Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 2)

Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về xâu ký tự, đặc biệt là các hàm và thủ tục liên quan.

- Nắm được một số thuật toán cơ bản : tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện 1 ký tự

2. Kĩ năng:

- Khai báo được biến kiểu xâu

- Nhập, xuất giá trị cho biến xâu.

- Duyệt qua được tất cả các ký tự của xâu.

- Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1421Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 32
Ngày soạn
04/01/10
Bài 14.BÀI THỰC HÀNH 5 (T2)
Ngày giảng
12/01/10
MỤC TIÊU
Kiến thức:
Củng cố cho học sinh những kiến thức về xâu ký tự, đặc biệt là các hàm và thủ tục liên quan.
Nắm được một số thuật toán cơ bản : tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện 1 ký tự
Kĩ năng:
Khai báo được biến kiểu xâu
Nhập, xuất giá trị cho biến xâu.
Duyệt qua được tất cả các ký tự của xâu.
Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn.
Tư duy:
Các kiểu có cấu trúc là tiền đề cho lập trình logic, tạo ra chương trình ứng dụng và đồ hoạ.
Thái độ:
Tự giác, tích cực, chủ động trong thực hành.
CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
Phương tiện:
GV: phòng máy có cài Pascal
Tổ chức trong phòng máy để HS có được kỹ năng cơ bản khi làm việc với kiểu xâu.
HS: Sách giáo khoa, vở ghi. Xem trước bài học.
Phương pháp dạy học
Gợi mở vấn đáp 
Đàm thoại
Đặt vấn đề
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành.
Nội dung bài giảng:
HOẠT ĐỘNG
 Rèn luyện kỹ năng lập trình
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GV giới thiệu đề bài
- GV nêu mục đích của bài toán
- Chia lớp thành 2 nhóm:
 * Nhóm 1: Đặt các câu hỏi phân tích.
 * Nhóm 2: Trả lời các câu hỏi phân tích
- Theo dõi những câu hỏi phân tích của nhóm 1 và câu trả lời của nhóm 2.
- Bổ sung và sửa sai cho cả nhóm 1 và nhóm 2
- GV đưa ra dàn ý chi tiết thông qua bảng phụ và yêu cầu HS chi tiết hoá bằng các câu lệnh để có 1 chương trình chạy đúng 
- Yêu cầu HS nhập dữ liệu cho sẵn của GV và thông báo kết quả 
{phần khai báo}
Begin
{nhạp xâu s}
N:= length(s);
{Khởi trị cho mảng đếm}
For i:= 1 to N do
Neu s[i] la chu cai thi dem tang cho s[i]
For i:= 1 to 26 do 
Thong bao so lam xuat hien cua chr (i+ord(‘A’)-1)}
End.
-Xác nhận những bài làm có kết quả đúng và sửa sai cho HS có kết quả sai
- GV giới thiệu đề bài
- GV hướng dẫn: Tìm vị trí xâu con “anh” trong xâu st đã cho, xoá xâu con này đi rồi chèn xâu “em” vào vị trí đó . Lặp đi lặp lại điều này cho đến khi không tìm thấy xâu “anh” cần thay thế trong xâu st nữa
 * Các hàm và thủ tục chuẩn đã biết đối với kiểu xâu có thể tìm được vị trí xuất hiện 1 xâu con, xoá 1 xâu con, chèn 1 xâu con không?
Vậy các em về nhà làm bài này cho thầy, giờ sau thầy kiểm tra.
- Quan sát đề và xác định những công việc cần thực hiện 
- Nhóm 1: 
 * Dữ liệu vào, dữ liệu ra của bài toán?
 * Nêu các nhiệm vụ chính cần thực hiện khi giải quyết bài toán
 * Cấu trúc dữ liệu phải sử dụng như thế nào?
 * Ta phải sử dụng hàm nào?
- Nhóm 2:
 * Vào: Một xâu S
 * Ra: Dãy các số ứng với sự xuất hiện của mỗi loại ký tự trong xâu
 * Nhiệm vụ: Duyệt từ trái sang phải, thêm 1 đơn vị cho ký tự đọc được.
 * Cấu trúc dữ liệu: Dem[‘A’..’Z’]
 * Dùng hàm Upcase
Thực hiện soạn thảo chương trình vào máy theo yêu cầu của GV
Nhập dữ liệu vào và thông báo kết quả cho GV
J Vâng ạ
Củng cố:
Nắm được một số thuật toán đơn giản liên quan đến xâu ký tự : 
Kiểm tra một xâu đối xứng 
Tìm tần suất xuất hiện của các ký tự có trong xâu
Dặn dò:
Về nhà hs nào có máy thì tiếp tục thực hành và xem tiếp phần thực hành sau. Các em nghỉ.
NHẬN XÉT
Phương pháp:
Hiệu quả sử dụng:
Hiệu quả SD TBDH:
ND cần điểu chỉnh:
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 32.doc