Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 1)

Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về xâu ký tự, đặc biệt là các hàm và thủ tục liên quan.

- Nắm được một số thuật toán cơ bản : tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện 1 ký tự

2. Kĩ năng:

- Khai báo được biến kiểu xâu

- Nhập, xuất giá trị cho biến xâu.

- Duyệt qua được tất cả các ký tự của xâu.

- Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1485Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 14: Bài thực hành 5 (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 31
Ngày soạn
04/01/10
Bài 14.BÀI THỰC HÀNH 5 (T1)
Ngày giảng
08/01/10
MỤC TIÊU
Kiến thức:
Củng cố cho học sinh những kiến thức về xâu ký tự, đặc biệt là các hàm và thủ tục liên quan.
Nắm được một số thuật toán cơ bản : tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện 1 ký tự
Kĩ năng:
Khai báo được biến kiểu xâu
Nhập, xuất giá trị cho biến xâu.
Duyệt qua được tất cả các ký tự của xâu.
Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn.
Tư duy:
Các kiểu có cấu trúc là tiền đề cho lập trình logic, tạo ra chương trình ứng dụng và đồ hoạ.
Thái độ:
Tự giác, tích cực, chủ động trong thực hành.
CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
Phương tiện:
GV: phòng máy có cài Pascal
Tổ chức trong phòng máy để HS có được kỹ năng cơ bản khi làm việc với kiểu xâu.
HS: Sách giáo khoa, vở ghi. Xem trước bài học.
Phương pháp dạy học
Gợi mở vấn đáp 
Đàm thoại
Đặt vấn đề
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành.
Nội dung bài giảng:
HOẠT ĐỘNG 1
 Palidrom
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Tìm hiểu đề bài
- Giới thiệu nội dung đề bài lên bảng. 
- Diễn giải: Một xâu được gọi là Palidrom nếu ta đọc các ký tự từ phải sang trái sẽ giồng khi đọc từ trái sang phải.
- Yêu cầu học sinh cho hai ví dụ về xâu palidrom và một ví dụ không phải là palidrom.
2. Tìm hiểu chương trình gợi ý.
- Chiếu chương trình lên bảng.
- Hỏi: Chương trình sau đây có chức năng làm gì? Kết quả in ra màn hình như thế nào?
- Thực hiện chương trình để học sinh kiểm nghiệm suy luận của mình.
Chúng ta co thể sử dụng câu lệnh For to hoặc While do
program palindrome ;
var i, x: byte ;
 a, p: string ;
begin
write ('nhap vao xau :');
readln (a);
X:= length (a) ;
p:= '' ;
for i:= x downto 1 do
p:= p+a[i];
if a= p then
write ('xau la palindrome')
else
write ('xau khong phai la palindrome');
readln
end.
3.Cải tiến chương trình.
- Nêu yêu cầu mới: Viết lại chương trình mà không sử dụng biến trung gian p.
- Yêu cầu: Nhận xét về các cặp ở vị trí đối xứng nhau trong một xâu palidrom?
- Hỏi: Ký tự thứ i đối xứng với ký tự vị trí nào?
- Hỏi: Cần phải so sánh bao nhiêu cặp ký tự trong xâu để biết được xâu đó là palidrom?
- Hỏi: Dùng cấu trúc lặp nào để so sánh?
- Yêu cầu học sinh viết chương trình hoàn chỉnh. 
- Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho sẵn của giáo viên và thông báo kết quả.
- Xác nhận những bài làm có kết quả đúng.
1. Quan sát, đọc kỹ đề.
Phải: 12321 abccba
Không phải: abcdea
2. Quan sát chương trình, suy nghĩ phân tích để hiểu chương trình.
- Kiểm tra một xâu có phải Palidrom hay không?
- In ra: ‘xau la palidrom’
 ‘Xau khong la palidrom’
- Quan sát giáo viên thực hiện chương trình, nhập dữ liệu và kết quả của chương trình.
 3.Chú ý theo dõi yêu cầu của giáo viên, trả lời một số câu hỏi dẫn dắt.
- Các ký tự ở vị trí này giống nhau.
- Ký tự thứ i đối xứng với ký tự thứ length()-i+1
- So sánh tối đa length() div 2.
- Có thể dùng For hoặc While.
- Thực hiện soạn thảo chương trình vào máy theo yêu càu cải tiến của giáo viên.
program palindrome ;
var i, x: byte ;
 a, p: string ;
begin
write ('nhap vao xau :');
readln (a);
X:= length (a) ;
i:= 1;
while (i<=(x div 2)) and (a[i]=a[x-i+1]) do i:= i+1;
if i>( x div 2) then writeln ('xau la palindrome')
else writeln ('xau khong phai la xau palindrome');
readln
end.
- Nhập dữ liệu vào và thông báo kết quả.
Củng cố:
Nắm được một số thuật toán đơn giản liên quan đến xâu ký tự : 
Kiểm tra một xâu đối xứng 
Tìm tần suất xuất hiện của các ký tự có trong xâu
Dặn dò:
Về nhà hs nào có máy thì tiếp tục thực hành và xem tiếp phần thực hành sau. Các em nghỉ.
NHẬN XÉT
Phương pháp:
Hiệu quả sử dụng:
Hiệu quả SD TBDH:
ND cần điểu chỉnh:
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 31.doc