Giáo án Tin học 11 - Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

Giáo án Tin học 11 - Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

1/ CÁC CHỨC NĂNG CHUNG CỦA HỆ SoẠN THẢO VĂN BẢN

2/ MỘT SỐ QUY ƯỚC TRONG ViỆC GÕ VĂN BẢN

3/ CHỮ ViỆT TRONG SoẠN THẢO VĂN BẢN

 

ppt 10 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2195Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO Bài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢNBÀI 15. LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORDBÀI 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢNBÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁCBÀI 18. CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢOBÀI 19. TẠO VÀ LÀM ViỆC VỚI BẢNGCHƯƠNG III Soạn thảo văn bản1/ CÁC CHỨC NĂNG CHUNG CỦA HỆ SoẠN THẢO VĂN BẢN2/ MỘT SỐ QUY ƯỚC TRONG ViỆC GÕ VĂN BẢN3/ CHỮ ViỆT TRONG SoẠN THẢO VĂN BẢNBài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN Câu hỏi:1/ Trong cuộc sống em thấy có những công việc nào liên quan đến văn bản? 2/ Văn bản soạn thảo trên máy tính có thể chứa những nội dung nào?Bài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN 1/ CÁC CHỨC NĂNG CHUNG CỦA HỆ SoẠN THẢO VĂN BẢNPhần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản gọi là hệ soạn thảo văn bản.Vậy hệ soạn thảo văn bản là gì? Bài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN 1/ CÁC CHỨC NĂNG CHUNG CỦA HỆ SoẠN THẢO VĂN BẢNHệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản : gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. 1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶nBài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN a/ nhập và lưu trữ văn bản	a. Hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong một câu.	b. Hệ soạn thảo văn bản quản lí tự động việc xuống dòng trong khi ta gõ văn bản.	c. Các hệ soạn thảo văn bản có phần mềm xử lí chữ Việt nên ta có thể soạn thảo văn bản chữ Việt.	d. Trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng kích thước. Chọn câu đúng trong các câu sau:C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶nBài 14. KHÁI NiỆM VỀ SOẠN a/ nhập và lưu trữ văn bảnb/ Sửa đổi kí tự và từ Söa ®æi kÝ tù, tõ b»ng c¸c c«ng cô: Xo¸, chÌn thªm, thay thÕ ...  Söa cÊu tróc v¨n b¶n: Xo¸, sao chÐp, di chuyÓn, chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n.Xin c¶m ¬n quý 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai 14 khai niem ve he soan thao van ban_bai giang(ngoc).ppt