Giáo án môn Tin học 11 - Ôn tập chương IV

Giáo án môn Tin học 11 - Ôn tập chương IV

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nắm được kiến thức đã học trong chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán.

II. CHUẨN BỊ:

1. Tài liệu, bài tập: SGK, SGV, SBT.

2. Dụng cụ, thiết bị: Phòng máy vi tính.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổ định, tổ chức lớp: CBL báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài giảng:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2704Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Ôn tập chương IV", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/03/2008
	 	 ÔN TẬP CHƯƠNG IV	
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS nắm được kiến thức đã học trong chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Tài liệu, bài tập: SGK, SGV, SBT.
2. Dụng cụ, thiết bị: Phòng máy vi tính.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổ định, tổ chức lớp: CBL báo cáo sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:	 Không.
3. Bài giảng:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1:
-Nội dung: Nhắc lại kiến thức cũ đã học.
-Mục tiêu: HS nhớ lại được các kiến thức lý thuyết đã học.
-Các bước tiến hành:
1/ Kiểu mảng một chiều:
GV: Cho HS nhắc lại lý thuyết về kiểu mảng một chiều: Khái niệm, khai báo, tham chiếu phần tử mảng.
HS: Nhắc lại phần lý thuyết.
2/ Mảng hai chiều:
GV: Cho HS nhắc lại lý thuyết về kiểu mảng hai chiều: Khái niệm, khai báo, tham chiếu phần tử mảng.
HS: Nhắc lại phần lý thuyết.
2/ Mảng hai chiều:
GV: Cho HS nhắc lại lý thuyết về kiểu xâu: Khái niệm, khai báo, tham chiếu phần tử xâu. Các thao tác xử lí thường sử dụng: 
 +Phép ghép xâu;
 +Phép so sánh;
 +Các thủ tục và hàm chuẩn xử lí xâu.
HS: Nhắc lại phần lý thuyết.
GV: Cho HS nhắc lại lý thuyết về kiểu bản ghi: Khai báo kiểu bản ghi, khai báo biến bản ghi, tham chiếu đến trường.
HS: Nhắc lại phần lý thuyết.
Hoạt động 2:
-Nội dung: Rèn luyện kĩ năng lập trình.
-Mục tiêu: HS biết nhận xét, phân tích và giải quyết một bài toán.
-Các bước tiến hành:
GV: Hướng dẫn HS phân tích và viết chương trình hòan chỉnh bài: 6, 10, 11 SGK tr79,80.
HS: Thực hành trên máy.
1/ Kiểu mảng một chiều:
-Mảng một chiếu là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
-Khai báo:
-Khai báo trực tiếp biến mảng một chiều:
Var : Array[kiểu chỉ số] 
 of ;
-Khai báo gián tiếp biến mảng qua kiểu mảng một chiều:
Type = Array[kiểu chỉ số]
 of ;
Var : ;
-Tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều ta cần xác định: 
 [chỉ số] .
2/ Mảng hai chiều:
-Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.
- Khai báo biến mảng hai chiều trong Pascal:
*Khai báo trực tiếp biến mảng hai chiều:
VAR : ARRAY [kiểu chỉ 
 số hàng, kiểu chỉ số cột] OF ;
*Khai báo gián tiếp biến mảng qua kiểu mảng hai chiều:
 TYPE = ARRAY [kiểu chỉ 
 số hàng, kiểu chỉ số cột] OF ;
 VAR : ;
3/ Kiểu xâu:
-Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.
-Khai báo:
 Var  : STRING[độ dài lớn nhất của xâu];
-Các thao tác xử lí thường sử dụng:
 +Phép ghép xâu;
 +Phép so sánh;
 +Các thủ tục và hàm chuẩn xử lí xâu.
4/ Kiểu bản ghi:
-Khai báo kiểu bản ghi:
Type = Record
 :;
 . . . . . . . . . . . . 
 :;
 End;
-Khai báo biến bản ghi:
 Var : ;
 Để tham chiếu đến một trường của biến bản ghi, ta viết:
 Tên_biến_bản_ghi.Tên_trường.
Bài: 6, 10, 11 SGK tr79,80.
4.Tổng kết nội dung, đánh giá cuối bài: 
 	-Phần lí thuyết: Kiếu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu xâu và kiểu bản ghi.
	-Phần thực hành: Theo dõi và hướng dẫn HS sửa lỗi chương trình.
5.Dặn dò, kế hoạch học tập tiết sau: 
	Về nhà học bài và xem lại các bài tập đã giải trên lớp, tiết 36 kiểm tra 1 tiết.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docOnTap_CIV_T34-35.doc