Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 6 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 6 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

I. MỤC TIÊU:

- Biết các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ, biểu thức logic, hiểu được lệnh gán.

- Viết được lệnh gán, các biểu thức số học, quan hệ, lôgic với các phép toán thông dụng.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 6: §6 .

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp

B. Bài cũ

Nêu một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal. Khai báo biến đơn trong Pascal như thế nào? Cho ví dụ.

C. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1498Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 6 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 6 : §6 PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN
I. MỤC TIÊU:
- Biết các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ, biểu thức logic, hiểu được lệnh gán.
- Viết được lệnh gán, các biểu thức số học, quan hệ, lôgic với các phép toán thông dụng.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 6: §6 .
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp
B. Bài cũ
Nêu một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal. Khai báo biến đơn trong Pascal như thế nào? Cho ví dụ.
C. Bài mới
Hoạt động 1: phép toán, biểu thức số học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Treo bảng các kí hiệu phép toán trong toán học và trong Pascal.
H2: Giải thích cho học sinh biết các phép toán trong Pascal.
H3: Giải thích cho học sinh biết về biểu thức số học.
H4: Cho ví dụ củng cố (treo tranh)
- Theo dõi
- Nghe, hiểu
- Nghe, hiểu
- Theo dõi và lên bảng trình bày
1. Phép toán (SGK)
2. Biểu thức số học (SGK)
VD: Biểu diễn các biểu thức sau trong Pascal: 5a2 -4b ; ;;
Hoạt động 2: HÀM SỐ HỌC CHUẨN, BIỂU THỨC QUAN HỆ, BIỂU THỨC LÔGIC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Giới thiệu một số hàm số học chuẩn trong Pascal.
H2: Biểu thức quan hệ? Cho ví dụ.
H3: Cho ví dụ củng cố (treo tranh) 
H4: Biểu thức lôgic? Cho ví dụ.
H5: Cho ví dụ củng cố (treo tranh) 
- Theo dõi
- HS trả lời
- Theo dõi và lên bảng trình bày
- HS trả lời
- Theo dõi và lên bảng trình bày
3. Hàm số học chuẩn (SGK)
4. Biểu thức quan hệ (SGK)
VD: Biểu diễn các biểu thức sau trong Pascal:
 ; 
5. Biểu thức logic (SGK)
VD: Biểu diễn các biểu thức sau trong Pascal:
 ; 
Hoạt động 3: CÂU LỆNH GÁN
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Giơí thiệu cú pháp và giải thích trình tự thực hiện lệnh gán.
H2: Gọi học sinh VD 
- Nghe, hiểu
- Trả lời
6. Câu lệnh gán (SGK)
D.Củng cố và dặn dò:
- Viết được lệnh gán, các biểu thức số học, quan hệ, lôgic với các phép toán thông dụng.
	 	- Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_6.doc