Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 15, 16: Dòng điện không đổi

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 15, 16: Dòng điện không đổi

I. Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

- Vận dụng công thức tính cường độ dòng điện .

- Vận dụng công thức định luật Om cho đoạn mạch

2/ Kỹ năng:

 - Giải bi tập về dòng điện không đổi

II. Chuẩn bị:

 Kiến thức và bài tập.

III. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1375Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 15, 16: Dòng điện không đổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÍ BÁM SÁT 15,16:
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức: 
Vận dụng công thức tính cường độ dòng điện .
Vận dụng công thức định luật Oâm cho đoạn mạch 
2/ Kỹ năng:
 - Giải bài tập về dòng điện không đổi 
II. Chuẩn bị:
 Kiến thức và bài tập. 
III. Tiến trình bài học:
HỌAT ĐỘNG CỦA GV
HỌAT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
TIẾT 1:
Oån định lớp 
Kiểm tra bài cũ 
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu 7.1 
Gọi HS nêu nhận xét .
GV nêu nhận xét .
GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu 7.2 
Gọi HS nêu nhận xét .
GV nêu nhận xét .
GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu 7.3 
Gọi HS nêu nhận xét .
GV nêu nhận xét .
GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu 7.4 
Gọi HS nêu nhận xét .
GV nêu nhận xét .
TIẾT 2:
Bài 7.10 SBT:
-Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS . 
Bài 7.16 SBT:
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS . 
Bài tập:
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS . 
Báo cáo tình hình lớp 
Trả lời các câu hỏi của giáo viên .
HS trả lời câu hỏi .
HS nhận xét câu trả lời .
HS trả lời câu hỏi .
HS nhận xét câu trả lời .
HS trả lời câu hỏi .
HS nhận xét câu trả lời .
HS trả lời câu hỏi .
HS nhận xét câu trả lời .
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
CÔNG THỨC CẦN NHỚ 
CÂU 7.1 : 
ĐÁP ÁN : A
CÂU 7.2 : 
ĐÁP ÁN : B
CÂU 7.3 : 
ĐÁP ÁN : B
CÂU 7.4 : 
ĐÁP ÁN : C
Bài 7.10 SBT:
Bài 7.16 SBT:
I = 0,2 A
E = 6V
BÀI TẬP : Cho mạch điện như hình vẽ 
R
Cho nguồn có suất điện đông 12 V , điện trở trong , điện trở R=5 . Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn 
ĐS : 2A
IV. Củng cố, dặn dò:
-Tĩm lược các kiến thức trọng tâm của bài. 
- Xem trước nội dung bài học mới 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 15,16-11BSCB.doc