Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 40: Kiểm tra một tiết

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 40: Kiểm tra một tiết

I. MỤC TIÊU:

 - Giúp học sinh kiểm tra các kiến thức của mình đã nắm ở chương IV đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra, rèn luyện tính tự lực, tự cường, tính trung thực

 - Đề kiểm tra phù hợp, phân loại được học sinh.

II.ĐỀ RA:

 Đề kèm theo.

III. ĐÁP ÁN:

 Đáp án kèm theo.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 40: Kiểm tra một tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 40:	KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC TIÊU:
	- Giúp học sinh kiểm tra các kiến thức của mình đã nắm ở chương IV đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra, rèn luyện tính tự lực, tự cường, tính trung thực 
	- Đề kiểm tra phù hợp, phân loại được học sinh.
II.ĐỀ RA:
	 Đề kèm theo.
III. ĐÁP ÁN:
	Đáp án kèm theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_36.doc