Giáo án môn Tin học khối 11 - Những lệnh Run thông dụng

Giáo án môn Tin học khối 11 - Những lệnh Run thông dụng

appwizcpl : Chạy chương trình Add/Remove Programs

Calc : Chạy chương trình máy tính điện tử

cfgwiz32 : Cấu hình ISDN

Charmap : Mở bảng ký tự đặc biệt

Chkdisk : Sửa chữa những tập tin bị hỏng

Cleanmgr : Chạy chương trình dọn dẹp ổ đĩa (Disk Cleanup)

Clipbrd : Mở cửa sổ Clipboard Viewer

Control : Hiển thị Control Panel

Cmd : Mở cửa sổ Window Command

control mouse : Sử dụng để điều chỉnh đặc tính của chuột

dcomcnfg : Chạy ứng dụng Component Services

Debug : Khởi động chương trình ngôn ngữ lập trình Assembly

Defrag : Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng

Drwatson : Tìm kiếm những chương trình bị lỗi

Dxdiag : Khởi động tiện ích chuẩn đoán DirectX

Explorer : Mở trình duyệt tập tin Windows Explorer

Fontview : Xem font chữ đồ hoạ

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Những lệnh Run thông dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Những lệnh Run thông dụng
appwizcpl : Chạy chương trình Add/Remove Programs
Calc : Chạy chương trình máy tính điện tử
cfgwiz32 : Cấu hình ISDN
Charmap : Mở bảng ký tự đặc biệt
Chkdisk : Sửa chữa những tập tin bị hỏng
Cleanmgr : Chạy chương trình dọn dẹp ổ đĩa (Disk Cleanup)
Clipbrd : Mở cửa sổ Clipboard Viewer
Control : Hiển thị Control Panel
Cmd : Mở cửa sổ Window Command
control mouse : Sử dụng để điều chỉnh đặc tính của chuột
dcomcnfg : Chạy ứng dụng Component Services
Debug : Khởi động chương trình ngôn ngữ lập trình Assembly
Defrag : Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng
Drwatson : Tìm kiếm những chương trình bị lỗi
Dxdiag : Khởi động tiện ích chuẩn đoán DirectX
Explorer : Mở trình duyệt tập tin Windows Explorer
Fontview : Xem font chữ đồ hoạ
fsmgmtmsc : Sử dụng để mở những thư mục chia sẻ (Shared Folder)
firewallcpl : Sử dụng để đặt cấu hình cho tường lửa của Windows
ftp : Mở chương trình FTP
hdwwizcpl : Sử dụng để chạy chương trình Add Hardware
Ipconfig : Hiển thị cấu hình IP của tất cả các card mạng
Logoff : Sử dụng để Logoff máy vi tính
Mmc : Khởi động chương trình Microsoft Management Console
Msconfig : Cấu hình để chỉnh sửa tập tin khởi động
Mstsc : Sử dụng để truy cập Remote desktop
Mrc : Khởi động tiện ích xoá bỏ những phần mềm gây hại
msinfo32 : Mở tiện ích xem thông tin hệ thống của máy vi tính
Nbtstat : Hiển thị các kết nối hiện tại đang sử dụng NetBIOS thông qua giao thức TCP/IP
Netstat : Hiển thị tất cả những kích hoạt kết nối mạng
Nslookup : Quay lại máy chủ DNS cục bộ
Osk : Sử dụng để truy cập bàn phím ảo trên màn hình
perfmon.msc : Sử dụng để cấu hình sự thực thi của máy vi tính
Ping : Gửi dữ liệu tới host/IP
powercfgcpl : Sử dụng để cấu hình cho tuỳ chọn nguồn cấp năng lượng (điện)
regedit : Chỉnh sửa Registry
Regwiz : Đăng ký
sfc /scannow : Kiểm tra tập tin hệ thống
sndrec32 : Mở chương trình ghi âm
Shutdown : Sử dụng để tắt máy vi tính
Spider : Sử dụng để mở trò chơi Spider Solitare
sndvol32 : Mở bảng điều chỉnh âm lượng
sysedit : Chỉnh sửa tập tin khởi động
taskmgr : Mở bảng chương trình quản lý tác vụ
telephoncpl : Sử dụng để cấu hình những tuỳ chọn của Modem
telnet : Chạy chương trình Telnet
Winchat : Sử dụng để chat với Microsoft
Wmplayer : Sử dụng để chạy chương trình Windows Media Player
Wab : Sử dụng để mở cửa sổ Address Book
winWord : Sử dụng để mở chương trình Microsoft Word
Winipcfg : Hiển thị cấu hình IP
Winver : Sử dụng để kiểm tra phiên bản của HĐH đang sử dụng
Wupdmgr : Liên kết tới website cập nhật của Microsoft
Write : Sử dụng để mở WordPad

Tài liệu đính kèm:

  • docNhung lenh Run thong dung.doc