Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Hs cần nắm được sơ đồ khảo sát hàm số (tập xác định, sự biến thiên, và đồ thị), khảo sát một số hàm đa thức

2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng

3. Tư duy, thái độ:

- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học, và có những đóng góp sau này cho xã hội.

 - Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.

II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1298Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4	Ngaøy soaïn: 6/9/09
Tiết: 4	Ngày dạy: 12/9/09
Chủ đề: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU: 
 	1. Kiến thức: Hs cần nắm được sơ đồ khảo sát hàm số (tập xác định, sự biến thiên, và đồ thị), khảo sát một số hàm đa thức
2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng
3. Tư duy, thái độ: 
- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học, và có những đóng góp sau này cho xã hội.
	- Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.
II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.
Chuẩn bị của học sinh: SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài củ: Nhắc lại các bước khảo sát và vẽ đồ thị của hàm đa thức.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV: Nêu bài tập 1a.
Hỏi: Hàm số ở câu a được cho dưới dạng nào?
GV: Yêu cầu 1 hs khác nhắc lại các bước khảo sát và vẽ đồ thị của hàm đa thức?
GV: Yêu cầu 1 hs lên bảng thực hiện?
GV: Hướng dẫn hs vẽ đồ thị.
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Nêu bài tập 1b. 
Hỏi: Hàm số ở câu b được cho dưới dạng nào?
GV: Nhận xét, đánh giá.
HS: chép đề
HS: Trả lời: Hàm đa thức bậc 3.
HS: Nhắc lại các bước khảo sát và vẽ đồ thị của hàm đa thức
HS: 
- TXĐ: R
- Ta có: y’ = f’(x) = -3x2 + 6x
 y’ =0 
Hs đồng biến trên: (0; 2)
HS nghịch biến trên: 
Hs đạt cực đạt tại: x=2, y=2
Hs đạt cự tiểu tại: x=0, y=-2
Ta có: , 
BBT: 
x
- ¥ 0 2 +¥
y’
 - 0 + 0 -
y
+¥ 2 
 -2 - ¥
HS: Nhận xét.
- TXĐ: R
- Ta có: y’ = f’(x) = x3 -4x
 y’ =0 
Hs đồng biến trên: (-2; 0), 
HS nghịch biến trên: 
Hs đạt cực đạt tại: x=2, fCT = f(± 2) = 2
Hs đạt cự tiểu tại: x=0, fCĐ =f(0) = 6
Ta có: , 
BBT: 
x
-¥ - 2 0 2 +¥
y’
 - 0 + 0 - 0 + 
y
+¥ 6 +¥ 
 2 2
Đồ thị:
Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a. y = f(x) = - x3 + 3x2 - 2
Đồ thị:
b. y = f(x) =x4 - 2x2 + 6
Cũng cố: Qua tiết học này cần nắm: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị của hàm đa thức.
Hướng dẫn về nhà: Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau: 
y = f(x) = -x3 + 2
y = f(x) = x2(x2 – 2)

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 4.doc