Giáo án Tin học 11 - Bài 3: Cấu trúc chương trình

Giáo án Tin học 11 - Bài 3: Cấu trúc chương trình

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1-Kiến thức

- Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng bằng một ngôn ngữ lập trình.

- Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.

2-Kỹ năng

- Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản.

3-Thái độ

- Say mê, tham thích nghiên cứu môn Tin học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1-Chuẩn bị của Giáo viên

- Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học.

2-Chuẩn bị của Học sinh

- Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập.

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1509Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài 3: Cấu trúc chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 	:	Tiết 	:	
Ngày dạy 	: 	Lớp 	:	
CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
§3: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1-Kiến thức
- Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng bằng một ngôn ngữ lập trình.
- Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.
2-Kỹ năng
- Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản.
3-Thái độ
- Say mê, tham thích nghiên cứu môn Tin học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1-Chuẩn bị của Giáo viên
- Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học.
2-Chuẩn bị của Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức lớp
	- Ổn định lớp.
- Chỉnh đốn trang phục.
- Kiểm tra sỹ số.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Đặt vấn đề
4. Nội dung bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tg
- Thuyết trình đưa ra cấu trúc chung của chương trình.
1. Cấu trúc chung
	Mỗi chương trình nói chung gồm 2 phần: phần khai báo và phần thân chương trình.
[]
Chú ý: Những nội dung nằm trong dấu ngoặc [] là có thể có hoặc không.
2. Các thành phần của chương trình
a. Phần khai báo
Có thể khai báo: tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.
*Khai báo tên chương trình
Có thể có hoặc không. Nếu có thì bắt đầu bằng từ khoá program
Program 
VD: program ptbac2; program vidu;
*Khai báo thư viện
Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng thì phải khai báo.
	uses ;
VD: uses crt, dos, graph;
- crt: cung cấp các chương trình làm việc với màn hình và bàn phím.
Minh hoạ trực tiếp bằng chương trình cụ thể. 
*Khai báo hằng
	Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Khi cần thay đổi giá trị của hằng thì ta chỉ cần thay đổi giá trị trong khai báo.
Vd: const n = 100;
 max = 1000;
 g =9.8;
 Kq = ‘Ket qua’;
*Khai báo biến
- Mọi biến trong chương trình đều được đặt tên và phải được khai báo.
- Biến chỉ nhận 1 giá trị tại một thời điểm gọi là biến đơn.
Yêu cầu h/s nhắc lại quy tắc đặt tên trong Pascal.
(Chi tiết sẽ được học trong bài 5)
b. Phần thân chương trình
- Thân chương trình thường là nơi chứa toàn bộ các câu lệnh của chương trình hoặc lời gọi chương trình con.
- Thân chương trình thường có cặp dấu hiệu bắt đầu và kết thúc.
	Begin
	 	[]
	End.
- Đưa ra một số chương trình bằng Pascal để h/s quan sát.
3. Ví dụ chương trình đơn giản
Vd1: 
program vi_du1;
uses crt;
begin
 clrscr;
 writeln('Chao cac ban !');
 readln;
end.
Vd2:
begin
 clrscr;
 writeln('Chao cac ban !');
 writeln(‘ Moi cac ban hay lam quen voi pascal !’);
 readln;
end.
- Có thể giải thích qua tác dụng của một số từ khoá.
- Cho chương trình chạy.
- Lắng nghe, ghi chép.
- Nghe giảng, ghi bài.
- Lấy ví dụ: 
+ program ucln;
+ program phuong_trinh_bac2;
+ program so_nguyen_to;
Nhận xét cách khai báo của nhau.
- Nghe giảng, ghi bài.
- Có thể xem Bài 19 SGK để biết thêm về các thư viện chương trình.
- Quan sát thầy giáo thực hiện trên chương trình cụ thể để hiểu rõ về thư viện crt. Đây là thư viện hay sử dụng nhất đối với phạm vi là các em học sinh.
- Nghe giảng, ghi bài.
- Lấy ví dụ:
- const x = 10;
 p = 3.14;
- const lop = ‘Lop 11A1’;
 tr = ‘THPT Cam Ly’;
 d = ‘Dup’;
 t = ‘Truot’; 
- Nhắc lại quy tắc đặt tên trong Turbo Pascal.
- Nghe giảng, ghi bài.
- Quan sát một số chương trình thầy giáo đã xây dựng sẵn.
- Quan sát các chương trình của thầy giáo đưa ra.
- Chỉ ra các thành phần của nó.
- Quan sát chương trình chạy.
IV. CỦNG CỐ
- Nhắc lại cấu trúc chung của chương trình.
- Các thành phần của chương trình: 
	+ Phần khai báo: tên chương trình, thư viện mẫu, khai báo hằng, biến.
	+ Phần thân chương trình.
V. VỀ NHÀ
- Làm bài tập trong sách bài tập: từ bài 2.1 đến 2.2
- Đọc trước nội dung bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 4.doc