Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Trường THPT Cẩm Lý

Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Trường THPT Cẩm Lý

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích :

 - Giúp học sinh hiểu và biết được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình

 - Giúp học sinh biết diễn đạt 1 biểu thức trong ngôn ngữ lập trình

 - Giúp học sinh biết được các chức năng của lệnh gán

 - Giúp học sinh biết được cấu trúc câu lệnh gán và một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình pascal

 2. Yêu cầu

 - Học sinh sử dụng thành thạo các phép toán để xây dựng biểu thức

 - Sử dụng thành thạo được lệnh gán để viết chương trình

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 6960Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Trường THPT Cẩm Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 	:	Tiết 	:	
Ngày dạy 	: 	Lớp 	:	
BÀI 6: PHÉP TOÁN , BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích :
 - Giúp học sinh hiểu và biết được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình
 	- Giúp học sinh biết diễn đạt 1 biểu thức trong ngôn ngữ lập trình
 	- Giúp học sinh biết được các chức năng của lệnh gán
 	- Giúp học sinh biết được cấu trúc câu lệnh gán và một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình pascal
 2. Yêu cầu
 	- Học sinh sử dụng thành thạo các phép toán để xây dựng biểu thức
 	- Sử dụng thành thạo được lệnh gán để viết chương trình
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên
	- Sách giáo khoa, tranh chứa các biểu thức trong toán học.
2. Chuẩn bị của học sinh
	- Sách giáo khoa.
III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức lớp
	- Ổn định lớp.
- Chỉnh đốn trang phục.
- Kiểm tra sỹ số.
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
Cách khai báo biến nào sau đây là đúng?
a.A,B,C :Integer;
 b. var i,j :byte; 
 N: word;
 c.Giả sử toàn trường có 1000học sinh.Gọi N là số học sinh của toàn trường thì khai báo như sau :
var N:byte;
Nhận xét và cho điểm
3. Đặt vấn đề
4. Nội dung bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tg
1.Phép toán
Em hãy kể tên các phép toán mà em đã được học trong toán học?
Trong ngôn ngữ lập trình pascal cũng có những phép toán đó nhưng nó được diễn giải bằng một cách khác
- Quan sát trong Sgk trang 24 và cho biết các nhóm phép toán ?
Em hãy cho biết phép div,mod được sử dụng cho những kiểu dữ liệu nào?
- Phép toán quan hệ có kết quả trả về kiểu dữ liệu nào?
Phép toán được sử dụng trong các biểu thức số học như thế nào?chúng ta đi tìm hiểu phần 2
2: Tìm hiểu biểu thức số học 
Trong toán học 1 biểu thức thì bao gồm các yếu tố nào?
-Nếu có một bài toán mà các toán hạng là các biến số,hằng số hoặc hàm số và toán tử là các phép toán số học thì biểu thức đó có tên gọi là gì?
Em hãy sử dụng phép toán số học biểu diễn các biểu thức sau thành biểu thức trong ngôn ngữ lập trình 
Tương tự như trong toán học thì thứ tự các phép tán được thực hiện như thế nào?
- Trong toán học chúng ta đã được biết những hàm số học nào?em hãy kể tên những hàm đó?
- Tương tự như vậy trong tin học cũng có những hàm như vậy nhưng nó được biểu diễn bằng một cách khác,chúng ta chuyển sang phần 3
3.Hàm số học chuẩn
- Hãy quan sát lên bảng kết hợp với bảng các hàm số học chuẩn trong Sgk
Ví dụ:
 biểu thức 
Hãy biểu diễn biểu thức trên sang biểu thức trong ngôn ngữ lập trình pascal
4. Biểu thức quan hệ
Khi hai biểu thức số học liên kết với nhau bằng phép toán quan hệ ta được một biểu thức mới, biểu thức đó gọi là biểu thức gì?
- Hãy lấy một ví dụ về biểu thức quan hệ?
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết cấu trúc chung của biểu thức quan hệ?
- Thứ tự thực hiện của biểu thức quan hệ?
- Cho biết kết quả của phép toán quan hệ thuộc kiểu dữ liệu nào đã học?
5. Biểu thức logic
Các biểu thức quan hệ được liên kết với nhau bởi phép toán Logic được gọi là biểu thức Logic.
- Hãy cho ví dụ về biểu thức logic.
.- Thứ tự thực hiện biểu thức logic?
- Kết quả của biểu thức logic có kiểu dữ liệu là gì?
Giải thích các phép toán: and (và), or (hoặc), not (phủ định).
6. Tìm hiểu lệnh gán
VD: X:=7+2;
- Lấy 7 cộng 2 đem kết quả đặt vào X ta được X=9
Gv: Em hãy cho biết chức năng của lệnh gán là gì?
Ta có cấu trúc lệnh gán như sau:
:=;
Gv:Em hãy cho ví dụ về lệnh gán 
Các phép toán +,-,x,:,chia lấy dư,chia lấy phần nguyên
Các phép toán số học +,-,*,/,div,mod
-Nhóm các phép toán quan hệ ,>=,=,,
- Nhóm phép toán logic and,or,not
Suy nghĩ và trả lời
- Chỉ sử dụng cho kiểu nguyên
Thuộc kiểu logic 
Học sinh suy nghĩ và trả lời
Bao gồm hai yếu tố là toán tử và toán hạng
Gọi là biểu thức số học
Lên bảng biểu diễn thành biểu thức trong ngôn ngữ lập trình pascal
3*a*a+4*b+c
(a*b)/(2*x*y);
((x+y)/(1-(2/z))+(x*x)/(2*z)
Trong ngoặc đơn được thực hiện trước,phép nhân,chia,chia lấy phần nguyên,chia lấy phần dư được thực hiện trước,phép cộng trừ thực hiện sau 
Hàm căn bậc hai ,hàm giá trị tuyệt đối ,hàm sin,cosin
Lắng nghe giảng
Quan sát lên bảng và sgk
b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
- Gọi là biểu thức quan hệ.
 Ví dụ: 2*x < y
- Cấu trúc chung: 
+ Tính giá trị biểu thức.
+ Thực hiện phép toán quan hệ.
+ Kiểu logic.
((3+2)<8)and(5<9)
Thực hiện các biểu thức quan hệ rồi mới thực hiện phép toán logic
Kiểu logic
Suy nghĩ và trả lời
+. Tính giá trị của biểu thức
+. Gán giá trị tính giá trị được vào tên 1biến
Lấy ví dụ
IV. CỦNG CỐ
- Các phép toán trong pascal:số học,quan hệ,logic
	- Các biểu thức trong pascal:số học,quan hệ,logic
- Các cấu trúc lệnh gán trong pascal:Tênbiến:=biểuthức
V. VỀ NHÀ
- Làm bài tập 5,6,7,8 trang 35_36 Sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 6.doc