Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết 120: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết 120: Kiểm tra 1 tiết

Mục tiêu : kiểm tra quá trình học và thu nhận kiến thức của học sinh

kiểm tra đánh giá kết quả học của học sinh chương 3 cách tính đạo hàm

giải phương trình y= 0, dấu của đạo hàm, đoạ hàm của các hàm số lượng giác .

- Rút kinh nghiệm trong giảng dạy và cho điểm

- Tự giác , nỗ lực trong kiểm tra

Chuẩn bị : Giáo viên ra 6 đề tương đương mỗi đề 2- 3 câu hỏi

 học sinh : học ôn tập ở nhà kiến thức cũ .

nội dung kiểm tra :

 + ổn định tổ chức

 Nội dung lên lớp:

 Giáo viên nói mục tiêu , yêu cầu của bài kiểm tra

ổn định tổ chức xếp chỗ ngồi cho hợp lý

+ Giáo viên phát đề cho mỗi học sinh sao cho hai em học sinh ngồi gần nhau có đề không giống nhau.

+học sinh tập trung làm bài

+Giáo viên quan sát học sinh nhắc nhở khi học sinh có sai sót hoặc vi phạm kỷ luật làm bài:

 

doc 2 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết 120: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 120	Kiểm tra 1tiết
Soạn ngày : 	 
Giảng : 
Mục tiêu : kiểm tra quá trình học và thu nhận kiến thức của học sinh 
kiểm tra đánh giá kết quả học của học sinh chương 3 cách tính đạo hàm
giải phương trình y’= 0, dấu của đạo hàm, đoạ hàm của các hàm số lượng giác ..
Rút kinh nghiệm trong giảng dạy và cho điểm 
Tự giác , nỗ lực trong kiểm tra 
Chuẩn bị : Giáo viên ra 6 đề tương đương mỗi đề 2- 3 câu hỏi 
 học sinh : học ôn tập ở nhà kiến thức cũ . 
nội dung kiểm tra : 
	+ ổn định tổ chức 
	Nội dung lên lớp:
 Giáo viên nói mục tiêu , yêu cầu của bài kiểm tra 
ổn định tổ chức xếp chỗ ngồi cho hợp lý
+ Giáo viên phát đề cho mỗi học sinh sao cho hai em học sinh ngồi gần nhau có đề không giống nhau.
+học sinh tập trung làm bài
+Giáo viên quan sát học sinh nhắc nhở khi học sinh có sai sót hoặc vi phạm kỷ luật làm bài:
Đề
Đề 1 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(3)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = cos (2x2- 2) 
Đề 2 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(2)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = 3cos (3x- 1)
Đề 3 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(-1)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = 4cos (x2+ 4)
Đề 4 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(4)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = cos (3x2+2)
Đề 5 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(5)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = 6cos (2x- 3)
Đề 6 - 1) Cho hàm số a) tính đạo hàm của hàm số
	b) Giải phương trình đạo hàm bằng 0
	c) Tính y’(1)
2) Tìm đạo hàm của hàm số a) b) y = cos (x2- 2x)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_va_giai_tich_11_tiet_120_kiem_tra_1_tiet.doc