Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 6: Bài tập ankan – anken – ankin

Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 6: Bài tập ankan – anken – ankin

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: cấu tao chất ở bài ankin & HS vận dụng được kiến thức đó học giải bài tập. làm bài tập ankin, anken,ankan

2. Kỹ năng:

- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan

- HS chuẩn bị tốt kiến thức làm cơ sở tốt cho việc học tập sau này.

- BT lớ thuyết, BT tính toán ankin , anken, ankan

3. Tư tưởng –thái độ:

HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viện: Giáo án và hệ thống câu hỏi, dùng bài tập để củng cố kiến thức 2. 2. Học sinh: SGK + SBT + vở , ôn lại bài cũ - - BT lớ thuyết, BT tính toán ankin , anken, ankan

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1325Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 6: Bài tập ankan – anken – ankin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /02/2011
Ngày dạy
Lớp
HS vắng mặt
Ghi chú
/02/2011
11A3
/02/2011
11A4
Tiết bám sát 6
CHủ Đề 6 : BàI TậP ANKAN – ANKEN –ANKIN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: cấu tao chất ở bài ankin & HS vận dụng được kiến thức đó học giải bài tập. làm bài tập ankin, anken,ankan
2. Kỹ năng:
- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan
- HS chuẩn bị tốt kiến thức làm cơ sở tốt cho việc học tập sau này.
- BT lớ thuyết, BT tính toán ankin , anken, ankan
3. Tư tưởng –thái độ:
HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.
II. CHUẩN Bị:
 1. Giáo viện : Giáo án và hệ thống câu hỏi, dùng bài tập để củng cố kiến thức 2. 2. Học sinh: SGK + SBT + vở , ôn lại bài cũ - - BT lớ thuyết, BT tính toán ankin , anken, ankan
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: (lồng ghép trong giờ học)
2. Giảng bài mới (42’):
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung
Hoạt động 1: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 1: 
Đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở X, Y liờn tiếp trong dóy đồng đẳng thu được 11,2 lớt CO2 (đktc) và 12,6 gam nước. Tỡm CTPT của X, Y
HS: Chộp đề
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 2: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 2: 
Cho 3,5 gam một anken X tỏc dụng hoàn toàn với dung dịch KMnO4 loóng dư, thu được 5,2 gam sản phẩm hữu cơ. Tỡm CTPT của X.
HS: Chộp đề
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 3: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 3: 
Đốt chỏy hoàn toàn hoàn hai hiđrocacbon mạch hở M, N liờn tiếp trong dóy đồng đẳng thu được 22,4 lớt CO2 ( đktc) và 12,6 gam nước. Tỡm CTPT của M, N.
HS: Chộp đề
GV: Gợi ý hướng dần HS cỏch giải, yờu cầu HS lờn bảng trỡnh bày
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 4: 
Bài 4: 
Đốt chỏy hoàn toàn a lớt (đktc) một ankin X ở thể khớ thu được CO2 và H2O cú tổng khối lượng 12,6 gam. Nếu cho sản phẩm chỏy qua dung dịch nước vụi trong dư, thu được 22,5g kết tủa. Tỡm CTPT của X.
HS: Chộp đề
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Bài 1: 
Đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở X, Y liờn tiếp trong dóy đồng đẳng thu được 11,2 lớt CO2 (đktc) và 12,6 gam nước. Tỡm CTPT của X, Y
Giải:
Số mol nước > số mol CO2 X, Y thuộc dóy đồng đẳng của ankan.
CnH2n + 2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O
 0,5 0,7
Ta cú : 0,5(n + 1 ) = 0,7n n = 2,5
CTPT của X, Y là: C2H6, C3H8
Bài 2: 
Cho 3,5 gam một anken X tỏc dụng hoàn toàn với dung dịch KMnO4 loóng dư, thu được 5,2 gam sản phẩm hữu cơ. Tỡm CTPT của X.
Giải
3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
 14n 14n + 34
 3,5 5,2
Ta cú: 3,5( 14n + 34 ) = 5,2.14n
n = 5
CTPT của X là C5H10
Bài 3:
Đốt chỏy hoàn toàn hoàn hai hiđrocacbon mạch hở M, N liờn tiếp trong dóy đồng đẳng thu được 22,4 lớt CO2 ( đktc) và 12,6 gam nước. Tỡm CTPT của M, N.
Giải
Số mol nước < số mol CO2 M, N thuộc dóy đồng đẳng của ankin.
CnH2n - 2 + O2 nCO2 + (n -1)H2O
 1 0,7
Ta cú : (n - 1 ) = 0,7n n = 3,3
CTPT của M, N là: C3H4, C4H6
Bài 4: 
Đốt chỏy hoàn toàn a lớt (đktc) một ankin X ở thể khớ thu được CO2 và H2O cú tổng khối lượng 12,6 gam. Nếu cho sản phẩm chỏy qua dung dịch nước vụi trong dư, thu được 22,5g kết tủa. Tỡm CTPT của X.
Giải
CnH2n - 2 + O2 nCO2 + (n -1)H2O
 0,225 0,15
Ta cú : 0,225(n - 1 ) = 0,15n n = 3
CTPT của X là: C3H4
3. Củng cố bài giảng: (2')
	Nhắc lại tớnh chất húa học của ankin. Cỏch giải bài toỏn tỡm CTPT của ankin, 
 anken, ankan.
4. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
Baứi taọp veà nhaứ : BT veà nhaứ.Laứm taỏt caỷ baứi taọp trong sbt , 
IV. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet bam sat 6 - HH 11.doc