Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 68: Bài tập qui tắc tính đạo hàm

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 68: Bài tập qui tắc tính đạo hàm

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức: Củng cố:

- Các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương, hàm số hợp, đạo hàm của một số hàm số thường gặp.

 Kĩ năng:

- Vận dụng thành thạo các công thức tính đạo hàm.

 Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1083Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 68: Bài tập qui tắc tính đạo hàm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/03/2009	Chương V: ĐẠO HÀM
Tiết dạy:	68	Bàøi 2: BÀI TẬP QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: Củng cố:
Các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương, hàm số hợp, đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
	Kĩ năng: 
Vận dụng thành thạo các công thức tính đạo hàm.
	Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)
	H. 
	Đ. 
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương
15'
· Gọi HS tính.
H1. Nêu qui tắc cần sử dụng ?
· Các nhóm thực hiện yêu cầu.
Đ1. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Hoạt động 2: Luyện tập tính đạo hàm của hàm hợp
10'
· Gọi HS tính.
H1. Nêu qui tắc cần sử dụng ?
· Các nhóm thực hiện yêu cầu.
Đ1.
a) 
b) 
c) 
d) 
2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) 
b) (m, n: hằng số)
c) 
d) 
Hoạt động 3: Luyện tập vận dụng phép tính đạo hàm
15'
H1. Nêu các bước giải bài toán ?
H2. Nêu các bước giải bài toán ?
Đ1.
+ Tính y¢ = .
+ Giải bất phương trình.
a) > 0 Û 
b) < 3 
Û 
Đ2.
+ Tính f¢(x), g¢(x).
+ Giải bất phương trình.
a) f¢(x) = , 
 g¢(x) = 6x + 1
 Û 3x2 > 6x
	Û 
b) f¢(x) = 6x2 – 2x
 g¢(x) = 3x2 + x
 Û 3x2 – 3x > 0
	Û 
3. Cho y = . Tìm x để:
a) y¢ > 0
b) y¢ < 3
4. Giải bất phương trình với:	
a) 	
b) 
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Cách vận dụng các qui tắc tính đạo hàm.
– Vận dụng phép tính đạo hàm để giải một số bài toán khác.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Đọc trước bài "Đạo hàm của hàm số lượng giác".
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docdai11cb68.doc