Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu sơ lược một số thư viện như crt, graph, system, dos, printer thông qua đó học sinh biết được:

+ Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các thư viện chương trình con chuẩn để mở rộng khả năng ứng dụng.

+ Mỗi thư viện có một số hàm và thủ tục ( chương trình con chuẩn) liên quan đến một loại công việc.

+ Các ngôn ngữ lập trình cung cấp những khả năng về quản lý, khai thác và điều khiển thiết bị vào/ra để thực hiện các thao tác đồ họa.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 49: Lý thuyết.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

TIẾT 49

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1574Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§19 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
I. MỤC TIÊU:
- Giới thiệu sơ lược một số thư viện như crt, graph, system, dos, printer thông qua đó học sinh biết được:
+ Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các thư viện chương trình con chuẩn để mở rộng khả năng ứng dụng.
+ Mỗi thư viện có một số hàm và thủ tục ( chương trình con chuẩn) liên quan đến một loại công việc.
+ Các ngôn ngữ lập trình cung cấp những khả năng về quản lý, khai thác và điều khiển thiết bị vào/ra để thực hiện các thao tác đồ họa.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 49: Lý thuyết.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
TIẾT 49
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1 : Thư viện crt
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1:Thư viện crt chứa các chương trình con liên quan đến loại việc nào?
H2: Một số thủ tục trong thư viện mà em biết?
H3: Giáo viên giải thích và HS cho ví dụ.
- Crt chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lý và khai thác màn hình và bàn phím của máy tính.
- Các thủ tục : clrscr, write, read, TextColor, TextBackground, GotoXY.
Hoạt động 2 : Thư viện Graph
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1:Thư viện crt chứa các chương trình con liên quan đến loại việc nào?
H2: Phân biệt hai chế độ màn hình? Trong Pascal, tệp BGI?
H3: Khởi tạo chế độ đồ họa bằng thủ tục nào?
H4: Kết thúc làm việc với chế độ đồ họa trở về màn hình văn bản bằng thủ tục nào?
H5: Tìm hiểu một số thủ tục, hàm trong thư viện graph.
- Graph chứa các thủ tục liên quan đến chế độ đồ họa.
- Hai chế độ màn hình là chế độ văn bản và chế độ đồ họa:
+ Chế độ văn bản dùng để hiển thị các kí tự trong bộ mã ASCII. Đơn vị cơ sở của màn hình văn bản là các hình chữ nhật nhỏ, mỗi hình chứa một ký tự duy nhất của bôï mã ASCII. Đơn vị cơ sở của màn hình đồ họa là điểm ảnh Piexl. Độ phân giản của màn hình cho biết số điểm ảnh của màn hình đồ họa.
- Thủ tục khởi tạo chế độ đồ họa và kết thúc chế độ đồ họa:
Proceduce InitGraph(var driver, mode : integer ; path : string);
CloseGraph; 
- Tìm hiểu mục c) d) e) SGK.
Hoạt động 3 : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Gọi HS đọc mục 3) một số thư viện khác.
Hoạt động 4 : Sử dung thư viện
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Muốn sử dụng thủ tục, hàm chuẩn trong một thư viện nào đó ta phải làm gì? Sau đó Gv giải thích thêm.
H2: Gọi HS cho ví dụ.
- Phải khai báo bằng lệnh:
Uses Unit1, Unit2, ,UnitN;
- Ví dụ:
Uses crt, dos, graph;
D.Củng cố và dặn dò:
- Biết một số thư viện như crt, graph, system, dos, printer và biết cách sử dụng chúng.
	- Về nhà xem bài và chuẩn bị trước Bài tập và thực hành số 8.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_49.doc