Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 11: Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 11: Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác

A.MỤC TIÊU

 1.Về kiến thức:

 - Cách giải phương trình bậc 1, 2 đối với 1 hàm số lượng giác bằng cách đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc 1, 2 đại số và phương trình lượng giác cơ bản

 2.Về kĩ năng:

 - Chuyển về dạng phương trình bậc 1,2 đối với 1 hàm số lượng giác

 - Đặt ẩn phụ và điều kiện

 - Chọn nghiệm thích hợp

 3.Về tư duy:

 - Biết quy lạ về quen, biết định dạng, phát hiện bản chất vấn đề

 4.Về thái độ:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 11: Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài soạn: (Tiết 11)
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
A.MỤC TIÊU
 1.Về kiến thức:
 - Cách giải phương trình bậc 1, 2 đối với 1 hàm số lượng giác bằng cách đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc 1, 2 đại số và phương trình lượng giác cơ bản
 2.Về kĩ năng:
 - Chuyển về dạng phương trình bậc 1,2 đối với 1 hàm số lượng giác
 - Đặt ẩn phụ và điều kiện 
 - Chọn nghiệm thích hợp
 3.Về tư duy:
 - Biết quy lạ về quen, biết định dạng, phát hiện bản chất vấn đề 
 4.Về thái độ:
 - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
B.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 
 1. Chuẩn bị của GV: phiếu học tập, máy chiếu, máy tính..
 2. Chuẩn bị của học sinh: bảng tóm tắt phương trình lượng giác cơ bản
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
 Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp và hoạt động theo nhóm
D.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng – Trình chiếu
2 học sinh trình bày công thức và hình vẽ trên bảng
Các bạn khác nhận xét về câu trả lời 
Yêu cầu 2 học sinh viết công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản, đặt biệt
Biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác
Công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản, đặc biệt.
 Hoạt động 2: Cách giải phương trình bậc 1,2 đối với 1 hàm số lượng giác 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng – Trình chiếu
1 học sinh nêu hướng giải
đặt ẩn phụ,điều kiện 
Nêu 2 phương trình có dạng bậc 1,2 đối với 1 hàm số lượng giác. Yêu cầu học sinh thử nêu cách giải
Dạng phương trình và cách giải
Đk:
t = sinx (cosx) :
t = tan x (cotx) : 
 Hoạt động 3: Minh họa bằng ví dụ 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng – Trình chiếu
2 học sinh chỉ ra cách biến đổi và nêu kết quả 
1 học sinh chỉ ra các bước giải 
Biến đổi vế pt theo tanx hay cotx 
Đưa về pt bậc 2 theo t 
Nêu VD1
Gợi ý: Có thể chuyển về pt bậc nhất theo 1 hàm lượng giác ? 
Nêu VD2
Gợi ý: Dạng Pt ? 
Đặt  t = ?    
Điều kiện của t?     
Nghiệm thích hợp ?
Có thể chuyển về pt theo 1 hàm lượng giác ? 
Đặt  t = ?    
Điều kiện của x và t?     
VD1: Giải pt: 
3tan2 2x -1 = 0
4cos²6x - 3 = 0
 cos 12x = 1/2 
VD 2: Giải pt: 
 a. 2sin²x + 5sinx - 3 = 0  (1) 
 t = sinx ()
 (1) 2t2 + 5 t - 3 = 0 
 t = -3 (loại), t = 1/2 (nhận)
 b. – 2tan3x + cot3x = 1 (1)
 t = cot 3x 
 (1) t2 - t -2 = 0 
 t = - 1, t = 2
Hoạt động 4: Củng cố 
 Nhắc lại cách giải phương trình bậc 1,2 đối với 1 hàm số lượng giác.
 Bài tập theo nhóm:
 1) Nhóm 1: Giải : 4tan2x - 5| cot(x + 7| + 1 = 0 
 2) Nhóm 2: Giải: cos4x + sin4x + cossin - 3/2 = 0
 HD: 1) t = |tanx| => tanx = , tanx = 
 2) Đưa về sin22x + sin2x -2 = 0 ĐS: 
BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài tập 27, 28, 29 SGK trang 41

Tài liệu đính kèm:

  • docDS11 Tiet 11.doc