Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 17: Ôn tập học kỳ I

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 17: Ôn tập học kỳ I

I. MỤC TIÊU:

- Giải đáp các thắc mắc về các nội dung trong đề cương ôn tập học kỳ I về lý thuyết;

- Củng cố thêm về cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp với số lần của biết trước;

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 17: Lý thuyết và bài tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp:

B. Bài cũ:.

C. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1414Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 17: Ôn tập học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17 : ÔN TẬP HỌC KỲ I 
I. MỤC TIÊU:
- Giải đáp các thắc mắc về các nội dung trong đề cương ôn tập học kỳ I về lý thuyết;
- Củng cố thêm về cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp với số lần của biết trước;
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 17: Lý thuyết và bài tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ:.
C. Bài mới:
Hoạt động 1: Lý thuyết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Giải đáp các thắc mắc của HS về nội dung trong đề cương ôn tập học kỳ I.
H2: Dặn dò thêm các nội dung ôn tập cho HS 
- Đặt câu hỏi thắc mắc và lắng nghe GV.
Hoạt động 2: bài tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bài tập 1: 
H1 : Phát vấn HS phân tích đề.
H2: Gọi 2 HS lên bảng viết.
H3: GV phát vấn HS nhận xét.
H1: Phát vấn HS phân tích đề. 
+ Số hạng của tổng S?
+ Dùng cấu trúc lặp nào để mô tả?
H2: Gọi HS lên bảng trình bày.
H3: Gọi HS còn lại nhận xét.
- HS trả lời 
- HS lên bảng trình bày.
- Nhận xét.
- HS trả lời 
- HS lên bảng trình bày.
- Nhận xét.
Bài tập 1: Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:
a) 
b) 
a)
if y <= z then x := y+z
 else
 if y < 1 then x :=y – z 
 else z := 0.25 ;
b) 
if (sqr(b+c) >=1 then 
a := sqr(b) – sqr(c)/ (b+c) 
else a := abs(sqrt(b+3c) – c ;
Bài tập 2: Viết chương trình Pascal tính tổng sau:
Với a là số nguyên và a >2 được nhập từ bàn phím.
program Tong _S;
uses crt ;
var S : real; a, N : integer;
begin
 clrscr ;
 write(‘Hay nhap gia tri a la so guyen lon hon 2 vao!);
 readln(a);
 S:= 0 ;
 for N := 1 to 50 do 
 S := S + a/(sqr(a)+sqr(N));
 writeln(‘Tong S la: ’, S :14 :6);
 readln
end.
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm vững các kiến thức đã học. 
	 	- Về nhà học bài và viết các chương trình tương tự chuẩn bị thi học kỳ I.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_17.doc