Ngày soạn : 23/12/08
Ngày giảng: 
Ôn tập 
I/ Mục tiêu:
Ôn tập phần EXCEL.
II/ Đồ dùng dạy học :
Phấn, bảng, SGK.
Đèn chiếu PROJECTOR, phòng máy tính TH
III/ Phương pháp giảng dạy :
- Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các kiến thức trọng tâm cần ôn lại.
- Kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.
IV/ Nội dung bài giảng :
Hoạt động của Giáo Viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động1: 
- Nêu lại khái niệm đã cho học, gọi học sinh lên trả lời khái niệm
- HS cần nắm được khái niệm về bảng tính và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập.
Hoạt động2: 
- Gọi 1 học sinh trả lời các cách khởi động và thoát.
- HS: nắm được cấu trúc của bảng tính (ghi chép)
- Ôn lại các bước ghi tệp văn bản đã học
Hoạt động 3:
GV vẽ hình cửa sổ chương trình lên bảng (hoặc chiếu nếu có Projector), sau đó hỏi học sinh tư duy lại các thành phần cửa sổ của EXCEL
- Muốn di chuyển con trỏ (văn bản- ô vuông) trong trang tính thì chúng ta thao tác thế nào?
- Để bôi đen cột hoặc hàng, ta sử dụng chuột thao tác thể nào?
Hoạt động5:
Vẽ một bảng tính (hoặc chiếu đèn lên màn hình)
Cho đầy đủ thông tin về bảng tính.
Làm mẫu công thức tính toán cho hs xem
Bài 1 - làm quen với CT MS EXCEL:
1/ Khái niệm bảng tính:
2/ Khởi động và kết thúc EXCEL
a/ Khởi động
Cách1:
Cách2:
b/ Thoát:
Cách1:
Cách2
* Cách ghi tệp văn bản vào đĩa:
 a/ Cách1:
 b/ Cách2:
3/ Các thành phần màn hình làm việc:
Tiêu đề:
Bảng chọn (menu)
Công cụ chuẩn
Định dạng
Công thức
Vùng bảng tính
Các sheet
Các nút điểu khỉên
4/ Di chuyển và nhập trong ô
Dùng phím
Dùng chuột
Bài 2- Khởi tạo 1 bảng tính
1/ Các kiểu dữ liệu
2/ Nhập và chỉnh sửa Dl trong ô
3/ Lưu và mở 1 tệp (tập tin) bảng tính
Bài3- xử lý dữ liệu trong bảng tính
1/ Di chuyển và sao chép DL trong bảng
2/ Tìm kiếm và thay thế DL trong bảng
3/ Xử lí Ô, cột, hàng (chèn/xóa/thay đổi kích thước)
4/ Định dạng cho bảng tính
Bài 4- Sử dụng 1 số hàm thông dụng
1/ Tổng quát về hàm
KN
Dạng thức
Cách nhập
Chú ‏‎ý khi nhọ̃p
2/ Các hàm thụng dụng
- Sum, AVERAGE, MAX, MIN, IF, IF lụ̀ng nhau
- hàm Vlookup, Hlookup
Bài 5- BIấ̉U Đễ̀
1/ các bước tạo biờ̉u đụ̀
Bài 6- CƠ SỞ DỮ LIậ́U
1/ Các khái niợ̀m CSDL, trường, bản ghi, tờn trường
2/ Các thao tác với hụ̣p thoại FORM
3/ Sắp xờ́p và lọc DL
IV/ ĐáNH GIá CUốI BàI
Nhận xét giờ ôn tập.
Nhắc nhở HS tiết sau kiểm tra HK

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_KT_HK1.doc